210 Edycja Foodcom DAIRY Newsletter

Autor
Foodcom Experts
19.03.2024
210 Edycja Foodcom DAIRY Newsletter
Esencja
Spis treści
  • Ceny kluczowych produktów mleczarskich, takich jak Odtłuszczone Mleko w Proszku, Sery, Masło, oraz Serwatka w Proszku, wykazują wahań na rynku, z różnymi tendencjami w zależności od produktu i sektora.
  • Raport organizacji Feedback podnosi kwestię niezrównoważonego wzrostu produkcji mięsa i nabiału, finansowanego przez wiodące banki, co prowadzi do zwiększenia emisji gazów cieplarnianych i wylesiania.
  • Danone, francuski gigant mleczarski, poszukuje nowych źródeł surowców poza Europą w celu obniżenia kosztów, jednocześnie skupiając się na poprawie efektywności energetycznej swoich operacji.

Witajcie Partnerzy!

Witamy ponownie w naszym Newsletterze!

Przyjrzyj się bliżej najnowszym wydarzeniom kształtującym przemysł mleczarski na całym świecie. Od wahań cen rynkowych kluczowych produktów, takich jak Odtłuszczone Mleko w Proszku i Sery, po strategiczne ekspansje gigantów branżowych, takich jak Danone, te aktualizacje zapewniają cenny wgląd w obecny stan tych ważnych sektorów. Dowiedz się, w jaki sposób siły rynkowe, globalne wydarzenia i strategie korporacyjne napędzają zmiany w krajobrazie produkcji mleczarskiej.

Przyjrzyjmy się, co jeszcze dzieje się na rynku mleczarskim!

Produkty Tygodnia

Odtłuszczone mleko w proszku

Dla tych, którzy są zainteresowani Odtłuszczonym Mlekiem w Proszku na paszę dla zwierząt, obecny rynek oferuje ceny poniżej 2200 EUR/MT dla natychmiastowych potrzeb. Warto jednak zauważyć, że w drugim kwartale odnotowano również sprzedaż powyżej 2300 EUR/MT na cele paszowe.
Rynek Odtłuszczonego Mleka w Proszku przeznaczonego do celów spożywczych tętni życiem w oczekiwaniu na nadchodzące przetargi, a świeży produkt osiąga ceny około 2300-2350 EUR/MT, podczas gdy starsze zapasy są oferowane za około 2200 EUR/MT. Na rynku panuje jednak znaczna niepewność.

Sery

Sektor serów znajduje się pod rosnącą presją, głównie ze względu na konkurencyjne strategie cenowe sprzedawców detalicznych. Ceny sera Gouda spadły do poziomu 3800 EUR/MT FCA, co sugeruje korektę rynku po Wielkanocy. Oczekuje się, że producenci dostosują swoje strategie cenowe w odpowiedzi na te korekty rynkowe. Ponadto obserwujemy presję na spadek cen Mozzarelli, a także CagliatyCheddara.

Tłuszcze

Ceny Masła wykazują podobny zakres wahań, wskazując na ogólną tendencję spadkową. W Holandii, Niemczech i Belgii ceny wahają się między 5650 a 5750 EUR/MT. W szczególności polskie transakcje i transakcje świeżego niemieckiego masła znajdują się odpowiednio na dolnym i górnym końcu spektrum, podkreślając różnorodność wycen na rynku. AMF nadal pozostaje stabilny.

Płyny

Rynek Śmietany charakteryzuje się szerokim spektrum cenowym, od średnio 6700 do 6800 EUR/MT FCA, przy czym zaobserwowano transakcje od 6500 do 6900 EUR/MT. Zakres ten odzwierciedla zróżnicowany popyt rynkowy i różnice w jakości.

Rynek Odtłuszczonego Koncentratu Mleka doświadcza obecnie spadku cen, a ceny w Niemczech wahają się między 1700 a 1800 EUR/MT. Pokazuje to, jak wrażliwy jest rynek na nieoczekiwane wydarzenia i po raz kolejny podkreśla potrzebę zachowania czujności. Ponadto warto zauważyć, że ceny spadają przed świętami i oczekuje się, że w okresie świątecznym osiągną poziom około 1500-1550 EUR/MT.
Spożycie Mleka rośnie, czemu towarzyszą rosnące wypłaty dla rolników; jednak ceny spot wykazują tendencję spadkową, tworząc delikatną równowagę, która wymaga uwagi. Mimo to perspektywy pozostają ostrożnie optymistyczne, z oczekiwaniami poprawy marż rolnych w nadchodzących miesiącach.

Serwatki w proszku

Rynek Słodkiej Serwatki w Proszku (SWP) stoi w obliczu mieszanych warunków cenowych, z obserwowanymi cenami zbliżonymi do 680-690 EUR/MT dla transakcji sportowych i dostaw w drugim kwartale. Transakcje na trzeci kwartał zostały zawarte na poziomie 700 EUR/MT, co wskazuje na wzrost wartości w nadchodzących miesiącach.

Rynek Koncentratu Słodkiej Serwatki doświadcza znacznego spowolnienia. Ceny wynoszą obecnie od 250 do 400 EUR/MT FCA. W przypadku sprzedawców wymagających natychmiastowych transakcji, oferty są jeszcze niższe, a szybka sprzedaż kosztuje około 200 EUR/MT. Zmiana ta wskazuje na spadek popytu i skłania zainteresowane strony do uważnego monitorowania sytuacji.

Co jeszcze?

Raport organizacji Feedback wskazuje, że finansowanie rzędu miliardów dolarów przyczynia się do niezrównoważonego wzrostu produkcji mięsa i nabiału, z 9% wzrostem dla mięsa i 13% dla nabiału w latach 2015-2021. Średnie roczne kredyty dla 55 wiodących firm hodowlanych wynoszą 77 mld USD. Banki, w tym Bank of America, Barclays i JPMorgan Chase, są krytykowane za naruszanie własnych zasad antywylesieniowych przez wsparcie tych firm. Feedback nawołuje do zaprzestania finansowania tego sektora, a niektóre banki już aktualizują swoje polityki. Firmy mięsne, jak Marfrig i Minerva, bronią swoich działań zrównoważonych i odrzucają oskarżenia o wylesianie.

Danone, francuski gigant mleczarski znany z jogurtu Activia, mleka dla niemowląt Aptamil i wody Evian, rozszerza swoje źródła surowców na Azję, w tym Indie, Chiny i Azję Południowo-Wschodnią, aby obniżyć koszty, które wzrosły z powodu pandemii COVID-19 i wojny na Ukrainie. Firma, która tradycyjnie pozyskuje surowce z Europy, obecnie poszukuje poza Europą aluminium, plastiku, papieru i składników, takich jak serwatka i maltodekstryna. Zmiana ta może prowadzić do napięć z europejskimi dostawcami mleka, szczególnie we Francji, gdzie Danone ma bliskie relacje z rolnikami. W odpowiedzi na rosnące koszty Danone koncentruje się również na poprawie efektywności energetycznej i zamierza zwiększyć ją o 30% do 2025 roku. 20 fabryk firmy zostanie poddanych niezależnej ocenie zużycia energii.

Kategorie:
Udostępnij:
Poznaj produkt „Cheddar”
Cheddar
4000 EUR
0.25%