Trendy rynkowe, regulacje i genomika: nowy krajobraz sektora mleczarskiego! [226 Edycja Foodcom DAIRY Newsletter]

Autor
Foodcom Experts
10.07.2024
Trendy rynkowe, regulacje i genomika: nowy krajobraz sektora mleczarskiego! [226 Edycja Foodcom DAIRY Newsletter]
Esencja
Spis treści
  • Rynki Odtłuszczonego Mleka w Proszku i sera Gouda doświadczają wahań oraz zróżnicowanego poziomu popytu.
  • Sektory Masła i Śmietany wykazują niewielkie zmiany, pod wpływem regionalnych dynamik i czynników sezonowych.
  • Irlandzki sektor mleczarski stoi przed wyzwaniami związanymi z nadchodzącymi zmianami w regulacjach dotyczących azotanów, które mogą wpłynąć na wielkość stad.

Witajcie, Partnerzy!

Witamy ponownie w naszym biuletynie!

W tym tygodniu w naszym raporcie rynkowym dotyczącym mleczarstwa podkreślamy kluczowe trendy i wyzwania. Na rynku odtłuszczonego mleka w proszku oraz sera Gouda obserwujemy wahania cen i zróżnicowany poziom popytu. Rynki masła i śmietany doświadczają niewielkich zmian, na które wpływ mają regionalne dynamiki i czynniki sezonowe. Irlandzki sektor mleczarski staje przed presją regulacyjną, która wpływa na wielkość stad, podczas gdy testy genetyczne znacznie poprawiają jakość genetyczną i rentowność stad mlecznych w Wielkiej Brytanii.

Przyjrzyjmy się, co jeszcze dzieje się na rynku mleczarskim!

Odtłuszczone mleko w proszku

Ceny Odtłuszczonego Mleka w Proszku przeznaczonego na pasze luzem wykazały niewielki spadek i aktualnie kształtują się w przedziale od 2250 do 2300 EUR/MT, zarówno w transakcjach spot, jak i w przewidywanych dostawach na trzeci kwartał. Na rynku spożywczym cena odtłuszczonego mleka w proszku utrzymuje się na stabilnym poziomie, waha się między 2350 a 2450 EUR/MT FCA. Dostępność produktu pozostaje zadowalająca, choć obserwuje się wyraźny spadek popytu w stosunku do poprzedniego tygodnia.

Sery

Sytuacja na rynku sera Gouda obecnie charakteryzuje się wyjątkową słabością, a ceny w transakcjach spot spadły do poziomu 3800-3900 EUR/MT FCA. Rynek ten można obecnie określić jako stagnujący, co świadczy o bardzo niskim zainteresowaniu kupujących. W kontraście, popyt na Mozzarellę utrzymuje się na wysokim poziomie, a ceny pozostają stabilne, co odzwierciedla równowagę na tym segmencie rynku. Podobnie, zainteresowanie Cagliatą jest niezmiennie duże, co przekłada się na stabilność cenową. Rynek sera Cheddar również wykazuje stabilność, co potwierdza równowagę pomiędzy popytem a podażą.

Tłuszcze

Ceny Masła wykazują tendencję stabilną, z możliwymi lekkimi spadkami, oscylującymi w szerokim zakresie od 6450 do 6550 EUR/MT. Ceny Masła w opakowaniach 10 kg utrzymują się na poziomie około 6700 EUR/MT. W ubiegłym tygodniu, ceny początkowo odnotowały niewielkie wzrosty, lecz zakończyły tydzień zauważalnymi spadkami. Na różnych rynkach regionalnych widzimy zróżnicowaną dynamikę; w niektórych obszarach zaobserwowano ograniczoną dostępność przy wzmożonym popycie, podczas gdy w innych regionach sytuacja prezentowała się odwrotnie, co podkreśla zróżnicowanie i zmienność rynku.

Ponadto, popyt i ceny Beztłuszczowego Tłuszczu Mlecznego (AMF) oraz Oleju Maślanego pozostają stabilne.

Płyny

Ceny Śmietany utrzymują się na stabilnym poziomie, z tendencją do lekkiego wzrostu, oscylując obecnie w zakresie 7700-8000 EUR/MT. Na terenie całej Europy zaobserwowano zauważalne wahania cen, jednak korzystne warunki pogodowe sprzyjają utrzymaniu popytu, co przekłada się na pozytywną dynamikę rynkową.

Z kolei ceny Koncentratu Odtłuszczonego Mleka zanotowały wzrost, obecnie kształtując się w przedziale od 2050 do 2100 EUR/MT FCA. Ten trend wzrostowy jest efektem silnego popytu, co świadczy o korzystnych warunkach panujących na rynku.

Równocześnie obserwuje się zauważalny spadek dostępności Surowego Mleka na rynku, co jest typowym sygnałem początku ciepłego okresu letniego. Sezonowe zmiany często prowadzą do niższej produkcji mleka w wyniku wzrostu temperatur, co bezpośrednio wpływa na dynamikę podaży w sektorze mleczarskim.

Proszki serwatkowe

Ceny luzem Słodkiej Serwatki w Proszku DAP w Holandii zostały ustalone na poziomie około 670-700 EUR/MT na trzeci kwartał. Aktywność na rynku jest ograniczona, co odzwierciedla stabilne, lecz spokojne warunki rynkowe. Ogólnie rzecz biorąc, ceny słodkiego proszku serwatkowego (SWP) przeznaczonego do spożycia na terenie całej Europy utrzymują się na stabilnym poziomie przy dobrej dostępności produktu. Nie przewiduje się istotnych wahań cenowych w najbliższym czasie, co wskazuje na prawdopodobieństwo utrzymania się tego stabilnego trendu.

Rynek Koncentratu Słodkiej Serwatki pozostaje niezmieniony, z cenami oscylującymi średnio w przedziale od 200 do 300 EUR/MT FCA, przy czym niektóre transakcje osiągają nawet 400 EUR/MT.

Co jeszcze?

Ponad 40 000 irlandzkich krów mlecznych stoi w obliczu poważnego zagrożenia z powodu nadchodzących zmian w przepisach UE dotyczących azotanów, co wywołało pilne apele o interwencję rządową w celu zapobieżenia potencjalnej „katastrofie w zakresie dobrostanu zwierząt”. Nowe regulacje, które zaczną obowiązywać od przyszłego roku, zmniejszą dopuszczalne ilości azotanów z 250 kg do 220 kg na hektar, wymagając redukcji wielkości stad. W odpowiedzi na te wyzwania, rząd irlandzki rozważa różne strategie zarządzania odpadami, w tym 70% dotacje na budowę magazynów gnojowicy, co ma na celu uniknięcie konieczności redukcji liczby zwierząt. Ta inicjatywa wpisuje się w szersze działania mające na celu rozwiązanie problemów środowiskowych związanych z rolnictwem mlecznym.

 

Genomowe testowanie jałówek mlecznych znacząco poprawia jakość genetyczną stada mlecznego w Wielkiej Brytanii, zgodnie z danymi od Rady ds. Rozwoju Rolnictwa i Ogrodnictwa (AHDB). Najnowsze analizy ujawniają istotne różnice, sięgające 193 funtów, w Indeksie Rentowności Życiowej (PLI) pomiędzy stadami, które intensywnie korzystają z tej technologii, a tymi, które robią to rzadziej. Stada, które genotypują od 75 do 100% swoich jałówek, osiągają średni PLI na poziomie 430 funtów, w przeciwieństwie do 237 funtów u tych, które poddają analizie mniejszą część swoich zwierząt. Takie wzmocnienie genetyczne może przynieść dodatkowy zysk rzędu 50 000 funtów dla typowego stada liczącego 175 sztuk. Ponadto, liczba testów genetycznych znacznie wzrosła – z około 100 000 testowanych cieląt mlecznych w ubiegłym roku do przewidywanych 35% do końca bieżącego roku.

Kategorie:
Udostępnij:
Poznaj produkt „Śmietana Przerzutowa 40%”
Cream
4900 €
1.02%