Alert dla branży mleczarskiej: nowe trendy, które mogą wpłynąć na Twój biznes! [223 Edycja Foodcom DAIRY Newsletter]

Autor
Foodcom Experts
18.06.2024
Alert dla branży mleczarskiej: nowe trendy, które mogą wpłynąć na Twój biznes! [223 Edycja Foodcom DAIRY Newsletter]
Esencja
Spis treści
  • Odtłuszczone mleko w proszku (SMP) i sery, takie jak Gouda i Edam, utrzymują stabilne ceny ze względu na silny popyt, pomimo tańszych ofert spotowych.
  • Ceny masła i śmietany spadły, ale przyszłe kontrakty wykazują niepewność ze względu na zmienne warunki podaży i popytu.
  • Nowe badania wskazują, że wirus ptasiej grypy może utrzymywać się w surowym mleku nawet po pasteryzacji, podkreślając potrzebę dalszych badań bezpieczeństwa.

Witajcie Partnerzy!

Witamy ponownie w naszym Newsletterze!

Ceny produktów mleczarskich wykazują niewielkie wahania, odzwierciedlając zrównoważony rynek z optymizmem na przyszłość. Skimmed milk powder (SMP) i sery Gouda oraz Edam utrzymują stabilne ceny dzięki silnemu popytowi, mimo dostępności tańszych ofert spotowych. Ceny masła i śmietany spadły, ale przyszłe kontrakty wykazują niepewność. Rynek proszku serwatkowego pozostaje stabilny, napędzany stałym popytem w sektorze pasz. Dodatkowo, rosną wysiłki na rzecz redukcji emisji metanu w rolnictwie, a nowe badania nad ptasią grypą w surowym mleku podkreślają potrzebę dalszych analiz dla bezpieczeństwa publicznego.

Przyjrzyjmy się, co jeszcze dzieje się na rynku mleczarskim!

Produkty Tygodnia

Odtłuszczone Mleko w Proszku

SMP do pasz w ilościach hurtowych DAP Holandia odnotowało niewielki spadek cen, obecnie handlując w granicach 2300-2350 EUR/MT zarówno dla transakcji spot, jak i na III kwartał. Sektor paszowy nadal pochłania większość produkcji SMP, a obecne poziomy cen sugerują dobrze zrównoważony rynek.

Ceny SMP do celów spożywczych nieznacznie spadły, obecnie wynoszą 2400-2450 EUR/MT. Kontrakty terminowe na czerwiec handlują się po 2500 EUR/MT, a kontrakty na III i IV kwartał w przedziale 2550-2650 EUR/MT. Te przyszłe ceny wskazują na pewien optymizm co do przyszłego popytu, szczególnie ze strony przemysłu piekarniczego i cukierniczego, które w dużej mierze polegają na SMP jako składniku.

Ser

Producenci MozzarelliGoudy nie ustępują w kwestii cen, utrzymując je powyżej 4000 EUR/MT i deklarując, że ich zapasy na III kwartał są wyprzedane. Mimo to, ładunki spot dostępne przez pośredników można nabyć poniżej tej kwoty, co sugeruje pewną elastyczność na rynku. Twarde stanowisko cenowe producentów odzwierciedla silny popyt, zwłaszcza ze strony sektora gastronomicznego i detalicznego. Choć producenci twierdzą, że ich zapasy są wyczerpane, dostępność ładunków spot wskazuje, że handlowcy nadal mogą zaopatrywać się w ser na bieżące potrzeby, choć po nieco niższych cenach. Ponadto, sery typu szwajcarskiego i Cheddar również utrzymują stabilne ceny.

Tłuszcze

Ceny masła spadły, szczególnie w Polsce, gdzie są notowane na poziomie 6350 EUR/MT FCA. Masło laktyczne w transakcjach spot jest wyceniane na 6400-6500 EUR/MT FCA, podobnie jak masło słodkie Extra. Ceny na trzeci kwartał wynoszą około 6650 EUR/MT, a kontrakty terminowe na lipiec są notowane na poziomie 6550 EUR/MT. Rynek wykazuje znaczną niepewność, co odzwierciedla szeroki rozrzut pomiędzy cenami kupna i sprzedaży na trzeci i czwarty kwartał. Powodem spadku cen może być chłodniejsza pogoda oraz większa dostępność surowców.

Płyny

Ceny śmietany nieco spadły w zeszłym tygodniu, co można powiązać z obfitością dostaw na rynku. Przetwórcy mleczarni zgłaszają dobrą dostępność, która jest wystarczająca, aby zaspokoić bieżące zapotrzebowanie sektora gastronomicznego i producentów wyrobów cukierniczych. Uważnie monitorujemy rynek, aby zobaczyć, co będzie dalej, ponieważ warunki pogodowe mogą mieć znaczący wpływ na ceny.

Rynek Skoncentrowanego Mleka Odtłuszczonego odnotował tendencję spadkową, z cenami w przedziale 1750-1900 EUR/MT FCA oraz około 1900 EUR/MT DAP Holandia. Spadek cen jest głównie spowodowany zwiększoną dostępnością, która przewyższa bieżący popyt. Producenci zgłaszają dobre poziomy zapasów, co zapewnia, że dostawy mogą zaspokoić ewentualny wzrost popytu.

Ceny Mleka spot wykazują regionalne zróżnicowanie, rosnąc w Holandii i północnych Niemczech, podczas gdy spadają w południowych Niemczech. Ta zmienność jest przypisywana warunkom pogodowym, z oczekiwaniami, że ceny znów wzrosną wraz z poprawą pogody, szczególnie we Włoszech.

Proszki Serwatkowe

Rynek słodkiej serwatki w proszku do pasz obecnie handluje na poziomie 680-720 EUR/MT w transakcjach spot, z cenami na poziomie 700 EUR/MT dla kontraktów na III kwartał. Jednak na IV kwartał ceny ofertowe są wyższe, ale nie odnotowano żadnej aktywności handlowej, co wskazuje na ostrożność na rynku. Stabilna podaż i stały popyt ze strony sektora paszowego utrzymują ceny w ryzach.

Rynek koncentratu słodkiej serwatki pozostaje stabilny, z cenami utrzymującymi się na poziomie około 300-400 EUR/MT FCA. Obecne poziomy produkcji są wystarczające, aby zaspokoić bieżący popyt, który jest głównie napędzany przez sektor paszowy. Nie oczekuje się większych zmian cen w najbliższej przyszłości, chyba że nastąpią znaczące zmiany w kosztach surowców lub wzorcach popytu.

Co jeszcze?

Metan, gaz cieplarniany o 80-krotnie większej mocy grzewczej niż CO2 w ciągu pierwszych 20 lat, stał się kluczowym celem działań na rzecz klimatu. Ponad 100 krajów podpisało globalne zobowiązanie dotyczące metanu podczas COP26, zobowiązując się do zmniejszenia emisji metanu o 30% do 2030 roku. Stany Zjednoczone przeznaczyły na ten cel 20 miliardów dolarów. Chociaż 40% emisji metanu pochodzi z rolnictwa, tylko 16 krajów ma cele redukcyjne w tym sektorze. W 2023 r. Danone stał się pierwszą firmą spożywczą, która wyznaczyła cel redukcji metanu o 30% w produkcji świeżego mleka do 2030 r., a kilka innych marek dołączyło do Dairy Methane Action Alliance, zobowiązując się do raportowania emisji i tworzenia planów redukcji.

________________________________

14 czerwca naukowcy z amerykańskiego Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych poinformowali, że niewielkie ilości zakaźnego wirusa ptasiej grypy są nadal obecne w próbkach surowego mleka, nawet po standardowej pasteryzacji. Badanie, które zostało przeprowadzone w warunkach eksperymentalnych, przestrzega przed ekstrapolacją bezpieczeństwa dostaw mleka w USA. Podczas gdy pasteryzowane mleko jest uważane za bezpieczne przez FDA, badanie jasno wykazało, że przedłużona ekspozycja na wyższe temperatury może być potrzebna do całkowitego usunięcia wirusa H5N1 z mleka. Konieczne są dalsze badania w celu oceny wpływu spożycia zakażonego mleka na zdrowie publiczne.

Kategorie:
Udostępnij:
Poznaj produkt „Śmietana Przerzutowa 40%”
Cream
4900 €
1.02%