211 Edycja Foodcom DAIRY Newsletter

Autor
Foodcom Experts
26.03.2024
211 Edycja Foodcom DAIRY Newsletter
Esencja
Spis treści
  • Wahania cen i popytu na produkty mleczarskie, takie jak mleko w proszku, sery, i masło.
  • Nowe przepisy UE dotyczące wylesiania, budzące niepokój wśród rolników i krytykę ze strony sektora.
  • Prognozy wzrostu produkcji mleka w Meksyku według USDA, pomimo globalnych wyzwań.

Witajcie Partnerzy!

Witamy ponownie w naszym Newsletterze!

Przedstawiamy aktualną sytuację na rynku mleczarskim, przyglądając się zmianom cen i popytu na różne produkty. W tym przeglądzie uzyskasz informacje w jaki sposób wahania cen mleka w proszku, sera i tłuszczów odzwierciedlają obecne wyzwania i co USDA przewiduje dla produkcji mleka w Meksyku. Dowiesz się również, jak rolnicy reagują na nowe przepisy UE dotyczące wycinki drzew, które wywołują debatę na temat przyszłości sektora mleczarskiego.

Przyjrzyjmy się, co jeszcze dzieje się na rynku mleczarskim!

Produkty Tygodnia

Odtłuszczone mleko w proszku

Rynek Odtłuszczonego Mleka w Proszku przeznaczonego na paszę osiągnął ostatnio poziom 2150 EUR/MT z natychmiastową dostawą. Jednak rynek ma obecnie trudności ze znalezieniem nabywców, co wskazuje na słabnący popyt na tę kategorię produktów paszowych.
Na rynku SMP do bezpośredniej konsumpcji obserwuje się obecnie oferty w przedziale cenowym od 2200 do 2300 EUR/MT. Niektórzy producenci zdecydowali się zawiesić swoje oferty, ponieważ mają nadzieję, że warunki rynkowe poprawią się w przyszłości. Wskazuje to, że istnieją oczekiwania na możliwą poprawę na rynku tego produktu.

Sery

Presję spadkową można zaobserwować w przypadku cen sera, choć nie jest ona tak silna. Cheddar pozostaje stabilny z lekką tendencją spadkową, podczas gdy Gouda odnotowała większe spadki, co wskazuje na możliwą nadpodaż lub spadek popytu. Mozzarella, której cena również spadła, była prawdopodobnie pod wpływem wahań sezonowych. Widzimy, że rynek przygotowuje się na możliwe dalsze korekty cen, ale bez większych wstrząsów.

Tłuszcze

Ceny Masła nadal wahają się między 5400 EUR/MT dla produktów z Polski i 5550 EUR/MT dla Masła z Holandii, Niemiec i Belgii, z doniesieniami o cenach do 5700-5750 EUR/MT. Silny popyt detaliczny przed zbliżającymi się świętami wspiera utrzymujące się wysokie ceny produktu.
AMF nadal pozostaje stabilny.

Płyny

W okresie przed Wielkanocą ceny Śmietany wahają się między 6500-6700 EUR/MT, podczas gdy po świętach oczekuje się, że spadną do 6200-6300 EUR/MT. Ta różnica cen odzwierciedla sezonowe zmiany popytu, które charakteryzują okres przed i po świętach.

Ceny Odtłuszczonego Koncentratu Mleka w Niemczech spadły do przedziału między 1500 a 1550 EUR/MT FCA, przy czym niektóre transakcje odnotowano na poziomie 1400 EUR/MT FCA. Ten spadek cen można interpretować jako reakcję na możliwe zmiany popytu lub dostępności tego produktu na rynku.
Najbardziej atrakcyjną ofertę na mleko składa przemysł serowarski. Mleko spot jest sprzedawane po cenach, które są nieco niższe od płatności dla producentów mleka. Rosnąca konkurencja o dostawy mleka ze strony rolników, z których coraz więcej rozważa zaprzestanie produkcji, sugeruje, że obecna nierównowaga może utrzymać się przez jakiś czas.

Serwatki w proszku

Na rynku pasz luzem SWP w Holandii ceny utrzymują się na poziomie około 640 EUR/MT, zarówno w przypadku natychmiastowej dostawy, jak i w kwietniu. Stabilność cen SWP jest prawdopodobnie spowodowana ograniczoną dostępnością miejsc do suszenia, które są obecnie preferowane do produkcji SMC.
Ceny Koncentratu Słodkiej Serwatki pozostają w stabilnym przedziale 250-400 EUR/MT FCA. Niemniej jednak pojawiają się doniesienia o niewielkich wzrostach cen. Tendencja ta, podobnie jak w przypadku SWP, wynika z trudności w zapewnieniu dostępu do suszarni.

Co jeszcze?

Nowe przepisy UE dotyczące wylesiania, które mają wejść w życie od początku 2025 r., wywołują niepokój wśród rolników. Rolnicy będą zobowiązani do sprawdzania pochodzenia paszy dla zwierząt, aby upewnić się, że nie pochodzi ona z obszarów wylesionych. Brak przygotowania ze strony Komisji Europejskiej i państw członkowskich spotkał się jednak z krytyką. Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, porównał przepisy do „gaszenia pożaru benzyną” i opowiedział się za odłożeniem ich wdrożenia i objęciem nimi jedynie krajów dotkniętych wylesianiem.

Prognozy USDA’s Global Agricultural Information Network (GAIN) przewidują wzrost produkcji mleka w Meksyku w 2024 roku. Prognozy opierają się na niższych cenach pasz dla zwierząt, silnym popycie krajowym i zwiększonej wydajności gospodarstw mlecznych. Oczekuje się, że produkcja mleka płynnego wzrośnie o 2%, wspierana przez korzystne warunki pogodowe i nowoczesne zarządzanie stadem. Oczekuje się, że import sera i mleka w proszku również wzrośnie ze względu na rosnący popyt. Rolnicy czekają na stabilną politykę rządu, która może wpłynąć na przyszłość sektora mleczarskiego.

Kategorie:
Udostępnij:
Poznaj produkt „Odtłuszczone Mleko w Proszku”
Skimmed Milk Powder
2350 EUR
0%