Explained by Foodcom: Certyfikaty

Autor
Joanna Sikorska
06.07.2023
7 min czytania
Explained by Foodcom: Certyfikaty
Esencja
Spis treści
  • Certyfikacja to formalne potwierdzenie spełnienia określonych wymagań, oparta na ocenie zgodności.
  • Globalny Standard BRC Agents & Brokers został opracowany w celu zapewnienia ram zarządzania bezpieczeństwem, jakością i legalnością produktów dla przedsiębiorstw w branży spożywczej i opakowaniowej.
  • GMP+ to certyfikat przyznawany firmom, które spełniają wymogi i warunki bezpieczeństwa niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa pasz.
  • Certyfikat Eko Gwarancja potwierdza, że produkty sprzedawane przez przedsiębiorstwo zostały wytworzone metodą ekologiczną.

W Foodcom S.A. już od pierwszych etapów procesu transakcyjnego zależy nam na budowaniu zaufania i tworzeniu pozytywnych doświadczeń naszych Partnerów Biznesowych. Dlatego dążymy do spełniania najwyższych wymagań jakościowych. Wartość kompetencji i działań w zgodzie z najlepszymi praktykami potwierdzają otrzymane przez nas certyfikaty tj.: BRC Agents & Brokers, GMP+, Eko Gwarancja.

Czym jest certyfikacja i jak przebiega?

Certyfikacja to ściśle określone postępowanie, w którym niezależna jednostka certyfikująca na podstawie oceny zgodności potwierdza spełnienie wymagań (np. norm międzynarodowych, specyfikacji branżowych, przepisów technicznych) przez podmiot (np. produkt, system zarządzania, proces). Na drodze audytu zewnętrznego przeprowadzonego przez stronę trzecią, weryfikowana jest zgodność z określonymi zasadami, a następnie wydana decyzja w sprawie certyfikacji i przyznane oficjalne zaświadczenie – certyfikat. Zakres oraz ważność dokumentu odnotowane są na dokumencie.

Certyfikaty Foodcom S.A.

BRC Agents & Brokers

Jednym z najważniejszych uzyskanych przez nas certyfikatów jest certyfikat BRC Global Standard Agents & Brokers. Stanowi on ramy dla zarządzania bezpieczeństwem, autentycznością, jakością i legalnością produktów dla przedsiębiorstw z branży spożywczej, opakowaniowej i dóbr konsumpcyjnych. Swymi wymaganiami obejmuje firmy, które zajmują się dystrybucją, importem i eksportem towarów, pośredniczą w transakcjach lub sprawują nadzór nad procesem logistycznym (organizują zakup, magazynowanie czy transport).

Standard BRC został uznany przez GFSI, czyli Global Food Safety Initiative, światowego lidera w zakresie certyfikacji bezpieczeństwa żywności. Jest wymagany przez sieci handlowe oraz dystrybutorów lokalnych i międzynarodowych. Ten uznawany na całym świecie certyfikat zachęca do stosowania najlepszych praktyk w łańcuchu dystrybucji, zapewniając utrzymanie bezpieczeństwa żywności.

GMP+

Międzynarodowy system GMP+ to standard opisujący wymagania jakościowe i dotyczące bezpieczeństwa pasz, który obejmuje wszystkie etapy łańcucha paszowego tj. uprawa, produkcja mieszanek i materiałów paszowych, dodatków i premiksów oraz sprzedaż magazynowanie i transport. Posiadanie certyfikatu umożliwia sprzedaż do dużych koncernów paszowych, możliwość transportu i magazynowania oraz oznacza działanie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa w zakresie pasz.

Standard GMP+ to opracowany został w 1992 roku przez holenderską organizację Product Board Animal Feed (PDV), czyli Komitet ds. Karmy dla Zwierząt, stanowiąc podstawę międzynarodowego systemu certyfikacji pasz GMP+ dla bezpiecznych pasz zwierzęcych. Skrót GMP oznacza „Good Manufacturing Practices” („Dobre Praktyki Produkcyjne”), natomiast znak plusa odnosi się do integracji Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP).

Explained by Foodcom SA Certificates

Eko Gwarancja

Uzyskanie certyfikatu Eko Gwarancji pozwala rolnikom i zakładom przetwórczym sprzedawać swoje wyroby z oznaczeniem ich jako produkt ekologiczny. Oznacza to, że towary spełniają surowe warunki dotyczące metody produkcji, przetwarzania, transportu i przechowywania. Pozwala to z kolei utrzymać zaufanie do żywności ekologicznej, a także pomaga wprowadzić produkty ekologiczne do obrotu w całej UE.

Jednostką certyfikującą działającą w obszarze żywności ekologicznej jest akredytowana przez PCA – Ekogwarancja PTRE (najstarsza i największa polska jednostka). Poprzez prowadzenie szczegółowych kontroli podmiot sprawdza, czy sprzedawane przez firmy wyroby zostały wytworzone metodą ekologiczną.

Korzyści z certyfikacji

Dzięki certyfikacji zwiększa się zaufanie Klientów do firmy i jej produktów, systemów zarządzania, wyrobów, procesów lub usług. Otrzymane certyfikaty to formalne potwierdzenie dla klientów, dostawców czy pracowników, że firma stosuje uznane, standardowe procedury. Ponadto, jest dowodem na to, że przedsiębiorstwo zarządzane jest w sposób efektywny i długoterminowy. Dlatego powinna być przeprowadzona przez upoważnioną i akredytowaną jednostkę certyfikującą, która posiada doświadczenie w certyfikacji systemów zarządzania, certyfikowaniu produktów czy usług w określonym sektorze rynku.

Dlaczego Foodcom?

Nasz zespół Wsparcia Sprzedaży pomaga naszym Partnerom Handlowym w sprawnym i efektywnym przeprowadzeniu transakcji handlowych, aby zapewnić najwyższą jakość usług dla wszystkich naszych Partnerów Handlowych. Nasz zespół logistyczny zadba o transport, a dział finansowy będzie odpowiedzialny za wszystkie sprawy związane z finansową częścią transakcji.

Udostępnij:
Poznaj produkt „Natywna Skrobia Ziemniaczana”
Native Potato Starch
890 EUR
1.14%

Zapisz się do naszego Newslettera i wyprzedź swoją konkurencję.