Incoterms® CFR, czyli Cost and Freight: warunki i zasady dostawy

Autor
Joanna Sikorska
26.01.2023
6 min czytania
Incoterms® CFR, czyli Cost and Freight: warunki i zasady dostawy
Esencja
Spis treści
 • Incoterms to międzynarodowe formuły handlowe określające warunki sprzedaży.
 • Zgodnie z zasadą CFR (Cost and Freight) koszty dostarczenia ponosi sprzedawca.
 • CFR odnosi się tylko do transportu morskiego i wodnego śródlądowego.

Zasady Incoterms® stosowane są przy obrocie dobrami materialnymi. Choć są fakultatywne, są przydatne dla importera i eksportera – są znane i respektowane na całym świecie i ich używanie zmniejsza ryzyko kosztownych nieporozumień. Reguły Incoterms dzielą się na kilka grup, a jeśli chcesz poznać bliżej zasady jednej z nich – CFR – koniecznie czytaj dalej!

Czym są reguły Incoterms®?

Reguły Incoterms® to formuły handlowe, które określają warunki sprzedaży. Nazwa pochodzi od ang. International Commercial Terms (Międzynarodowe Formuły Handlowe). Reguły te zostały opracowane przez Międzynarodową Izbę Handlową i pierwszy raz opublikowane w 1936 roku. Od tamtej pory były wielokrotnie nowelizowane, najnowsza, obowiązująca wersja pochodzi z 2020 roku. Głównym celem Incotermsów jest podział kosztów i odpowiedzialności pomiędzy kupującym a sprzedającym. Dzielą się na cztery grupy – C, D, E, F.

CFR Incoterms®: co oznacza?

CFR to skrót od Cost and Freight, czyli Koszt i Fracht. Należy do grupy C, co oznacza, że to sprzedający zawiera umowę przewozu, ponosi jego koszty, dokonuje odprawy celnej eksportowej. Ryzyko przenoszone jest na kupującego w momencie nadania towaru, a wszystkie dodatkowe koszty po załadunku obciążają kupującego. CFR dotyczy transportu morskiego oraz wodnego śródlądowego.

Reguła CFR: warunki dostawy

 Ogólnie ujmując, w regule CFR sprzedający ponosi wszelkie koszty dostarczenia i odpowiada za działania przed rozpoczęciem transportu, zaś kupujący przejmuje ryzyko od momentu załadunku towaru.

Podział kosztów

Sprzedający płaci:

 • podatki w kraju wytworzenia towaru,
 • za uzyskanie licencji eksportowej,
 • za dostarczenie towaru do portu,
 • opłaty celne w kraju rozpoczęcia transportu,
 • koszty kontroli jakości towaru,
 • koszty tranzytu,
 • za dostarczenie dokumentu transportowego,
 • koszty poświadczenia bezpieczeństwa przy eksporcie, w tym bezpieczeństwa opakowania.

Kupujący zaś ponosi koszty:

 • podatków w kraju docelowym,
 • ubezpieczenia podczas transportu,
 • transportu od portu początkowego do docelowego,
 • uzyskania licencji importowej,
 • opłat celnych w krajach tranzytowych i w kraju docelowym,
 • opłat wynikających z tranzytu towarów,
 • zawiadomienia sprzedającego o wymaganym terminie wysyłki towaru oraz porcie docelowym,
 • rozładunku.

Podział obowiązków

 Obowiązki sprzedającego obejmują: załadunek w porcie początkowym, zawarcie umowy przewozu, dostarczenie towaru na statek, kontrolę jakości towaru, bezpieczne zapakowanie towaru, dopełnienie wszystkich wymogów bezpieczeństwa dotyczących transportu do portu początkowego, dostarczenie dokumentu transportowego oraz dostarczenie importerowi informacji potrzebnych do uzyskania przez niego ubezpieczenia.

Z kolei do kupującego należy: poinformowanie o wymaganym przez niego terminie wysyłki i portu przeznaczenia, odebranie towaru w miejscu i terminie wyznaczonych w umowie, rozładunek towaru w porcie i jego transport do siedziby, uzyskanie licencji importowej, kontrola przedwysyłkowa towaru.

Moment przekazania ryzyka

Według reguły CFR przeniesienie ryzyka następuje w momencie, gdy towary znajdują się na pokładzie. Dodatkowe ryzyko – utraty lub uszkodzenia towaru – może ponieść kupujący, w przypadku, gdy nie zawiadomił sprzedającego o terminie wysyłki i miejscu portu docelowego.

Formy transportu

 CFR ma zastosowanie tylko w transporcie morskim i wodnym śródlądowym, nie jest stosowane w innych formach transportu.

O czym należy pamiętać przy wyborze Incoterm CFR?

 Należy pamiętać o tym, że CFR odnosi się tylko do określonych form transportu – do transportu morskiego i wodnego śródlądowego. Poza tym sprzedający musi na własny koszt dostarczyć kupującemu dokument transportowy do uzgodnionego portu przeznaczenia.

Istotne jest również to, że reguły CFR nie zobowiązują sprzedającego i kupującego do zawarcia umowy ubezpieczenia. Może to zrobić importer, ale to on musi ponieść koszty.

CFR, czyli cost and freight

CFR a inne reguły

 Istnieją jeszcze inne reguły Incoterms®, które dotyczą towarów transportowanych w skali międzynarodowej drogą morską lub śródlądową, są ściśle powiązane z CFR i często stosowane w kontraktach handlowych.

Według reguły FAS (ang. Free Alongside Ship) sprzedający jedynie dostarcza ładunek do portu obok statku, w tym momencie odpowiedzialność za towar przechodzi na kupującego. Z kolei FOB (ang. Free on Board) wymaga od sprzedającego jeszcze załadowania towaru na statek. Podobne do CFR jest CIF (ang. Cost Insurance and Freight) – sprzedający musi według tej reguły zorganizować przewóz towarów, ale i nałożony jest na niego obowiązek ubezpieczenia towarów do momentu, w którym docierają do portu przeznaczenia.

Handel z Foodcom S.A.

Zasady Incoterms® mogą początkowo wydawać się skomplikowane, ale współpraca z Foodcom S.A. znacząco usprawni cały proces handlu. Nasz zespół handlowców wybiera najlepszy sposób transportu, korzystając z konsultacji doświadczonych specjalistów z naszego działu logistyki. Współpraca z naszym działem wsparcia sprzedaży gwarantuje, że transakcja przebiegnie w optymalnych warunkach, a oczekiwania Partnerów Biznesowych zostaną spełnione. W Foodcom S.A. jesteśmy w stanie kompleksowo realizować nawet najbardziej wymagające transakcje. Dokładamy wszelkich starań, by cały proces przebiegł sprawnie i zgodnie z planem.

Kategorie:
Udostępnij:
Poznaj produkt „Tryptofan”
Tryptophan
8605 EUR
0.06%

Zapisz się do newslettera by dowiedzieć się więcej o naszych produktach