Incoterm CIF, czyli Cost, Insurance and Freight: warunki i zasady dostawy

Autor
Joanna Sikorska
06.02.2023
8 min czytania
Incoterm CIF, czyli Cost, Insurance and Freight: warunki i zasady dostawy
Esencja
Spis treści
 • Incoterms to warunki ułatwiające handel na całym świecie.
 • Według reguły CIF (Cost, Insurance and Freight), koszt dostarczenia ponosi sprzedawca, musi opłacić też ubezpieczenie.
 • Ryzyko zostaje przeniesione na kupującego już w momencie załadowania towaru na statek w porcie początkowym.

Zasady Incoterms określają warunki handlu międzynarodowego, informując o podziale kosztów i odpowiedzialności pomiędzy kupującym a sprzedawcą. Jedną z najdłużej obowiązujących zasad jest CIF. Chcesz dowiedzieć się o niej więcej? Czytaj dalej! 

Czym są reguły Incoterms?

Nazwa Incoterms pochodzi od angielskiego International Commercial Terms. Są to międzynarodowe warunki handlowe, które zostały ustalone przez Międzynarodową Izbę Handlową i mają za zadanie ułatwić handel na całym świecie poprzez ustalenie podziału kosztów i odpowiedzialności pomiędzy kupującym a sprzedającym. Są stale aktualizowane, obowiązująca wersja została ustalona w 2020 roku. Incotermsy dzielą się na grupy C, D, E, F.

CIF Incoterms: co to znaczy?

Incoterms CIF należy do grupy C, a jego nazwa pochodzi od angielskich Cost, Insurance i Freight (Koszt, Ubezpieczenie i Fracht). Odnosi się wyłącznie do towarów przesyłanych drogą morską i wodną śródlądową. Zasada CIF głosi, iż sprzedający pokrywa koszty ubezpieczenia i frachtu podczas tranzytu, zaś po dostarczeniu ładunku do portu docelowego, odpowiedzialność za koszty i wszelkie obowiązki przejmuje kupujący.

Reguła CIF: warunki dostawy

Reguła CIF: warunki dostawy

Według reguły CIF sprzedający zajmuje się dostarczeniem towaru do portu początkowego i ubezpieczeniem go. Z kolei kupujący przejmuje obowiązki i koszty po dostarczeniu towaru do portu macierzystego. Poza tym, w momencie nadania towaru ryzyko zostaje przeniesione na kupującego.

Podział kosztów

Sprzedający ponosi koszty:

 • dostarczenia towaru na statek w porcie początkowym,
 • sporządzenia i wysłania faktury handlowej,
 • uzyskania licencji eksportowej,
 • zawarcia umowy przewozu towaru do portu przeznaczenia,
 • ubezpieczenia,
 • opakowania i oznakowania,
 • powiadomienia kupującego np. o dostarczeniu towaru na port początkowy,
 • kontroli jakości towaru.

Kupujący zaś musi zająć się kosztami:

 • zawiadomienia sprzedającego o wymaganym terminie i miejscu dostarczenia przesyłki,
 • uzyskania licencji importowej,
 • kontroli przedwysyłkowej towaru,
 • podatków i ceł, związanych z tranzytem i importem,
 • wszelkie opłaty, nieobjęte umową lub które nie są frachtem, a są związane z towarem w czasie transportu od portu początkowego.

Podział obowiązków

Sprzedający ma obowiązek: zawrzeć umowę przewozu towaru, opłacić koszty frachtu, załadunku na statek, zawrzeć umowę ubezpieczenia oraz dostarczyć ją do kupującego i dokonać odprawy eksportowej.

Natomiast kupujący jest odpowiedzialny za: poinformowanie sprzedającego o wyznaczonym porcie i terminie dostawy, poniesienie kosztów związanych z uzyskaniem świadectwa pochodzenia, dokumentów konsularnych oraz importowych opłat celnych, zorganizowanie odprawy importowej.

Moment przekazania ryzyka

Ryzyko zostaje przeniesione na kupującego w momencie załadowania towarów na statek. Jeżeli dojdzie do jakiejkolwiek sytuacji, w której należy zgłosić roszczenie, obowiązek ten leży po stronie kupującego – musi zgłosić swoje roszczenie w firmie ubezpieczeniowej sprzedającego.

Formy transportu

Zasady CIF obowiązują wyłącznie w przypadku transportu towarów drogą morską lub wodną śródlądową. Nie korzysta się z nich w przypadku transportu kombinowanego, czyli wykorzystującego więcej niż jedną gałąź transportu. 

O czym należy pamiętać przy wyborze Incoterm CIF?

Należy pamiętać, że Incoterm CIF obowiązuje tylko w przypadku towarów wysyłanych drogą morską lub wodną śródlądową. Warto wybrać tę regułę, gdy kupujący nie chce zajmować się opłatami za fracht czy ubezpieczenie. Sprzedający musi jednak pamiętać, że wtedy to on ponosi koszty transportu, ale odpowiedzialność za wszelkie ryzyko leży na kupującym. 

CIF a inne reguły

Reguła CIF jest często porównywana do reguły CFR, gdyż są bardzo podobne. Różni je właściwie tylko to, że według zasad reguły CIF, sprzedający jest zobowiązany do ubezpieczenia towaru na rzecz kupującego.

Do transportu towaru drogą wodną można zastosować również zasadę FOB (Free on Board). Główną różnicą między nimi jest to, że w przy umowie CIF sprzedający odpowiada za towar podczas tranzytu, a przy FOB to kupujący odpowiada za towar podczas tranzytu.

Handel z Foodcom S.A.

Zasady Incoterms mogą początkowo wydawać się skomplikowane, ale współpraca z Foodcom S.A. znacząco usprawni cały proces handlu. Nasz zespół handlowców wybiera najlepszy sposób transportu, korzystając z konsultacji z doświadczonymi specjalistami z naszego działu logistyki. Współpraca z naszym działem wsparcia sprzedaży gwarantuje, że transakcja przebiegnie w optymalnych warunkach, a oczekiwania Partnerów Biznesowych zostaną spełnione. W Foodcom S.A. jesteśmy w stanie kompleksowo realizować nawet najbardziej wymagające transakcje, a cały proces przebiega sprawnie i zgodnie z planem.

Kategorie:
Udostępnij:
Poznaj produkt „Masło Słodkie Extra”
Unsalted Sweet Cream Butter
6600 EUR
1.49%

Zapisz się do newslettera by dowiedzieć się więcej o naszych produktach