Explained by Foodcom: Incoterm CPT, czyli Carriage Paid To – warunki i zasady dostawy

Autor
Joanna Sikorska
26.04.2023
8 min czytania
Explained by Foodcom: Incoterm CPT, czyli Carriage Paid To – warunki i zasady dostawy
Esencja
Spis treści
 •  Reguły Incoterms to międzynarodowe standardy, określające prawa i obowiązki kupującego i sprzedającego w międzynarodowym handlu towarami.
 • CPT to skrót od nazwy “Carriage Paid To”, czyli przewoźne opłacone do określonego miejsca przeznaczenia.
 • Według tej reguły sprzedawca ma umowę przewozową z przewoźnikiem i pokrywa koszty frachtu do uzgodnionego miejsca.

Reguły Incoterms są kluczowym elementem międzynarodowego prawa handlowego. Reguła CPT jest jedną z najczęściej stosowanych, wykorzystywaną zarówno przez małe, lokalne firmy, jak i przez duże światowe przedsiębiorstwa. Chociaż ten Incoterm daje obu stronom duże korzyści, ważne jest, aby znać specyfikę tej reguły. Jeśli chcesz poznać bliżej zasady CPT koniecznie czytaj dalej!

Czym są reguły Incoterms?

Reguły Incoterms to międzynarodowe standardy, które określają prawa i obowiązki kupującego oraz sprzedającego w międzynarodowym handlu towarami. Są one opracowane przez Międzynarodową Izbę Handlową. Ułatwiają one i usprawniają międzynarodową wymianę handlową poprzez standaryzację i jednoznaczne określenie warunków transakcji. Podzielone są na cztery kategorie – C, D, E, F. 

CPT Incoterms: co to jest?

CPT to skrót od nazwy 'Carriage Paid To’. Oznacza to “Przewoźne opłacone do” określonego miejsca przeznaczenia. Według tej reguły sprzedawca ma umowę przewozową z przewoźnikiem i pokrywa koszty frachtu do ustalonego miejsca. Jednocześnie, sprzedający ponosi ryzyko utraty towarów do momentu ich dostarczenia. Po przekazaniu towaru do przewoźnika, ryzyko związane z transportem przechodzi na nabywcę.

Warunki dostawy CPT

Ogólnie mówiąc, według Incotermu CPT sprzedający pokrywa koszty przewozu do uzgodnionego miejsca, a kupujący ponosi ryzyko w momencie nadania towaru.

Podział kosztów

Sprzedający ponosi koszty:

 • niezbędne do dostarczenia towaru, takie jak koszty kontroli jakości, pomiarów, ważenia i liczenia,
 • opakowania towaru (chyba że transport jest możliwy bez opakowania),
 • związane z zawarciem umowy przewozowej,
 • opłat za formalności związanych z odprawą eksportową.

Kupujący płaci za:

 • tranzyt, chyba, że według umowy jego koszty zostały poniesione przez sprzedawcę,
 • wszystko, co związane jest z towarami od momentu ich dostarczenia,
 • cło, podatki i inne koszty dotyczące tranzytu lub odprawy celnej przewozowej,
 • udzielenie pomocy w uzyskaniu dokumentów i informacji,
 • wszystkie koszty jakie poniósł sprzedający, jeśli kupujący nie zawiadomił go o czasie i miejscu dostawy.

Podział obowiązków

Zadaniem sprzedawcy jest: dostarczenie towarów poprzez przekazanie ich przewoźnikowi w określonym miejscu i czasie, dostarczenie umowy handlowej, a także innych dokumentów zgodności, które mogą być wymagane przez umowę, dostarczenie dokumentu przewozowego, podpisanie umowy przewozu towarów, spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa transportu towarów do miejsca przeznaczenia, przeprowadzenie i pokrycie kosztów formalności związanych z odprawą eksportową, oznakowanie towaru w sposób odpowiedni do jego transportu, poinformowanie kupującego o dostarczeniu towaru zgodnie z umową, przekazanie kupującemu wszelkich dokumentów i informacji potrzebnych do odbioru towaru.

Zadania, za które odpowiada kupujący to: uregulowanie pełnej ceny towaru, przyjęcie towarów, zatwierdzenie dokumentu przewozowego, udzielenie pomocy sprzedającemu (na jego wniosek, ryzyko i koszt) w pozyskaniu wszelkich dokumentów i informacji związanych z odprawą celną przy wywozie towarów, dopełnienie oraz opłacenie wszelkich wymaganych formalności przez kraj tranzytu i kraj przywozu (w niektórych przypadkach), poinformowanie sprzedającego o uzgodnionym terminie i miejscu dostawy towarów (jeśli taki obowiązek ciąży na imporcie).

Moment przekazania ryzyka

Po przekazaniu towaru przewoźnikowi, kupujący staje się odpowiedzialny za wszelkie ryzyko związane z towarem. Ponadto, jeśli kupujący nie poinformuje o terminie i miejscu dostawy, to on sam ponosi wszelkie ryzyko (wraz z kosztami) związane z towarem.

Formy transportu

Incoterm CPT jest stosowany do wszystkich środków transportu. Możliwe jest także korzystanie z więcej niż jednego rodzaju transportu.

O czym należy pamiętać przy wyborze Incoterm CPT?

O czym należy pamiętać przy wyborze Incoterm CPT?

Przy wyborze Incoterm CPT należy precyzyjnie określić czas i miejsce dostawy oraz przeznaczenia towarów. Niejasna umowa może prowadzić do nieporozumień co do miejsca dostarczenia i kosztów transportu. Trzeba też pamiętać, że sprzedający odpowiada za towary tylko do momentu przekazania ich do przewoźnika, po czym ryzyko przechodzi na importera.

Poza tym kupujący nie musi podpisywać umowy sprzedaży, a obie strony nie muszą podpisywać umowy ubezpieczenia. Eksporter musi jednak przekazać kupującemu, na jego żądanie, informacje potrzebne do uzyskania ubezpieczenia. 

CPT a inne reguły

Regułą podobną do Incoterm CPT jest CIP. Także obowiązuje przy każdym rodzaju transportu, podobne są również obowiązki sprzedającego. CIP różni się od CPT tym, że według CIP sprzedający musi zawrzeć umowę ubezpieczeniową i ponieść wszelkie związane z tym opłaty.

CPT można porównać też z FCA – dotyczą wszystkich rodzajów transportu i mają ten sam moment przeniesienia ryzyka. Ale w ramach CPT, przewóz główny jest podejmowany przez sprzedającego, zaś w FCA, to kupujący jest odpowiedzialny za koszty i ryzyko przewozu. 

Handel z Foodcom S.A.

Zasady Incoterms mogą początkowo wydawać się skomplikowane, ale współpraca z Foodcom S.A. znacząco usprawni cały proces handlu. Nasz zespół handlowców wybiera najlepszy sposób transportu, korzystając z konsultacji z doświadczonymi specjalistami z naszego działu logistyki. Współpraca z naszym działem wsparcia sprzedaży gwarantuje, że transakcja przebiegnie w optymalnych warunkach, a oczekiwania Partnerów Biznesowych zostaną spełnione. W Foodcom S.A. jesteśmy w stanie kompleksowo realizować nawet najbardziej wymagające transakcje, a cały proces przebiega sprawnie i zgodnie z planem.

Poznaj produkt „Laktoza”
Lactose
640 EUR
1.59%

Zapisz się do newslettera by dowiedzieć się więcej o naszych produktach