9050.00 Eur / 1 Tona
50,00 EUR (0,56%) w 7 dni
170,00 EUR (1,91%) w 28 dni

Historia cen

a
b