47 Edycja Foodcom ADDITIVES Newsletter

Autor
Foodcom Experts
21.03.2024
47 Edycja Foodcom ADDITIVES Newsletter
Esencja
Spis treści
  • Ceny metioniny rosną z powodu problemów z podażą i zwiększonym popytem.
  • Wzrost popytu na tryptofan i L-lizynę prowadzi do wyższych cen.
  • IFF sprzedaje swoją jednostkę farmaceutyczną firmie Roquette za 2,85 mld USD, aby skupić się na podstawowej działalności.

Witajcie Partnerzy!

Witamy ponownie w naszym Newsletterze!

Najnowsze wydanie naszego biuletynu podkreśla nowe perspektywy i wyzwania w sektorze chemicznym.. Zmieniające się ceny kluczowych składników, globalne napięcia oraz strategiczne decyzje czołowych firm kreślą dynamiczny krajobraz rynkowy. Dołączcie do nas w analizie tych wydarzeń, by zrozumieć, jak wpłyną one na kierunki rozwoju branży oraz jakie podejścia strategiczne wybierają liderzy rynku, stawiając czoła nowym wyzwaniom.

Zobaczmy, co jeszcze dzieje się na rynku!

Produkty Tygodnia

Metionina

Ceny Metioniny wykazują tendencję wzrostową w marcu 2024 r., napędzane rosnącym popytem w takich obszarach jak pasza dla zwierząt i suplementy diety. Czynnikami sprzyjającymi są m.in. problemy produkcyjne w jednej z chińskich fabryk metioniny oraz tymczasowe spowolnienie w przemyśle w Chinach związane z obchodami Święta Wiosny, co może ograniczyć globalną podaż tego aminokwasu. Ponadto stabilizacja sytuacji gospodarczej w strefie euro, rosnący optymizm firm i spadek inflacji mogą zwiększyć popyt na Metioninę. W związku z tymi czynnikami oczekuje się dalszego wzrostu cen Metioniny w nadchodzących miesiącach.

Tryptofan

Rynek Tryptofanu charakteryzuje się rosnącymi cenami ze względu na zwiększony popyt ze strony producentów suplementów diety i pasz dla zwierząt, rosnące koszty transportu i ograniczoną podaż. Zwiększona aktywność zakupowa w Chinach spodziewana jest po Księżycowym Nowym Roku, co może spowodować dalszy wzrost cen. Ponadto, poprawiające się warunki gospodarcze w Stanach Zjednoczonych i Niemczech znajdują odzwierciedlenie w wyższych wydatkach konsumentów, co może również wywierać presję na wzrost cen tryptofanu. Oczekuje się, że ceny tego aminokwasu będą nadal rosły ze względu na stały popyt i malejące zapasy rynkowe.

Lizyna

Najnowsze dane wskazują na wzrost ceny L-Lizyny, co można przypisać ożywieniu produkcji zwierzęcej. Wraz z rosnącą hodowlą świń i drobiu, głównymi konsumentami tego aminokwasu w paszach dla zwierząt, popyt na L-Lizynę wzrasta. Ten rosnący popyt ma tendencję do podnoszenia cen, zwłaszcza gdy wspiera go stabilizacja lub poprawa łańcuchów dostaw, które mogły być wcześniej zakłócone.

Kwas cytrynowy

Aktualnie, ceny Kwasu Cytrynowego na rynku wykazują stabilizację. Ta utrzymująca się równowaga w cennikach może odzwierciedlać efektywną koordynację łańcucha dostaw mimo powszechnych wyzwań globalnych, jak zakłócenia w procesie produkcji czy napięcia na arenie geopolitycznej.

Witamina C

Na rynku Witamina C charakteryzuje się niezmienną stabilnością cen, z trendem utrzymanym przez ostatni tydzień. Po okresie wzrostu cen w poprzednich trzech miesiącach, obserwujemy teraz plateau, które może być odzwierciedleniem zmniejszonego zapotrzebowania, co często koreluje z zakończeniem okresu zwiększonej częstości występowania infekcji.

Co jeszcze?

W zachodniej części Oceanu Indyjskiego somalijscy piraci porwali masowiec należący do Bangladeszu pomimo sygnałów alarmowych. Odrodzenie się piractwa, wraz z atakami milicji Houthi na Morzu Czerwonym, zwiększyło ryzyko i koszty dla firm żeglugowych. Pomimo międzynarodowej interwencji, w tym niedawnej operacji indyjskiej marynarki wojennej, rosną obawy o powrót piractwa. Choć sytuacja nie jest tak zła jak kiedyś, istnieją obawy, że może się pogorszyć. Wcześniejsze wysiłki na rzecz zwalczania piractwa znacznie ograniczyły ataki, ale zmniejszona liczba patroli i wygasłe rezolucje ONZ osłabiają egzekwowanie prawa. Władze podkreślają znaczenie wzmocnienia zdolności egzekwowania prawa w Somalii, ale zasoby kraju są ograniczone, co budzi obawy o jego zdolność do skutecznego zwalczania piractwa.

International Flavors & Fragrances (IFF) ogłosiła sprzedaż swojej jednostki farmaceutycznej firmie Roquette, francuskiemu producentowi składników botanicznych, w ramach transakcji o wartości 2,85 mld USD. Ruch ten ma na celu skupienie się na biznesach o wyższej marży, ponieważ popyt na składniki żywności i rozwiązania słabnie z powodu wyższych stóp procentowych i presji inflacyjnej. IFF pozbywa się jednostek biznesowych niezwiązanych z podstawową działalnością, aby poprawić swoją strukturę organizacyjną i zmniejszyć zadłużenie. Roquette, z roczną sprzedażą na poziomie około 5 miliardów euro, chce rozszerzyć swoją globalną obecność w sektorze farmaceutycznym. Przejęcie ma zostać sfinalizowane w pierwszej połowie 2025 roku. Dział farmaceutyczny IFF odpowiadał za około 8% całkowitego obrotu Grupy w 2022 roku.

Kategorie:
Udostępnij:
Poznaj produkt „Lizyna”
Lysine
1950 EUR
1.54%