Kod HS i numer CAS: wszystko, co musisz wiedzieć

Autor
Foodcom Experts
18.01.2023
7 min czytania
Kod HS i numer CAS: wszystko, co musisz wiedzieć
Esencja
Spis treści
  • Kod HS jest kodem, który może pomóc w identyfikacji i klasyfikacji towarów będących przedmiotem obrotu w imporcie i eksporcie.
  • Numer CAS służy do jednoznacznej identyfikacji każdej substancji chemicznej.
  • Kod HS i numer CAS różnią się celem, rodzajem towarów i liczbą cyfr.

Kod HS i numer CAS są niezbędnymi narzędziami w handlu międzynarodowym lub bardziej ogólnie – w klasyfikacji towarów. Ważne jest, aby wiedzieć, jak z nich korzystać – pomagają one urzędnikom celnym wykryć rozbieżności w imporcie i eksporcie. Są one również niezawodnym, wspólnym i międzynarodowym łącznikiem do każdej konkretnej substancji w różnych nomenklaturach i dyscyplinach stosowanych przez gałęzie nauki, przemysł i regulatory rynku. Dlatego przedstawiamy kompletny przewodnik po kodach HS i CAS! Koniecznie czytaj dalej!

Co to jest kod HS?

Kod HS (ang. Harmonized System – System zharmonizowany) jest znormalizowaną międzynarodową klasyfikacją produktów handlowych ułożonych według kategorii. System ten został wprowadzony przez Światową Organizację Celną w 1988 roku. HS jest aktualizowany co kilka lat i obecnie obejmuje ponad 500 grup towarowych i obowiązuje w ponad 200 krajach, w tym w krajach członkowskich Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych, Chinach i Japonii.

Kod HS jest bardzo istotny, gdy towar ma być wysłany za granicę. Kod ten służy do określenia odpowiedniej stawki cła i podatku. Jeśli kod HS nie jest podany na fakturze lub innym dokumencie, dostawa przesyłki może się opóźnić, a odbiorca może zapłacić niewłaściwy podatek. Ta harmonizacja procedur, osiągnięta dzięki zastosowaniu kodu HS, zmniejsza koszty handlu międzynarodowego.

HS Code and CAS number explained

Zasady ogólne kodu HS

HS podzielony jest na 21 sekcji, które dzielą się na 99 działów. Te 99 działów HS jest z kolei podzielonych na 1 244 pozycje i 5224 podpozycje. Każdej pozycji przypisany jest kod składający się z sześciu cyfr. Pierwsze dwie cyfry oznaczają dział w sekcji, kolejne dwie – odpowiednią kategorię, a ostatnie dwie – podpozycję wybranej kategorii towarowej.

Istnieje również sześć reguł ogólnych, znanych jako 'Ogólne reguły interpretacji Systemu Zharmonizowanego’ (ang. GIR). Ustanawiają one zasady klasyfikacji, które stanowią krok po kroku podstawę klasyfikacji towarów w Systemie Zharmonizowanym, najpierw na poziomie czterocyfrowej pozycji, a następnie, w razie potrzeby, oddzielnie na każdym poziomie poniżej.

Kod HS – sekcje

Sekcja I: Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego

Sekcja II: Produkty roślinne

Sekcja III: Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski zwierzęce lub roślinne

Sekcja IV: Gotowe środki spożywcze; napoje, alkohole i ocet; tytoń i przemysłowe substytuty tytoniu

Sekcja V: Produkty mineralne

Sekcja VI: Produkty przemysłu chemicznego lub pokrewnego

Sekcja VII: Tworzywa sztuczne, guma, artykuły z nich wykonane

Sekcja VIII: Skóry i skórki surowe, skóry wyprawione, skóry futerkowe i artykuły z nich; wyroby siodlarskie i uprzęże; artykuły podróżne, torebki i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych

Sekcja IX: Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny; korek i artykuły z korka; wytwórcy ze słomy, z esparto lub z innych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie i wikliniarskie

Sekcja X: Masa włóknista z drewna lub z innego włóknistego materiału celulozowego; odpady i ścinki papieru lub tektury; papier i tektura i artykuły z nich

Sekcja XI: Tekstylia i artykuły włókiennicze

Sekcja XII: Obuwie, nakrycia głowy, parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i ich części; pióra preparowane i artykuły z nich; kwiaty sztuczne; artykuły z włosów ludzkich

Sekcja XIII: Artykuły z kamienia, gipsu, cementu, azbestu, mca lub podobnych materiałów; wyroby ceramiczne; szkło i wyroby szklane

Sekcja XIV: Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i artykuły z nich; sztuczna biżuteria; monety

Sekcja XV: Metale nieszlachetne i artykuły z metali nieszlachetnych

Sekcja XVI: Maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektryczny; ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze telewizyjnego obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów

Sekcja XVII: Pojazdy, samoloty, statki i związany z nimi sprzęt transportowy

Sekcja XVIII: Przyrządy i aparaty optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; zegary i zegarki; instrumenty muzyczne; ich części i akcesoria

Sekcja XIX: Broń i amunicja; ich części i akcesoria

Sekcja XX: Artykuły przemysłowe różne

Sekcja XXI: Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki

Przykłady produktów w kodzie HS

Co to jest numer CAS?

Numer CAS to unikalny numer identyfikacyjny przypisany każdej substancji chemicznej przez Chemical Abstracts Service (CAS – stąd nazwa). Zapewnia on jednoznaczny sposób identyfikacji substancji chemicznej lub struktury molekularnej, gdy czasem znanych jest wiele nazw rodzajowych, historycznych, handlowych lub rynkowych. Numer CAS jest jednak tylko wskazówką, a nie unikalną cechą produktu.

Baza danych CAS zawiera ponad 204 miliony substancji organicznych i nieorganicznych opublikowanych w literaturze od początku XIX wieku i jest codziennie aktualizowana.

W bazie CAS znaleźć można numery dla: związków organicznych i nieorganicznych, metali i stopów, minerałów, związków koordynacyjnych i metaloorganicznych, pierwiastków, Izotopów i cząstek jądrowych, białek i kwasów nukleinowych, polimerów, materiałów niestrukturalnych i tych o nieznanym lub zmiennym składzie oraz biologicznych.

Explained CAS Number HS Code

Format CAS

Numer CAS zawiera do 10 cyfr i jest podzielony myślnikami na trzy części. Pierwsza składa się z dwóch do siedmiu cyfr, druga z dwóch cyfr, a trzecia z jednej cyfry, która służy jako suma kontrolna. Pierwszej i drugiej części numeru CAS nie przypisuje się żadnego specjalnego znaczenia, natomiast suma kontrolna jest określana przez specjalny algorytm. Służy ona do weryfikacji ważności i niepowtarzalności całego numeru.

Sumę kontrolną otrzymuje się poprzez dodanie iloczynu pierwszej cyfry od końca pomnożonej przez 1, drugiej cyfry od końca pomnożonej przez 2, trzeciej cyfry od końca pomnożonej przez 3 itd. Otrzymaną sumę dzieli się przez 10, a reszta z tego ilorazu jest właśnie sumą kontrolną.

Przykłady produktów w numerze CAS

Kod HS a numer CAS

Kody HS i CAS mogą być czasem mylone, dlatego dobrze jest znać ich różnice. Różnią się one między sobą:

  • rodzajami towarów: kod HS stosuje się do wszystkich rodzajów towarów będących przedmiotem handlu międzynarodowego, natomiast numer CAS dotyczy tylko substancji chemicznych,
  • przeznaczeniem: kod HS służy do identyfikacji i klasyfikacji towarów będących przedmiotem handlu w celach importowych i eksportowych, numer CAS służy do jednoznacznej identyfikacji substancji chemicznych,
  • liczbą cyfr: kod HS ma zwykle 6 cyfr, ale może mieć 8-10 cyfr, numer CAS ma od 5 do 10 cyfr, w tym trzy części oddzielone myślnikami, a ostatnia cyfra jest sumą kontrolną.

Dlaczego Foodcom?

Nasz zespół Wsparcia Sprzedaży pomaga naszym Partnerom Handlowym w sprawnym i efektywnym przeprowadzeniu transakcji handlowych, aby zapewnić najwyższą jakość usług dla wszystkich naszych Partnerów Handlowych. Nasz zespół logistyczny zadba o transport, a dział finansowy będzie odpowiedzialny za wszystkie sprawy związane z finansową częścią transakcji.

Udostępnij:
Poznaj produkt „Kwas Cytrynowy”
Citric Acid
1290 EUR
0%

Zapisz się do newslettera by dowiedzieć się więcej o naszych produktach