Cena kwasu izomasłowego w Chinach rośnie [World News]

Autor
Foodcom Experts
10.07.2024
8 min czytania
Cena kwasu izomasłowego w Chinach rośnie [World News]
Esencja
Spis treści
  • Ceny kwasu izomasłowego w Chinach w ostatnich tygodniach systematycznie rosną.
  • Podaż tego surowca utrzymuje się na stałym poziomie, natomiast popyt maleje, głównie za sprawą zmniejszonego zapotrzebowania w przemyśle spożywczym.
  • Wzrost cen spowodowany jest głównie przez lokalne zwiększenie kosztów propylenu.
  • Prognozuje się potencjalną stabilizację kosztów surowca mimo wysokich cen propylenu z racji na niski popyt na kwas izomasłowy.

Jak wygląda aktualnie rynek kwasu izomasłowego w Chinach?

W ostatnich tygodniach zaobserwowano wzrost cen kwasu izomasłowego w Chinach średnio o 0,6% tygodniowo. Pomimo to produkcja kwasu izomasłowego w Chinach pozostaje na stałym poziomie, nie zmniejszając podaży i nie powodując niedoborów zaopatrzenia na rynku surowców chemicznych. Mimo to popyt na kwas izomasłowy zauważalnie spadł. Jest to związane z obniżonym zapotrzebowaniem sektora przetwórstwa spożywczego, który jest znaczącą częścią przemysłu używającą kwasu izomasłowego, stosując go do produkcji dodatków do żywności, takich jak środki zapachowe czy wzmacniacze smaku. Zmniejszony popyt nastąpił na skutek różnych czynników, w tym zmian preferencji konsumentów i niepewności gospodarczej. Mimo wystąpienia takiego braku równowagi między popytem a podażą, ceny kwasu izomasłowego wzrosły. Głównym winowajcą jest propylen i lokalne zwiększenie kosztów jego uzyskiwania.

Zwiększenie cen propylenu a wyższe koszty kwasu izomasłowego

Głównym surowcem używanym do produkcji kwasu izomasłowego jest propylen. W ostatnich tygodniach zauważono wzrost cen propylenu w Chinach, Tajwanie i Japonii, przy czym pozostały one na stabilnym poziomie w Korei i Azji Południowo-Wschodniej. Silny krajowy wzrost cen propylenu spowodował zwiększenie kosztów produkcji kwasu izomasłowego w Chinach, które musieli uwzględnić producenci w swoich wycenach gotowego produktu. Dalszy wzrost cen propylenu może umocnić rynek tego surowca w Azji, jednocześnie wpływając na zwiększenie cen kwasu izomasłowego. Zmniejszony popyt ze strony przemysłu spożywczego może jednak zrównoważyć ten efekt, prowadząc do potencjalnej stabilizacji cen.

Poznaj produkt „Masło Bio”
Bio Butter (Organic)
5100 €
0%