212 Edycja Foodcom DAIRY Newsletter

Autor
Foodcom Experts
03.04.2024
5 min czytania
212 Edycja Foodcom DAIRY Newsletter
Esencja
Spis treści
  • Stabilny rynek Odtłuszczonego Mleka w Proszku, pomimo wyzwań związanych z produkcją mleka organicznego i przypadkiem ptasiej grypy.
  • Sektor serowy pozostaje stabilny, choć pojawiają się niepewności co do cen sera Cheddar.
  • Spadek produkcji mleka ekologicznego we Francji skłania rząd do zwiększenia wsparcia dla rolnictwa ekologicznego, a wykrycie przypadku ptasiej grypy w Teksasie podkreśla konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żywności i zdrowia publicznego.

Witajcie Partnerzy!

Witamy ponownie w naszym Newsletterze!
Widzimy ważne trendy w obecnej panoramie rynku mleczarskiego, w tym stabilność cen sera i rosnące zainteresowanie inwestowaniem w Odtłuszczone Mleko w Proszku. Sytuacja ta odzwierciedla optymizm branży mleczarskiej, pomimo wyzwań takich jak spadek produkcji mleka organicznego we Francji i wykrycie przypadku ptasiej grypy w Teksasie. Wydarzenia te podkreślają dynamikę sektora, który musi zrównoważyć produkcję z bezpieczeństwem żywności i zdrowiem publicznym, a także wskazują na złożoność wyzwań i możliwości stojących przed przemysłem mleczarskim.

Przyjrzyjmy się, co jeszcze dzieje się na rynku mleczarskim!

Produkty Tygodnia

Odtłuszczone mleko w proszku

Rynek Odtłuszczonego Mleka w Proszku (OMP), które jest przeznaczone na paszę dla zwierząt, utrzymuje się na stałym poziomie z ofertami między 2150 a 2200 EUR/MT, co wskazuje na spokojny początek kwietnia i perspektywę wzrostu cen. Ponadto istnieje znaczne zainteresowanie długoterminowymi inwestycjami w ten produkt, o czym świadczą kontrakty z cenami do 2640 EUR/MT. Odzwierciedla to optymizm rynku co do przyszłej wartości SMP.

Nowe partie Odtłuszczonego Mleka w Proszku (OMP) trafiają na rynek, a ceny wahają się między 2250 a 2350 EUR/MT. Jak pokazują ostatnie transakcje, ceny te wydają się być stabilne. To nie koniec dobrych wiadomości, ponieważ Pełne Mleko w Proszku (WMP) również cieszy się dużym popytem, a jego ceny kształtują się na poziomie 3300-3350 EUR/MT.

Sery

Sektor serowy jest stabilny i nie ma oznak przyszłego spadku cen. Dane rynkowe wskazują, że ceny Goudy w kwietniu zostały ustalone na poziomie 3825 EUR/MT z niewielkim wzrostem do 3880 EUR/MT w trzecim kwartale. Perspektywy dla sera Cheddar nie wyglądają tak optymistycznie. Ceny zbliżają się do poziomów notowanych dla Goudy, co może wskazywać na zmiany w preferencjach rynkowych lub dostępności.

Tłuszcze

Nowe ceny detaliczne Masła w Niemczech na kwiecień pozostają zgodne z marcowymi, plasując je na poziomie 5900-6000 EUR/MT. Ceny spot wykazały niewielki wzrost do 5700-5800 EUR/MT FCA.

Płyny

Cena Śmietany początkowo spadła do 6300 EUR/MT, po czym szybko dostosowała się do przedziału 6600-6700 EUR/MT. Korekta ta jest zgodna z dynamiką detalicznego rynku Masła.

Uzyskane informacje wskazują na niewielkie ożywienie cen Odtłuszczonego Koncentratu Mleka. Na rynku niemieckim ceny wahają się w przedziale 1600-1650 EUR/MT FCA, podczas gdy wartości w Holandii są nieco niższe i wynoszą 1500-1550 EUR/MT DAP. Warto zauważyć, że holenderskie transakcje prawdopodobnie zostały zamknięte wcześniej w poprzednim tygodniu, co sugeruje różną dynamikę regionalną.

Ostatnie obserwacje z Europy wskazują na przesunięcie sezonowego wzrostu produkcji Mleka, co znajduje odzwierciedlenie w zwiększonej wilgotności gleby. W szczególności we Francji odnotowano spadek produkcji mleka, co może zwiastować zmianę trendów produkcyjnych.

Serwatki w proszku

Rynek spot Serwatki Paszowej (SWP) oscyluje wokół 630 EUR/MT, z niewielkimi wahaniami sygnalizującymi stabilność. Prognozy na kwiecień są zgodne z obecnymi cenami, podczas gdy oczekiwania cenowe na maj i czerwiec sugerują wzrost do 660 EUR/MT. Dalsze wzmocnienie trendu jest przewidywane na trzeci kwartał, z cenami do 690 EUR/MT.

Rynek Koncentratu Słodkiej Serwatki ma dwojaki charakter. Obecne transakcje spot są obciążone presją cenową na poziomie 200 EUR/MT, podczas gdy regularne oferty mają tendencję do stabilizacji i wahają się wokół 400-450 EUR/MT FCA.

Co jeszcze?

We Francji produkcja mleka ekologicznego spadła po raz pierwszy w 2023 r. w porównaniu z rokiem poprzednim, osiągając 1,23 mld litrów, co oznacza spadek o 4,5%. Pomimo spadku, udział mleka ekologicznego w całkowitej produkcji mleka krowiego pozostał na poziomie 5,4%. Francuski urząd statystyczny Insee i stowarzyszenie rolników FNPL są zaniepokojone spadkiem konsumpcji i faktem, że 5% producentów mleka ekologicznego zrezygnowało z produkcji lub opuściło sektor w ubiegłym roku. W odpowiedzi na protesty rolników, francuski rząd zwiększył wsparcie dla rolnictwa ekologicznego o kolejne 50 milionów euro, co daje łączną kwotę 90 milionów euro.

W Teksasie odnotowano przypadek zakażenia ptasią grypą u osoby, która pracowała na farmie mlecznej i miała bezpośredni kontakt z bydłem. Przypadek został potwierdzony przez amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC). Zarażona osoba, której objawem było zapalenie oka, jest w trakcie leczenia i została poinstruowana, aby się odizolować. Według Departamentu Zdrowia Stanu Teksas i CDC, ryzyko dla ogółu społeczeństwa pozostaje niskie. Jest to pierwszy przypadek ptasiej grypy H5N1 u osoby związanej z przemysłem mleczarskim i drugi przypadek w Stanach Zjednoczonych. Podkreślono, że nie ma zagrożenia dla komercyjnych dostaw mleka, ponieważ mleko od chorych krów jest albo wyrzucane, albo odpowiednio przetwarzane, a pasteryzacja zabija wirusy ptasiej grypy.

Kategorie:
Udostępnij:
Poznaj produkt „Masło Słodkie Extra”
Unsalted Sweet Cream Butter
5950 EUR
0.17%