Global Report: Przegląd rynku Metioniny w 2023 roku

Autor
Foodcom Experts
03.04.2024
7 min czytania
Global Report: Przegląd rynku Metioniny w 2023 roku
Esencja
Spis treści
  • Dynamiczny wzrost rynku metioniny pomimo wyzwań w 2023 roku.
  • Branża wykazała elastyczność i stabilność, adaptując się do zmieniających się warunków rynkowych.
  • Przyszłość metioniny jest obiecująca, z prognozowanym wzrostem do 11 miliardów USD do 2032 roku.

 

Analiza rynku Metioniny

W 2023 r. rynek Metioniny odnotował znaczny wzrost i obiecujące perspektywy na przyszłość. Według dostępnych danych wielkość rynku osiągnęła około 6,2 mld USD w 2023 roku. Eksperci prognozują złożoną roczną stopę wzrostu (CAGR) na poziomie około 6,3% w okresie od 2024 do 2032 roku i spodziewają się, że rynek osiągnie około 11,0 mld USD do 2032 roku. Wzrost ten jest napędzany kluczową rolą Metioniny jako aminokwasu, który umożliwia organizmowi wytwarzanie różnych związków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania komórek.

Q1 2023

Rok 2023 rozpoczął się od wzrostu cen na globalnym rynku Metioniny, napędzanego wzmożonym zapotrzebowaniem, przede wszystkim z Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Wzrost ten był wspierany przez rosnące koszty produkcji amoniaku. Po znacznym spadku nastrojów rynkowych w ostatnim kwartale 2022, Chiny doświadczyły stabilizacji i pozytywnych tendencji w pierwszym kwartale 2023, co było rezultatem licznych zamówień krajowych i zagranicznych.

Q2 2023

W okresie kwiecień-czerwiec, na rynku europejskim odnotowano spadek cen Metioniny, z obniżką o 0,79% dla Metioniny paszowej i bardziej zauważalnym spadkiem o 10,71% dla Metioniny spożywczej. Trend ten odzwierciedlał osłabienie rynku, spowodowane mniejszym popytem oraz obfitością zasobów, szczególnie w Niemczech, gdzie wpływ miały długotrwałe skutki pandemii COVID-19.

Q3 2023

W trzecim kwartale 2023 roku globalny rynek metioniny był dynamiczny, z wieloma kluczowymi graczami i rozwojem na różnych rynkach regionalnych. Globalny rynek metioniny w 2023 roku osiągnął wolumen około 1650 kilotons i prognozowany jest wzrost z roczną stopą wzrostu (CAGR) na poziomie 5,5% do roku 2034.

Q4 2023

Pod koniec 2023 roku, na rynku DL-Metioniny zaobserwowano pewne napięcia związane z planowanymi przeglądami w fabrykach w marcu 2024, co prowadziło do wzrostu cen i wydłużonych czasów dostaw. Popyt ze strony konsumentów pozostał na niskim poziomie, z zakupami realizowanymi głównie w oparciu o aktualne zapotrzebowanie.

Podsumowanie

Podsumowując, rok 2023 na rynku Metioniny był okresem znaczącego wzrostu i optymizmu, pomimo napotkanych wyzwań. W obliczu zmiennych warunków rynkowych, od wzrostu popytu na początku roku po napięcia związane z planowanymi przeglądami fabryk pod koniec roku, branża Metioniny wykazała się niezwykłą zdolnością do adaptacji. Stabilność cen i dynamiczne projekty rozwojowe kluczowych graczy na różnych rynkach regionalnych podkreślają odporność sektora. Wzrost rynku do wartości 6,2 miliarda USD w 2023 roku i prognozowany dalszy wzrost do 11 miliardów USD do 2032 roku wskazuje na silne fundamenty i pozytywne perspektywy dla przyszłości Metioniny.

Poznaj produkt „Metionina”
Methionine
3050 EUR
3.17%