203th Edition of Foodcom DAIRY Newsletter

Autor
Foodcom Experts
30.01.2024
203th Edition of Foodcom DAIRY Newsletter

Witaj Partnerzy!

Witamy ponownie w naszym Newsletterze!

Wyrusz w ekscytującą podróż przez najnowsze wydarzenia na rynku mleczarskim. Od stabilnych cen mleka w proszku po trendy rynkowe w serach i maśle, nasze zwięzłe spostrzeżenia dostarczają obrazu kluczowych dynamik. Dowiedz się o inicjatywach takich jak ekologiczny plan Fonterra, postępy brytyjskich gospodarstw mlecznych oraz ambitna ekspansja sektora w Kazachstanie. Zdobądź przegląd ewoluującego krajobrazu rynku mleczarskiego.

Spójrzmy, co jeszcze dzieje się na rynku mleczarskim!

Produkty Tygodnia

Mleko w proszku

SMP – Pomimo utrzymującej się presji, ceny pozostają stabilne. Poziomy w okolicy 2400-2450 EUR mogą skłaniać nabywców końcowych do większych zakupów. Klienci, starając się obniżyć koszty zakupu, poszukują starszych towarów.

Pełnotłuste Mleko w Proszku (FCMP) – odnotowano niewielki wzrost o +1,3%, a odtłuszczone mleko w proszku (SMP) – wzrost o +3,7%, biorąc pod uwagę spadek o -1,9% w porównaniu z ostatnią aukcją GDT.

Serwatka w proszku

SWP – Ceny pozostają względnie stabilne i wahają się w przedziale od 350 do 500 EUR/MT FCA. Wskazuje to na delikatną równowagę między podażą a popytem, przy czym ostatnie wzrosty sugerują potencjalnie zwiększone zainteresowanie tym produktem. Z drugiej strony słyszymy, że słodka serwatka w proszku (SWP) jest coraz bardziej dostępna w niektórych regionach Europy, co znajduje odzwierciedlenie w niższych cenach.

Ser

Obserwuje się spadek cen we wszystkich typach, szczególnie w ofertach pochodzących od firm handlowych, a nie producentów. Obecnie ceny serów takich jak GoudaEdam są niższe niż Cagliata, co jest dość niezwykłe. Starania producentów o utrzymanie cen, szczególnie dla Goudy, odzwierciedlają zaangażowanie branży w utrzymanie rentowności.

Tłuszcze

Masło – ciągłe obniżki cen, zwłaszcza codzienne lub godzinne wahania, mogą wynikać z nadpodaży lub mniejszego popytu. Jednak obniżka cen detalicznych w Niemczech stanowi pozytywny czynnik, który może sprzyjać lepszej sytuacji na rynku masła i zwiększyć dostępność cenową dla konsumentów.

Płyny

Mleko – Stabilne/umacniające się ceny na rynku spotowym w połączeniu z oczekiwanym wzrostem produkcji mleka wskazują na pozytywną dynamikę rynkową. Pomimo poprawy dostępności, obecna produkcja pozostaje poniżej poziomu z zeszłego roku ze względu na warunki pogodowe i wypłaty dla producentów.

Śmietana – Znaczący spadek z 6000 EUR/MT na początku tygodnia do 5700-5900 EUR/MT wskazuje na możliwą nadpodaż. Ustalenie czy jest to tymczasowa zmiana wymaga uważnego monitorowania.

SMC – Pomimo początkowych spadków cen, zaobserwowano odbicie do około 2250 EUR/MT FCA, co wskazuje na silny popyt. Jeśli ten trend się utrzyma, mogą nastąpić dalsze wzrosty cen w przyszłości.

Co jeszcze?

Fonterra zainstaluje 20MW kocioł elektrodowy w swoim zakładzie w Edendale, redukując emisje CO2 o 20% (47 500 ton CO2e rocznie). Inwestycja w wysokości 33,2 miliona EUR jest częścią planu Fonterra mającego na celu wyeliminowanie węgla do 2037 roku i zmniejszenie emisji o 50% do 2030 roku. Partnerstwo z Meridian Energy zapewni dostawę energii odnawialnej, a współfinansowane projekty z EECA przyczynią się do dalszego zmniejszenia emisji o 2,1 miliona ton.

Dane z 500 gospodarstw mlecznych w Wielkiej Brytanii pokazują postęp od 2010 roku, w tym 44% spadek liczby komórek somatycznych, mastitis przy 22 przypadkach na 100 krów, poprawa płodności, 1% wzrost wskaźników poczęć i stabilna produkcja średnio 8 737 kg w 2023 roku. Godne uwagi są znaczące wzrosty zawartości tłuszczu (z 3,35% w 2010 roku do 4,26% w 2023 roku) i białka mleka (z 3,27% w 2010 roku do 3,36% w 2023 roku). Ben Bartlett z NMR podkreśla, że te korzystne tendencje są dobrym znakiem dla brytyjskiego przemysłu mleczarskiego.

Kazachstan planuje rozwijać swój sektor mleczarski, dodając 100 000 sztuk bydła i zwiększając produkcję mleka o 725 000 ton w ciągu najbliższych czterech lat. Inicjatywa opiera się na państwowych pożyczkach z dofinansowanymi stopami procentowymi. Jednakże sceptycy wątpią w wykonalność ambitnych celów i wskazują na wyzwania, takie jak niedobór siły roboczej, pozyskiwanie bydła i niewystarczająca zdolność przetwórcza. Krytycy wątpią w sukces podobnie ambitnych celów, które zostały wyznaczone dla kazachskiego sektora mleczarskiego w przeszłości.

Kategorie:
Udostępnij:
Poznaj produkt „Płatki Ziemniaczane”
1900 EUR
0.53%