GMP+: co to jest?

GMP+ to skrót od „Good Manufacturing Practices Plus” (Dobre Praktyki Produkcyjne Plus). Jest to międzynarodowy system zarządzania jakością i bezpieczeństwem w produkcji pasz dla zwierząt. Program GMP+ został stworzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości pasz, które są kluczowym elementem łańcucha żywnościowego, odzwierciedlającym się w jakości żywności pochodzenia zwierzęcego i zdrowiu zwierząt.
Program GMP+ zawiera standardy, przepisy i wytyczne, które obejmują różne aspekty produkcji pasz dla zwierząt, w tym:

  • Bezpieczeństwo pasz: GMP+ ustala rygorystyczne standardy dotyczące kontroli jakości, dostaw i przechowywania surowców paszowych oraz produkcji pasz w celu zapobiegania zanieczyszczeniom i zagrożeniom zdrowia zwierząt.
  • Zgodność z przepisami prawnymi: Program GMP+ zapewnia, że producenci pasz są zgodni z obowiązującymi przepisami prawnymi i regulacjami dotyczącymi produkcji pasz dla zwierząt w różnych krajach.
  • Śledzenie i kontrola jakości: GMP+ wymaga prowadzenia ścisłej kontroli jakości i identyfikacji pasz od momentu produkcji aż do dostarczenia do ostatecznego miejsca przeznaczenia.
  • Edukacja i szkolenia: Program GMP+ promuje edukację i szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i jakości pasz.

GMP+ jest uznawany za ważny standard jakości w branży paszowej i jest stosowany na całym świecie, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego i zdrowie zwierząt. Jest często wymagany przez klientów w łańcuchu dostaw pasz oraz w handlu międzynarodowym.

Najczęsto zadawane pytania

Jakie są korzyści stosowania programu GMP+?

Stosowanie programu GMP+ przynosi wiele korzyści, w tym:

  • Bezpieczeństwo żywności: GMP+ pomaga zapobiegać zanieczyszczeniom i zagrożeniom zdrowia zwierząt, co przekłada się na bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego dla ludzi.
  • Jakość pasz: Program GMP+ promuje wysoką jakość pasz, co ma wpływ na zdrowie i wydajność zwierząt hodowlanych.
  • Zgodność z przepisami: Stosowanie GMP+ pozwala producentom pasz na zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie produkcji pasz dla zwierząt.
  • Wzrost zaufania klientów: Posiadanie certyfikatu GMP+ może zwiększyć zaufanie klientów i partnerów handlowych, co może przyczynić się do rozwoju firmy na rynku.
  • Redukcja ryzyka: GMP+ pomaga firmom w identyfikacji i redukcji ryzyka związanego z produkcją i dystrybucją pasz.

Czy program GMP+ dotyczy tylko producentów pasz?

Program GMP+ skupia się głównie na producentach pasz dla zwierząt, ale może obejmować również inne podmioty związane z łańcuchem dostaw pasz, takie jak dostawcy surowców paszowych, transportowcy, magazyny i inne firmy zaangażowane w produkcję, dostawę i dystrybucję pasz. Wprowadzenie i przestrzeganie standardów GMP+ jest kluczowe dla zapewnienia całego łańcucha dostaw paszowej jakości i bezpieczeństwa. Dlatego program GMP+ może mieć wpływ na wiele różnych firm i branż związanych z produkcją i handlem paszami.