Global Report: Przegląd rynku Cukru w 2024 roku

Autor
Foodcom Experts
05.07.2024
8 min czytania
Global Report: Przegląd rynku Cukru w 2024 roku
Esencja
Spis treści
  • Ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak El Niño i susze, spowodowały znaczne wahania globalnej produkcji i cen cukru.
  • Innowacje technologiczne, w tym modyfikacje genetyczne i automatyzacja, poprawiły wydajność i zrównoważony rozwój produkcji.
  • Decyzje polityczne, takie jak ograniczenia eksportu w Indiach i polityka importowa UE, znacząco wpłynęły na globalną podaż cukru i dynamikę rynku.

W obliczu nieprzewidywalnych wyzwań i nowych możliwości, globalny rynek cukru przeżywał dynamiczne zmiany w pierwszym półroczu 2024 roku. Niniejszy raport dostarcza dogłębnej analizy tych przemian, z naciskiem na znaczące wahania w produkcji, konsumpcji, oraz dynamiczne zmiany cenowe. Wydarzenia takie jak ekstremalne zjawiska pogodowe, innowacje technologiczne oraz zmiany polityczne miały bezpośredni wpływ na globalne łańcuchy dostaw i trend konsumencki. Przeanalizujemy, jak te kluczowe czynniki kształtują obecny i przyszły rynek cukru.

Dynamika rynku

Rok 2024 przyniósł wyjątkowe wyzwania dla globalnego rynku cukru, z którymi branża musiała się zmierzyć. Zmienność cen cukru, spowodowana głównie przez zjawiska pogodowe takie jak El Niño, wpłynęła na produkcję w Ameryce Południowej, zwiększając ją, podczas gdy susze w Tajlandii spowodowały znaczne spadki. Te wahania miały bezpośredni wpływ na globalne ceny cukru.

Regulacje handlowe, w tym ograniczenia eksportowe nałożone przez Indie, zintensyfikowały problemy z globalną dostępnością cukru, pokazując jak decyzje polityczne mogą perturbować równowagę między lokalnym zapotrzebowaniem a międzynarodowym handlem.

Odpowiedzią na te wyzwania były innowacje technologiczne, w tym genetyczne modyfikacje trzciny cukrowej, które nie tylko zwiększyły odporność roślin na ekstremalne warunki, ale także przyczyniły się do zrównoważonej produkcji. Postęp technologiczny umożliwił również efektywniejsze zarządzanie zasobami i minimalizację negatywnego wpływu na środowisko.

Ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak susze czy powodzie, kontynuowały wpływ na dostępność i ceny cukru, co wymagało od producentów adaptacji i poszukiwania nowych metod zabezpieczenia produkcji.

Analiza regionalna rynku cukru

Europa

Rok 2024 przyniósł znaczące wyzwania dla producentów cukru w Unii Europejskiej, z którymi musieli się zmierzyć w kontekście globalnych i regionalnych zmian klimatycznych oraz politycznych. Mimo że obszary upraw buraka cukrowego w krajach takich jak Francja zostały zmniejszone, inne państwa członkowskie zwiększyły zasiewy, co pozwoliło na stabilizację produkcji cukru na poziomie 16,4 miliona ton. Jest to wynik adaptacji do zmiennych warunków rynkowych i klimatycznych, które zmuszają producentów do ciągłego dostosowywania strategii uprawowych.

Wzrost konsumpcji cukru w UE był stymulowany przez napływ uchodźców z Ukrainy oraz przez wysokie ceny cukru, które spowodowały częściową substytucję cukru przez inne słodziki, takie jak izoglukoza. Import cukru, wynoszący 750,000 ton, miał znaczący wpływ na rynek, przyczyniając się do nadpodaży w sytuacji już dobrych poziomów zapasów, co skutkowało spadkiem cen białego cukru.

Decyzje dotyczące kontynuacji bezcłowego importu cukru z Ukrainy do 5 czerwca 2024 r., kiedy to zostanie nałożone pełne cło, spotkały się z reakcjami rolników w krajach takich jak Francja i Niemcy, którzy protestowali przeciwko temu, co postrzegają jako nieuczciwą konkurencję. Zmienne warunki pogodowe, takie jak deszczowa pogoda w północnej Europie, które następowały po okresach przymrozków, również miały wpływ na wyniki produkcji, zmniejszając zawartość cukru w burakach cukrowych, z wyjątkiem rekordowych zbiorów w Polsce.

Brazylia

Brazylia, będąca jednym z głównych producentów cukru, zrealizowała rekordowe zbiory trzciny cukrowej, pomimo najniższej od 12 lat powierzchni upraw. Oczekuje się, że produkcja cukru w tym kraju osiągnie 45 milionów ton w sezonie 23/24, co jest znaczącym wzrostem w porównaniu do 38,7 miliona ton w poprzednim sezonie. Zwiększenie efektywności produkcji i korzystne ceny globalne spowodowały wzrost inwestycji w brazylijski przemysł cukrowniczy​.

Indie i Pakistan

Indie, mimo zwiększenia powierzchni upraw, zmagały się z problemami pogodowymi, które wpłynęły na rozwój trzciny. Jednak nieoczekiwane deszcze tuż przed zbiorami poprawiły plony i zawartość cukru, co pozwoliło na produkcję 35 milionów ton cukru w sezonie 23/24. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie krajowe, Indie kontynuowały ograniczenia eksportu cukru, co wpłynęło na globalne rynki.

Tajlandia

Tajlandia doświadczyła znacznego spadku produkcji z powodu braku opadów i przejścia rolników na uprawę innych roślin, takich jak maniok. Szacuje się, że produkcja cukru spadnie do około 9 milionów ton w sezonie 23/24, co stanowi znaczący spadek w porównaniu do 11 milionów ton w poprzednim roku.

Egipt

Egipt kontynuował rozbudowę przemysłu cukrowniczego, mimo że niższe ceny buraków cukrowych w poprzednim sezonie skłoniły rolników do przejścia na inne uprawy. Oczekuje się, że Egipt wyprodukuje 2,7 miliona ton cukru w sezonie 23/24​. W Afryce Południowej, pomimo lepszych warunków upraw i prognozowanych lepszych plonów, produkcja może tylko nieznacznie wzrosnąć z powodu zamknięcia dwóch młynów i niepewnej przyszłości dwóch kolejnych​​.

Trendy i prognozy

W 2024 roku rynek cukru globalnie odnotowuje kluczowe zmiany napędzane przez czynniki klimatyczne, technologiczne, konsumenckie oraz polityczne. Zjawisko El Niño, które rozpoczęło się w czerwcu 2023, przyniosło znaczące zmiany pogodowe, w tym susze w Azji i Afryce Zachodniej oraz obfite opady deszczu w Brazylii. Te warunki pogodowe wpłynęły na spadki produkcji w krajach takich jak Indie i Tajlandia, co zmusiło te kraje do ograniczenia eksportu cukru, co z kolei wpłynęło na globalne dostawy i ceny.

Z drugiej strony, wzrost globalnego popytu na cukier, szczególnie w rozwijających się gospodarkach, kontynuuje trend wzrostowy. Wzrost ten jest również napędzany przez globalne zmiany w dietach, gdzie cukier pozostaje kluczowym składnikiem wielu produktów spożywczych. Jednakże wysokie ceny cukru i rosnąca świadomość zdrowotna stymulują zainteresowanie alternatywnymi słodzikami.

Postęp technologiczny, w tym genetyczna modyfikacja roślin i automatyzacja, zmienia krajobraz produkcji cukru, zwiększając efektywność i obniżając koszty. Innowacje te są kluczowe dla przetrwania producentów w konkurencyjnym globalnym rynku.

Wpływ polityki handlowej, w tym regulacje dotyczące eksportu i importu, kontynuuje kształtowanie globalnych rynków cukru. Na przykład, decyzje o ograniczeniu eksportu z Indii mają głęboki wpływ na globalne dostawy, podczas gdy polityki importowe Unii Europejskiej wpływają na ceny wewnętrzne i nadpodaż.

Oczekuje się, że w 2024 roku globalna produkcja cukru wzrośnie do 194 milionów ton, z odpowiedzią na rosnący popyt. Jednak przyszłość rynku będzie zależeć od wielu czynników, w tym od stabilności politycznej w kluczowych krajach produkujących, postępów technologicznych oraz zdolności branży do adaptacji do ekstremalnych warunków klimatycznych.

Global Reports from Foodcom S.A.

Ciekawi Cię, co będzie dalej z cukrem? Odkryj najnowsze trendy i spostrzeżenia, które będą kształtować kolejne miesiące 2024 roku. Odwiedź nasz blog, ponieważ regularnie aktualizujemy nasze globalne raporty. Bądź na bieżąco z Foodcom S.A.

Poznaj produkt „Cukier”
Saccharose
830 EUR
4.6%