46 Edycja Foodcom ADDITIVES Newsletter

Autor
Foodcom Experts
07.03.2024
46 Edycja Foodcom ADDITIVES Newsletter
Esencja
Spis treści
  • Ceny metioniny w Europie są stabilne, ale oczekuje się, że wzrosną w marcu ze względu na zwiększony popyt i problemy produkcyjne w Chinach.
  • Włochy planują wycofać się z produkcji energii z węgla do 2025 r. i przejść na bardziej przyjazne dla środowiska elektrownie gazowe zgodnie z celami środowiskowymi UE.
  • UE zakazała stosowania plastikowych opakowań jednorazowego użytku w celu zmniejszenia ilości odpadów i promowania gospodarki o obiegu zamkniętym.

Witajcie Partnerzy!

Witamy ponownie w naszym Newsletterze!

Poznaj najnowsze wydarzenia na rynkach towarowych! W tym wydaniu przyglądamy się rozwojowi Metioniny, Tryptofanu, Kwasu Cytrynowego i Witaminy C, monitorujemy ich ceny i prognozujemy przyszłe ruchy. Przyglądamy się również globalnym zmianom – od spadku cen dwutlenku siarki po przejście Włoch na zieloną energię i walkę UE z odpadami z tworzyw sztucznych. Bądź na bieżąco ze spostrzeżeniami, które mogą mieć wpływ na Twój biznes i strategie środowiskowe!

Zobaczmy, co jeszcze dzieje się na rynku!

Produkty Tygodnia

Metionina

W bieżącym tygodniu ceny metioniny utrzymują się na stabilnym poziomie, jednak w marcu prognozuje się ich wzrost na rynku europejskim. Oczekiwana zmiana cen jest odpowiedzią na rosnący popyt, szczególnie ze strony producentów pasz i suplementów. Problemy z produkcją w Chinach, głównego eksportera metioniny, wynikające z noworocznych świąt oraz planowanych przestojów technicznych, mogą prowadzić do ograniczenia dostaw na skalę globalną i, w efekcie, do podwyżek cen. Stabilność gospodarcza w Europie, w połączeniu z możliwymi działaniami Europejskiego Banku Centralnego odnośnie stóp procentowych, może mieć dalszy wpływ na cenę metioniny.

Tryptofan

Rynek tryptofanu w Europie odnotował w tym tygodniu spadek wartości. Średnia cena, która w ostatnich miesiącach stale rosła, obecnie spadła o około 2%. Warto zauważyć, że trend wzrostowy został przełamany, co może wskazywać na zmianę dynamiki rynku tryptofanu. W perspektywie krótkoterminowej może to wskazywać na różne zjawiska rynkowe, takie jak zwiększona dostępność produktu, niższy popyt lub inne czynniki ekonomiczne wpływające na rynek.

Kwas cytrynowy

Obecnie ceny kwasu cytrynowego na rynku pozostają stabilne. Ta równowaga cenowa może odzwierciedlać skuteczne zarządzanie łańcuchem dostaw pomimo globalnych wyzwań, takich jak zakłócenia w produkcji i napięcia geopolityczne. Dla producentów i konsumentów stabilność ta jest sygnałem do dalszych przewidywanych zakupów i planowania produkcji.

Witamina C

Na rynku witaminy C w Europie odnotowujemy stabilizację cen, która nie wykazała zmian w ostatnim tygodniu. Trwały wzrost ceny obserwowany w ciągu ostatnich trzech miesięcy ustabilizował się, co może korelować z kończącym się okresem wzmożonego zapotrzebowania, typowego dla sezonu chorobowego.

Co jeszcze?

W lutym 2024 r. zaobserwowano znaczny spadek ceny ciekłego dwutlenku siarki na rynku globalnym, głównie z powodu obniżenia ceny siarki, która służy jako ważny surowiec. Na spadek ten wpłynął również niższy popyt ze strony przemysłu agrochemicznego, co doprowadziło do utrzymywania znacznych zapasów przez dostawców. W Europie trudne warunki rynkowe zostały zaostrzone przez protesty rolników przeciwko rosnącym kosztom, co wpłynęło na łańcuch dostaw, ale zostało zrównoważone przez wystarczające zapasy, aby zaspokoić popyt. W Stanach Zjednoczonych podobne czynniki, takie jak niższe koszty siarki i niższy popyt na agrochemikalia, przyczyniły się do spadku cen.

Włochy wycofują się z produkcji energii z węgla do 2025 r. i koncentrują się na rozbudowie elektrowni gazowych. Krok ten jest częścią wysiłków UE na rzecz ograniczenia wykorzystania paliw kopalnych, nawet jeśli gaz ziemny jest postrzegany jako rozwiązanie przejściowe w przejściu na energię odnawialną. Plan nie obejmuje Sardynii, gdzie węgiel ma zostać wycofany do 2028 roku. Nowe włoskie elektrownie gazowe zapewnią dodatkowe 3400 megawatów mocy wraz z modernizacją istniejących elektrowni. Transformacja ta wspiera cele środowiskowe Włoch i UE oraz oferuje korzyści ekonomiczne i technologiczne, jednocześnie przyczyniając się do globalnych wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Unia Europejska wprowadziła zakaz stosowania jednorazowych opakowań plastikowych, aby rozwiązać narastający problem odpadów opakowaniowych. Ten środek prawny ma na celu znaczne zmniejszenie ilości odpadów i promowanie przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w której priorytetem jest recykling i zrównoważone wykorzystanie zasobów. Do 2030 r. wszystkie materiały opakowaniowe powinny nadawać się do recyklingu. Podkreśla to zaangażowanie UE w zminimalizowanie wpływu na środowisko i promowanie zrównoważonego rozwoju.

Kategorie:
Udostępnij:
Poznaj produkt „Metionina”
Methionine
3050 EUR
3.17%