204th Edition of Foodcom DAIRY Newsletter

Autor
Foodcom Experts
06.02.2024
204th Edition of Foodcom DAIRY Newsletter
Esencja
Spis treści
  • Wśród globalnej zmienności ceny odtłuszczonego mleka w proszku pozostają niepewnie zrównoważone, odzwierciedlając złożoną interakcję między podażą a popytem.
  • Rynki masła i śmietany wykazują niezwykłą zmienność cen, podkreślając wrażliwość tych segmentów na zewnętrzne siły rynkowe i popyt konsumentów.
  • Modernizacja formuł cenowych w federalnych rozporządzeniach dotyczących obrotu mlekiem mogłaby zmienić dynamikę rynku dla producentów mleka i konsumentów.

Witajcie Partnerzy!

Witamy ponownie w naszym Newsletterze!
W tym wydaniu przedstawiamy zwięzły przegląd bieżącej sytuacji na rynku mleczarskim, koncentrując się na najważniejszych trendach i zmianach w różnych segmentach. Analizujemy ceny i dynamikę rynku mleka w proszku i zauważamy, że są one stabilne mimo zmieniających się warunków rynkowych. Przyglądamy się również kluczowym zmianom w segmencie serwatki i sera. Naszym celem jest nakreślenie jasnego obrazu czynników wpływających obecnie na branżę mleczarską.

Spójrzmy, co jeszcze dzieje się na rynku mleczarskim!

Produkty Tygodnia

Odtłuszczone mleko w proszku

Ceny odtłuszczonego mleka w proszku generalnie pozostają stabilne, ale nadal istnieje presja cenowa. Obecnie ceny oscylują wokół 2350-2400 EUR/MT, choć na rynku wtórnym można znaleźć tańsze oferty. Niepewność cenowa nadal wpływa na rynek tego produktu.

Serwatka w proszku

Ceny Koncentratu Słodkiej Serwatki wzrosły w porównaniu do ubiegłego tygodnia, do 500 EUR/MT FCA. Obecnie doświadczamy trendu wzrostowego z silnym popytem na ten produkt, zwłaszcza do produkcji WPC 80/90. Z drugiej strony obserwujemy presję cenową Słodkiej Serwatki w Proszku, której ceny w całej Europie są w tym tygodniu niższe niż w poprzednich.

Sery

Nadal obserwujemy presję cenową na rynku sera. Ceny różnych rodzajów sera, takich jak Gouda, Mozzarella i Cheddar, pozostają niskie. Goudę można kupić za około 3850 EUR/MT FCA, Mozzarellę za około 3500 EUR/MT, a Cheddar za około 3900 EUR/MT. Gouda/Edam wciąż poniżej poziomu cen Cagliaty.

Co ciekawe, ceny te pochodzą bezpośrednio od producentów, a nie od dostawców, co może mieć wpływ na konkurencję w sektorze serów.

Tłuszcze

Obecnie mamy do czynienia z dużą zmiennością cen masła na rynku. Początkowo ceny masła oscylowały wokół poziomu 5100 EUR/MT, jednak szybko zaczęły rosnąć. Obecnie popyt na masło mieści się w przedziale od 5200 do 5300 EUR/MT FCA, co wskazuje na wzrost cen masła od początku roku. Należy również zauważyć, że ceny masła są ściśle powiązane z ceną detaliczną masła w Niemczech i powinny pozostać na poziomie co najmniej 5650-5750 EUR/MT.

Płyny

Obserwujemy wzrost cen surowego mleka na rynku. Popyt na rynku spot jest stabilny, ale zmiany cen surowców i warunków pogodowych mają wpływ na produkcję mleka, co może wpływać na przyszłe trendy cenowe.

Ceny śmietany podlegają wahaniom. W ubiegłym tygodniu ceny początkowo wahały się w przedziale 5850-5900 EUR/MT, a pod koniec tygodnia osiągnęły nawet poziom 6200-6300 EUR/MT. Popyt na śmietanę pozostaje dobry, a cena śmietany jest ściśle powiązana z ceną detaliczną masła w Niemczech.

Ceny odtłuszczonego koncentratu mleka wzrosły w porównaniu do ubiegłego tygodnia i wynoszą 2250-2300 EUR/MT FCA. Obecnie doświadczamy dobrego popytu na ten produkt, prawdopodobnie ze względu na jego stabilność cenową.

Co jeszcze?

Europejscy rolnicy, rozgniewani cięciami w dotacjach i regulacjach środowiskowych, nasilają swoje protesty. Tysiące belgijskich i francuskich rolników demonstruje przed instytucjami UE. Jednym z ustępstw poczynionych przez Komisję Europejską jest możliwość przywrócenia do produkcji gruntów leżących odłogiem. Rolnicy domagają się większego wsparcia w obliczu napięć gospodarczych. Napięcia rosną przed czerwcowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego w związku z obawami, że skrajnie prawicowe partie zyskują wpływy. Przetrwanie rodzinnych gospodarstw rolnych w Europie jest zagrożone ze względu na rosnące niezadowolenie.

Ukraiński sektor mleczarski znajduje się w kryzysie z powodu niedoboru surowców i rosnącego importu, co skłoniło lokalnych przetwórców do pilnego zwrócenia się o pomoc rządową. Ukraiński parlament zaplanował publiczne przesłuchanie na 8 lutego, aby zająć się krytycznymi kwestiami, takimi jak niedobór surowego mleka. Spadek pogłowia bydła o 4% w 2023 r. zwiększył presję w całym łańcuchu wartości i doprowadził do 40% wzrostu cen masła. Branża apeluje o interwencję rządu w celu ustabilizowania sytuacji i zapewnienia jej przetrwania. Zbliżające się przesłuchanie ma kluczowe znaczenie dla znalezienia skutecznych rozwiązań.

Przesłuchanie w sprawie Federal Milk Marketing Order (FMMO) zakończyło się po 12 tygodniach obrad mających na celu modernizację formuł cenowych we wszystkich 11 FMMO. Sędzia będzie przeglądał dokumenty przez dwa tygodnie, po czym nastąpi 60-dniowy okres zgłaszania uwag. Producenci mogą zgodzić się lub nie na zmiany, które potencjalnie będą miały wpływ na ceny mleka do 2025 roku. Pilne aktualizacje przepisów klasy I są zalecane, aby pomóc zmagającym się z trudnościami producentom mleka. Przyszłe zmiany w ustawie Farm Bill mogą uczynić ten proces zbędnym i pozostawić formuły cenowe w rękach USDA.

Poznaj produkt „Tymol”
Thymol
0%