Prognozy przewidują wzrost produkcji mleka w Australii

Autor
Foodcom Experts
14.06.2024
3 min czytania
Prognozy przewidują wzrost produkcji mleka w Australii
Esencja
Spis treści
  • W bieżącym roku przewiduje się wzrost produkcji mleka w Australii.
  • Przyczyną jest m.in. zmniejszenie stad bydła mięsnego i zwiększenie stad bydła mlecznego, a także korzystne warunki panujące na rynku mleka, pasz i nawozów oraz dobre warunki pogodowe.
  • Popularność mleka płynnego wśród społeczeństwa spada, jednak rośnie populacja Australii oraz eksport produktów mlecznych.
  • W przetwórstwie mlecznym produkowane są głównie sery, a także mleko w proszku.

Prognozy dotyczące rynku mleczarskiego w Australii przewidują wzrost produkcji w 2024 r.

Analitycy USDA przewidują, że w tym roku wzrośnie produkcja mleka w Australii. Nie oznacza to jednak, że rośnie popularność spożywanego mleka – ilość produktu na osobę spadnie o 2%. Ze względu na wzrost populacji Australii, całkowite spożycie mleka wzrośnie jednak o 0,5%. Zwiększy się także produkcja sera i mleka w proszku – na lokalny rynek przetwórczy trafi o 5,6% więcej mleka. Całkowity wzrost produkcji mleka w Australii wzrośnie o 3,3%, osiągając 8,75 milionów ton. Taka sytuacja ma miejsce po raz pierwszy od czterech lat. Jeśli chodzi o eksport, od 2021 roku spada sprzedaż mleka płynnego poza granice kraju ze względu na zmniejszający się popyt w Chinach, które stanowiły główny rynek eksportu mleka z Australii. Tendencja ta w 2024 roku utrzyma się, natomiast eksport serów i mleka w proszku powinien znacznie wzrosnąć z racji na zwiększoną produkcję.

Dlaczego wzrasta produkcja mleka w Australii?

Wysokiej produkcji sprzyja korzystna cena mleka, niskie ceny paszy i nawozów oraz dobre warunki pogodowe. Ponadto cena bydła mięsnego znacząco spadła, obniżył się też popyt na jałówki mleczne z Chin. Doprowadziło to do przesunięcia wielu krów ze stad mięsnych do stad mlecznych i tym samym wzrost produkcji mleka. Na nieznaczne zmniejszenie prognozowanych zysków może jednak wpłynąć susza panująca na niektórych obszarach Australii. Mowa tu o zachodnich i południowych regionach kraju, a także południowo-zachodniej części stanu Wiktoria.

Poznaj produkt „Mleko Organiczne”
Organic Raw Milk
620 €
1.61%