World News: Rewolucja w produkcji mleka dzięki precyzyjnej fermentacji

Autor
Foodcom Experts
08.01.2024
World News: Rewolucja w produkcji mleka dzięki precyzyjnej fermentacji
Esencja
Spis treści
  • Start-upy takie jak Perfect Day wykorzystują precyzyjną fermentację do produkcji syntetycznego mleka.
  • Mleko syntetyczne zmniejsza wpływ na środowisko, ale napotyka opór i zakazy, co odzwierciedla wyzwania dla konsumentów i organów regulacyjnych.
  • Pomimo przeszkód, postępy mogą obniżyć koszty, czyniąc mleko syntetyczne bardziej przystępnym cenowo i przekształcając przemysł mleczarski do 2030 roku.

Rewolucja w Świecie Mleczarskim

Start-upy zajmujące się technologiami spożywczymi są pionierami w dziedzinie precyzyjnych technologii fermentacji w celu stworzenia alternatywy dla konwencjonalnego mleka krowiego. Podczas gdy mięso hodowane w laboratorium istnieje już od jakiegoś czasu, produkcja produktów mlecznych w laboratorium jest nowym sektorem. Amerykańska firma Perfect Day stoi na czele tego ruchu i postawiła sobie za cel wykorzystanie precyzyjnych technologii fermentacji do produkcji syntetycznego mleka, które jest nie do odróżnienia od mleka krowiego.

Syntetyczne mleko ma znaczące korzyści dla środowiska, ponieważ może być produkowane bez udziału krów, zmniejszając emisję metanu i dwutlenku węgla, zanieczyszczenie wody, wykorzystanie gruntów i dobrostan zwierząt. Pomimo tych korzyści, konserwatywni konsumenci niechętnie podchodzą do produktów syntetycznych.

Krajowa Federacja Producentów Mleka w USA wezwała FDA do ograniczenia stosowania terminu „mleko” w odniesieniu do produktów pochodzących z precyzyjnej fermentacji. Debata koncentruje się wokół tego, czy produkty te spełniają federalne standardy „mleka”, co prowadzi do sugestii dotyczących alternatyw, takich jak „syntetyczny napój serwatkowy”.

Globalne Wyzwania dla Mleka Syntetycznego

We Włoszech rząd zakazał sprzedaży mięsa hodowanego w laboratoriach, wysyłając sygnał przeciwko produktom zwierzęcym pochodzącym z niektórych metod produkcji. Podobne działania podejmowane są w innych krajach europejskich, takich jak Węgry i Polska. Konserwatyzm i sceptycyzm konsumentów, szczególnie na rynkach spoza UE, takich jak Rosja, stanowią wyzwanie dla powszechnego wprowadzenia mleka syntetycznego.

Przyszłość Mleka Syntetycznego

Cena pozostaje ważnym czynnikiem hamującym rozwój mleka syntetycznego, ponieważ produkty te są obecnie droższe niż tradycyjne mleko krowie. Kwestie regulacyjne i postawy społeczne mogą spowolnić ekspansję segmentu mleka syntetycznego, ale analitycy są przekonani, że precyzyjna fermentacja ostatecznie zdobędzie przyczółek na rynku.

Pomimo tych wyzwań, przewiduje się, że globalny rynek mleczarski wzrośnie o 2 do 3% bez natychmiastowego spadku produkcji mleka krowiego. Oczekuje się, że wraz z postępem technologii precyzyjnej fermentacji, koszt produkcji syntetycznego mleka z czasem spadnie. Niektóre start-upy, takie jak australijska firma All G Foods, już planują uczynić swoje mleko syntetyczne bardziej przystępnym cenowo niż mleko krowie w perspektywie krótkoterminowej. Analitycy przewidują, że branża precyzyjnej fermentacji może stworzyć co najmniej 700 000 miejsc pracy do 2030 roku w samych Stanach Zjednoczonych. Może ona zrewolucjonizować światowy przemysł mleczarski i zaoferować zrównoważoną alternatywę w obliczu wyzwań środowiskowych.

Udostępnij:
Poznaj produkt „Octan Butylu (BUTAC)”
Butyl Acetate
0%