Najnowsze trendy w chińskim sektorze mleczarskim

Autor
Foodcom Experts
23.04.2021
5 min czytania
Najnowsze trendy w chińskim sektorze mleczarskim

Chiny z roku na rok umacniają swoją pozycję na światowym rynku mleczarskim. Kraj ten jest głównym producentem mleka – w 2019 r. Chiny uplasowały się na 5. miejscu wśród największych producentów mleka z produkcją szacowaną na 31 mln ton metrycznych, a w ubiegłym roku wskoczyły na 4. miejsce z 33 mln ton metrycznych tego produktu. Jednak popyt na produkty mleczne rośnie w szybkim tempie, a chiński rząd stale wdraża procedury, które ostatecznie mają na celu zwiększenie krajowej produkcji do 45 milionów ton do 2025 roku.

Obecna sytuacja

Chiński sektor mleczarski szybko się rozwija w odpowiedzi na znacznie zwiększony popyt na mleko i produkty mleczne. Aby osiągnąć ambitny cel w zakresie produkcji krajowej, Chiny będą musiały zmierzyć się z kilkoma ważnymi kwestiami. Obecnie lokalna produkcja pozwala na pokrycie około 70% chińskiej konsumpcji nabiału, ale krajowe moce produkcyjne muszą nadążyć za nadchodzącym popytem. Produkcja krajowa w Chinach jest droga i powoduje zależność od importu międzynarodowego – w 2020 r. kraj zakupił 3,37 mln ton metrycznych produktów mlecznych.

Rosnąca produkcja

Jednym z czynników odpowiedzialnych za wysokie koszty produkcji jest ograniczenie krajowej paszy dla zwierząt – producenci często muszą importować zboża i mleko w proszku. Niemniej jednak, w chińskim sektorze mleczarskim pojawiają się również pozytywne trendy. Chociaż oczekuje się, że ogólna liczba krów mlecznych będzie powoli spadać z 6,15 mln w 2020 r. do 5,94 mln do 2025 r., średnia liczba krów na gospodarstwo szybko rośnie. Zdolność produkcyjna również rośnie – w 2017 r. średnia roczna wydajność na krowę wynosiła 4600 kilogramów, ale oczekuje się, że do 2024 r. wzrośnie do ponad 5500 kilogramów.

Konsolidacja

W ciągu ostatnich kilku lat mniejsze firmy posiadające do kilkuset krów zostały włączone przez większe firmy, które mogą obecnie prezentować imponujące stada liczące nawet dziesiątki tysięcy krów mlecznych. Więksi gracze byli w stanie lepiej dostosować się do zmieniających się przepisów, a dzięki postępowi technologicznemu i profesjonalnej wiedzy mogą obecnie uzyskać średnią dzienną wydajność 30-40 kg produktu na krowę.

Modernizacja

Inną osobliwością typową dla chińskich gospodarstw jest to, że praca rzadko jest zautomatyzowana – duże karuzele udojowe są modne, podczas gdy zautomatyzowane systemy udojowe są raczej rzadkością. Wynika to z szerokich możliwości zatrudniania pracowników w gospodarstwach mlecznych w Chinach i braku konieczności inwestowania w pomoc technologiczną. Jednak producenci mleka coraz częściej stosują całkowite mieszanki paszowe (TMR) jako paszę. Udział producentów stosujących technologię TMR wzrósł z 30% do 90% w latach 2008-2018, co jest oznaką zwiększonej modernizacji.

Przyszłość chińskiego rynku mleczarskiego

Najnowsze dane szacują, że chińska produkcja mleka osiągnie 34,5 mln ton metrycznych w 2021 r., co stanowi wzrost o 5% w porównaniu z rokiem poprzednim. W gospodarstwach wielkotowarowych oczekuje się, że średnia wydajność na krowę osiągnie 8 ton w 2020 roku. W przyszłości eksperci przewidują, że chiński rynek mleczarski odnotuje dalszy spadek liczby małych gospodarstw na rzecz większej liczby dużych producentów posiadających co najmniej 3000 krów. Oczekuje się również umiarkowanego przesunięcia w kierunku automatyzacji, ponieważ tendencje urbanizacyjne mogą ograniczyć dostępność siły roboczej. Chiński rząd będzie musiał nadal wspierać rolników poprzez programy pomocowe i wzmacnianie krajowych marek.

Poznaj produkt „Odtłuszczone Mleko w Proszku”
Skimmed Milk Powder
2500 EUR
1.96%

Zapisz się do newslettera by dowiedzieć się więcej o naszych produktach