Produkcja i handel ziemniakami – analiza rynku

Autor
Foodcom Experts
20.04.2021
6 min czytania
Produkcja i handel ziemniakami – analiza rynku

Na rynku światowym Chiny są największym producentem ziemniaków. W 2018 r. roczną produkcję w tym kraju oszacowano na 90 mln ton. Na drugim miejscu plasują się Indie z 48 mln ton, a na trzecim Ukraina i Rosja z roczną produkcją na poziomie 22 mln ton. Na rynku europejskim produkcja ziemniaków jest zdominowana przez następujących kluczowych graczy: Niemcy, Francja, Polska, Holandia, Wielka Brytania i Belgia. W 2018 r. te sześć krajów odpowiadało za 73,9% całkowitej produkcji ziemniaków w UE.

Światowy rynek skrobi ziemniaczanej

Skrobia ziemniaczana to naturalny produkt pozyskiwany z soku ziemniaczanego. W przemyśle spożywczym produkt ten jest szeroko stosowany jako środek zagęszczający i żelujący w różnych segmentach, w tym w piekarnictwie i cukiernictwie. Skrobia ziemniaczana znajduje również zastosowanie w przemyśle papierniczym, tekstylnym, farmaceutycznym i higieny osobistej.

Skrobia ziemniaczana jest uzyskiwana metodą natywną lub zmodyfikowaną, przy czym ta ostatnia zyskuje na popularności z oczekiwanym wzrostem o 8,5% CAGR w ciągu najbliższych 4 lat. W 2017 r. segment przemysłu tekstylnego miał największy udział w rynku pod względem zastosowania na poziomie 29,40%. W zaklejaniu tekstyliów skrobia jest powszechnie stosowana jako składnik klejący do produkcji przędzy bawełnianej.

W tym roku całkowita produkcja ziemniaków w UE wyniosła 52 mln ton, z czego Niemcy miały największy udział wynoszący 17,2%. Drugim co do wielkości producentem była Francja z 15,2% udziałem w rynku, a Polska zajęła trzecie miejsce z 14,3% udziałem. Holandia wyprodukowała 11,6% całkowitej produkcji ziemniaków w UE, ale przeznaczyła największy obszar pod produkcję ziemniaków – 15,8% wszystkich gruntów ornych.

Światowy handel skrobią ziemniaczaną

Produkcja skrobi ziemniaczanej koncentruje się głównie w Europie, a następnie w Ameryce Północnej i Azji. Na rynku azjatyckim Chiny przodują w produkcji, a za nimi plasuje się Japonia.

Europejski rynek skrobi wygenerował w 2017 roku przychód w wysokości 1,71 miliarda dolarów. W tym samym roku całkowita sprzedaż skrobi ziemniaczanej w UE wyniosła ponad 1,23 mln ton o wartości 668 mln euro. Całkowity eksport z UE w 2017 r. przyniósł 424 mln euro przychodów z 698 000 ton produktu, podczas gdy całkowity import wyniósł 274 mln euro za 442 000 ton.

Wewnątrzunijny handel w 2018 r. wyniósł 7 mln ton ziemniaków o wartości rynkowej 1,7 mld euro, z czego 1,8% stanowiły ziemniaki skrobiowe. Francja była głównym eksporterem ziemniaków skrobiowych w UE, sprzedając 90 300 tys. ton produktu o wartości 16,1 mln euro. Niemcy zajęły drugie miejsce ze sprzedażą wynoszącą 50 900 ton za 9,3 mln euro przychodów.

Europejscy eksporterzy skrobi ziemniaczanej

W 2018 r. Holandia wyeksportowała skrobię ziemniaczaną o wartości 137 mln euro, co stanowi wzrost o prawie 10% w porównaniu z rokiem poprzednim. W 2019 r. światowy handel skrobią ziemniaczaną oszacowano na 830 mln USD, co oznacza spadek o 0,78% w porównaniu z rokiem poprzednim. W tym roku największym eksporterem były Niemcy ze sprzedażą o wartości 198 mln USD, co stanowiło 23,9% – rok później udział tego kraju w eksporcie wzrósł do 42,30%. W 2019 r. Holandia zajęła drugie miejsce pod względem eksportu, który przyniósł 180 mln USD, a Dania 136 mln USD. Innymi głównymi eksporterami były Polska i Francja ze sprzedażą o wartości odpowiednio 87,9 mln USD i 78,9 mln USD.

Import skrobi ziemniaczanej

W tym samym roku głównymi importerami skrobi ziemniaczanej były Stany Zjednoczone z zakupami na poziomie 105 mln USD, a następnie Holandia i Korea Południowa, które wydały po 60,4 mln USD na dostawy. Na trzecim miejscu uplasowała się Wielka Brytania z zakupami o wartości 58,5 mln USD i Niemcy z 42,9 mln USD.

Światowy rynek białka ziemniaczanego

Białko ziemniaczane jest produktem ubocznym uzyskiwanym z soku ziemniaczanego ekstrahowanego podczas produkcji skrobi ziemniaczanej. W produkcji żywności białko ziemniaczane jest cenione ze względu na zawartość białka i bardzo niską alergenność. Pasza dla zwierząt wzbogacona o białko ziemniaczane zwiększa jej wartość odżywczą, pozostając jednocześnie lekkostrawną.

Najwięksi gracze

Rynek białka ziemniaczanego szacowany był na ponad 110 milionów dolarów w 2020 roku i oczekuje się, że wzrośnie w tempie 4,5% CAGR w latach 2021-2027, osiągając ostatecznie 150 milionów dolarów. W 2018 r. rynek europejski był największym regionalnym rynkiem białka ziemniaczanego z szacunkową wartością 34,1 mln USD. W przyszłości spodziewana jest ekspansja rynku ze względu na zwiększone zainteresowanie alternatywami dla mięsa, a także postęp technologiczny umożliwiający zwiększenie produkcji.

W 2020 r. największy udział w rynku Azji i Pacyfiku zawdzięczano Chinom, gdzie rynek przekroczył 7 mln USD. Przewiduje się, że rynek białka ziemniaczanego w regionie Azji i Pacyfiku będzie wart ponad 38 mln USD do 2027 r. ze względu na rosnące zapotrzebowanie na produkty pochodzenia roślinnego i rosnące zainteresowanie wysokobiałkowymi wegańskimi produktami spożywczymi. Rynek białka ziemniaczanego w Ameryce Północnej szacowany jest na 38,5 mln USD w 2021 r. i przewiduje się, że będzie rósł w tempie 5,8% CAGR w ciągu najbliższych 10 lat.

Zastosowania białka ziemniaczanego

Segment izolatów białka ziemniaczanego stanowi 65% udziału w rynku pod względem wartości. Dominującym sektorem w oparciu o zastosowanie jest przetwórstwo spożywcze z 67% udziałem w rynku, ponieważ duże zapotrzebowanie na białko ziemniaczane pochodzi z przemysłu piekarniczego. Niemniej jednak oczekuje się, że rynek północnoamerykański będzie rósł również ze względu na rosnące zainteresowanie żywnością pochodzenia roślinnego i dodatkami do pasz dla zwierząt. W 2020 r. globalna wartość rynku białka ziemniaczanego w segmencie zastosowań spożywczych wyniosła ponad 50 mln USD, podczas gdy wartość rynku przetworzonej żywności oszacowano na ponad 6 mln USD.

Przyszłość rynku

W ciągu najbliższych 7 lat przewiduje się, że segment zastosowań bezmlecznych będzie rósł w tempie ponad 4% CAGR, podczas gdy rynek skoncentrowanej formy białka ziemniaczanego będzie rósł w tempie ponad 4,5% CAGR. Oczekuje się, że segment pasz dla zwierząt wzrośnie o 4,8% CAGR w ciągu najbliższych 5 lat. Globalny segment izolatu białka ziemniaczanego oszacowano na 34 mln USD w 2020 roku.

Poznaj produkt „Natywna Skrobia Ziemniaczana”
Native Potato Starch
1050 EUR
0%

Zapisz się do newslettera by dowiedzieć się więcej o naszych produktach