Explained by Foodcom S.A.: Incoterms® DDP, czyli Delivered Duty Paid: warunki i zasady dostawy

Autor
Joanna Sikorska
22.08.2023
6 min czytania
Explained by Foodcom S.A.: Incoterms® DDP, czyli Delivered Duty Paid: warunki i zasady dostawy
Esencja
Spis treści
 • DDP Incoterms® oznacza Delivered Duty Paid (Dostarczone, cło opłacone).
 • Reguła DDP przewiduje, że sprzedający pokrywa wszystkie koszty i ryzyka związane z towarem do czasu dostarczenia go do określonego miejsca przeznaczenia.
 • Moment przekazania ryzyka następuje, kiedy towar zostaje dostarczony do miejsca przeznaczenia.
 • Reguła DDP może być zastosowana we wszystkich rodzajach transportu.

W globalnym środowisku handlowym, zasady Incoterms® odgrywają kluczową rolę w ustalaniu warunków dostawy towarów. Jedną z tych reguł jest Delivered Duty Paid (DDP), czyli dostarczone opłacone cło. W tym artykule przedstawimy szczegóły dotyczące Incoterms® DDP, wraz z zasadami i warunkami dostawy. Koniecznie czytaj dalej!

Czym są reguły Incoterms®?

Reguły Incoterms® to zestaw międzynarodowych zasad handlu opracowanych przez Międzynarodową Izbę Handlu (ICC). Incoterms® definiują prawa i obowiązki stron w międzynarodowych transakcjach handlowych. Ułatwiają komunikację między partnerami handlowymi z różnych krajów poprzez zastosowanie jednolitej terminologii i definicji.

DDP Incoterms®: co to oznacza?

DDP Incoterms®, czyli Delivered Duty Paid (Dostarczone, cło opłacone), to reguła należąca do grupy D. Według zasad należących do tej grupy sprzedający ma obowiązek dostarczenia towaru do określonego miejsca lub portu przeznaczenia. W DDP sprzedający ponosi największą odpowiedzialność, porównując z innymi zasadami Incoterms®.

Reguła DDP: warunki dostawy

Reguła DDP przewiduje, że sprzedający pokrywa wszystkie koszty i ryzyka związane z towarem do czasu dostarczenia go do określonego miejsca przeznaczenia.

Podział kosztów

Sprzedający ponosi koszty:

 • wszystkich czynności kontrolnych takich jak kontrola jakości, mierzenie oraz ważenie towaru,
 • wszelkich ceł i podatków przy imporcie towarów,
 • rozładunku w miejscu przeznaczenia, jeżeli tak zostało ustalone w umowie przewozu,
 • dostarczenia dokumentu dostawy.

Kupujący musi zapłacić za:

 • towar,
 • wszystko, co dotyczy towaru po jego dostarczeniu,
 • rozładunek, jeśli takie były ustalenia,
 • za wszystkie dodatkowe wydatki sprzedającego, jeśli kupujący nie wywiąże się ze swoich obowiązków.

Podział obowiązków

Obowiązki sprzedającego obejmują: dostarczenie towaru i dokumentów do wcześniej ustalonego miejsca docelowego w określonym terminie, właściwe zapakowanie i oznakowanie towaru dla transportu (chyba że strony ustaliły inaczej), oraz udostępnienie kupującemu niezbędnych informacji i dokumentów umożliwiających odbiór towarów.

Kupujący musi zaś: odebrać towar, przekazać sprzedawcy niezbędne informacje do uzyskania ubezpieczenia (na żądanie), pomóc sprzedającemu w uzyskaniu dokumentacji związanej z importem, eksportem lub tranzytem (na wniosek sprzedawcy), oraz w przypadku ustalenia przez obie strony, że kupujący ma wyznaczyć czas i miejsce dostawy, odpowiednio wcześnie zawiadomić sprzedawcę.

Moment przekazania ryzyka

Moment przekazania ryzyka następuje, kiedy towar zostaje dostarczony do miejsca przeznaczenia. Po dostawie towaru, ryzyko straty lub uszkodzenia przechodzi ze sprzedawcy na odbiorcę.

Formy transportu

Reguła DDP może być zastosowana we wszystkich rodzajach transportu. Ponadto, można z niej korzystać dla więcej niż jednego środka transportu.

O czym należy pamiętać przy wyborze Incoterms® DDP?

Przy wyborze Incoterms® DDP należy pamiętać o tym, że sprzedający ma dużo obowiązków i musi ponieść wiele kosztów. Warto podkreślić również, że ani sprzedający, ani kupujący nie jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia. Jednak na wyraźne żądanie sprzedającego, kupujący musi dostarczyć niezbędne informacje, które są potrzebne do uzyskania ubezpieczenia, ponosząc przy tym koszty.

DDP a inne reguły

DDP Incoterms® jest często porównywana z regułą DAP (Delivered at Place). Różnica między nimi polega na odprawie importowej. W przypadku DDP, to sprzedający jest odpowiedzialny za wykonanie odprawy importowej, ponosząc ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru oraz ewentualnych kosztów dodatkowych, jeśli nie zostanie wykonana na czas. Z kolei w przypadku DAP, obowiązek odprawy importowej jest po stronie kupującego.

Handel z Foodcom S.A.

Zasady Incoterms® mogą wydawać się skomplikowane, jednak współpraca z Foodcom S.A. znacząco ułatwia cały proces handlowy. Nasi handlowcy, przy wsparciu doświadczonych specjalistów z działu logistyki, dokonują najlepszego wyboru sposobu transportu. Dział sprzedaży Foodcom S.A. zapewnia wsparcie, gwarantując optymalne warunki transakcji oraz spełnienie oczekiwań Partnerów Biznesowych. W Foodcom S.A. jesteśmy w stanie kompleksowo realizować nawet najbardziej wymagające transakcje, a cały proces przebiega sprawnie i zgodnie z planem.

Poznaj produkt „Edam 30%”
Edam 30
4000 EUR
1.27%

Zapisz się do naszego Newslettera i wyprzedź swoją konkurencję.