Yara International otwiera w Norwegii fabrykę wykorzystującą odnawialny wodór

Autor
Foodcom Experts
12.06.2024
3 min czytania
Yara International otwiera w Norwegii fabrykę wykorzystującą odnawialny wodór
Esencja
Spis treści
  • Firma Yara International zaczyna produkcję nawozów zawierających “zielony amoniak” powstający przy użyciu odnawialnego wodoru.
  • Fabryka o mocy 24 MW wykorzystująca wodór odnawialny została otwarta w Herøya w Norwegii.
  • Yara stale obniża poziom emisji CO2 przez swoje fabryki. Kolejnym krokiem na drodze dekarbonizacji produkcji jest zastosowanie technologii CCS.

Nowa fabryka odnawialnego amoniaku w Herøya Industrial Park

Yara International, norweskie przedsiębiorstwo produkujące nawozy sztuczne, otwiera w Herøya swoją fabrykę napędzaną odnawialnym wodorem. Prace Yara nad użyciem odnawialnych technologii do produkcji nawozów trwały już od 2019 roku. Oficjalna inauguracja fabryki odbyła się 10 czerwca. Wziął w niej udział premier Norwegii, Jonas Gahr Støre.

Fabryka stanowić będzie jeden z największych tego typu obiektów w Europie. Produkcja dotyczy nawozów wytwarzanych z odnawialnego amoniaku przy niskiej emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Do produkcji amoniaku tradycyjnie używany jest wodór pozyskiwany z paliw kopalnych, natomiast w nowej fabryce Yara o mocy 24 MW w tym celu wykorzystuje się wodór odnawialny produkowany poprzez elektrolizę wody przy użyciu energii odnawialnej. Takie rozwiązanie pozwala na produkcję tzw. “zielonego amoniaku” i redukcję emisji CO2 o 41 tysięcy ton rocznie.

Pierwsze tony nawozu wyprodukowanego w nowej fabryce zostały już dostarczone firmie Lantmännen, z którą Yara nawiązała współpracę. Produkowane przez Yara nawozy o niskim śladzie węglowym zostaną częścią nowej oferty firmy nazwanej Yara Climate Choice.

Yara i misja firmy dotycząca zrównoważonego rozwoju z ograniczeniem emisji CO2

Działania firmy Yara już od lat nastawione są na ochronę klimatu i agresywną dekarbonizację przemysłu. Przedsiębiorstwo nie boi się inwestycji w ekologię, zdając sobie sprawę z problemu wysokiej emisji CO2 w energochłonnych gałęziach przemysłu, ale także ze swojej konkurencyjnej oferty na rynku niskoemisyjnych nawozów.

Yara od 2005 roku ograniczyła swoją emisję CO2 już o 45%. Firma wciąż poszukuje nowych rozwiązań, takich jak użycie energii odnawialnej, produkcja zielonego wodoru czy użycie technologii CCS, czyli sekwestracji dwutlenku węgla. To właśnie zastosowanie CCS jest kolejnym krokiem w rozwoju ekologicznym firmy. W 2023 roku Yara podpisała umowę z przedsiębiorstwem Northern Light na transport i składowanie dwutlenku węgla powstającego w fabryce w Sluiskil w Holandii. Pozwoli to na ograniczenie rocznej emisji CO2 z fabryki o 800 tysięcy ton.

Poznaj produkt „Mocznik”
Urea
670 EUR
1.52%