Global Report: Przegląd rynku Kakao w 2023 roku

Autor
Foodcom Experts
06.03.2024
Global Report: Przegląd rynku Kakao w 2023 roku
Esencja
Spis treści
  • Dostawy do portów Wybrzeża Kości Słoniowej spadły o 7,4% w pierwszym kwartale 2023 r., co spowodowało dług rynkowy szacowany na 200 000 ton.
  • Pomimo zakłóceń w dostawach, ceny miazgi kakaowej i naturalnego masła kakaowego pozostały stabilne w pierwszej połowie roku.
  • Nadmierne opady deszczu w czwartym kwartale 2023 r. doprowadziły do 33% spadku dostaw do portów Wybrzeża Kości Słoniowej, wskazując na kwestie strukturalne i środowiskowe w sektorze kakao.

Rynek kakao przeżywa szybki wzrost, napędzany rosnącym zainteresowaniem korzyściami zdrowotnymi kakao i rosnącym popytem na wysokiej jakości czekoladę. Oczekuje się, że rynek ten, szacowany na 45 miliardów dolarów w 2022 roku, wzrośnie do 67 miliardów dolarów do 2032 roku, przy tempie wzrostu 4% rocznie. Rosnące ceny i kwestie dostępności surowców podkreślają znaczenie zrównoważonej produkcji i etycznych łańcuchów dostaw w obliczu globalnych wyzwań, takich jak zmiany klimatu i nierówności społeczne.

Q1 2023

Początek roku na rynku kakao był naznaczony wyraźnymi wyzwaniami, szczególnie na Wybrzeżu Kości Słoniowej, gdzie obserwowano 7,4% spadek dostaw do portów, co przekłada się na 1 859 000 ton dostarczonych do końca kwietnia w porównaniu z poprzednim rokiem. Problemy z wywiązaniem się eksporterów z Wybrzeża Kości Słoniowej z umów na dostawy ziaren kakaowych doprowadziły do znacznego długu rynkowego, szacowanego na około 200 000 ton.

Tymczasem w Ghanie, choć dostawy do portów wzrosły, oczekiwano, że końcowe wyniki sezonu okażą się być niższe o 10-15% w porównaniu do średniej z ostatnich czterech lat. Mimo tych problemów, ceny produktów kakaowych pozostały stabilne, z masą kakaową i naturalnym masłem kakaowym utrzymującymi się na poziomach odpowiednio około 4400 EUR/MT i 6000 EUR/MT. UE odnotowała rekordowy pierwszy kwartał pod względem przetworzonego kakao, sygnalizując stabilny wzrost.

Q2 2023

W drugim kwartale trend spadkowy był kontynuowany z 5% rocznym spadkiem dostaw do Wybrzeża Kości Słoniowej, co doprowadziło do ogólnej dostawy na poziomie 2 068 000 ton. Spodziewana nadwyżka ziaren zamieniła się w niedobór przekraczający 250 000 ton, co jeszcze bardziej pogłębiło problemy z zabezpieczeniem wystarczającej podaży ziaren na rynku. Mimo wzrostu dostaw w Ghanie, globalny bilans podaży i popytu na kakao pozostał napięty, co znalazło odzwierciedlenie w zaktualizowanych cenach, podążających za rosnącym deficytem.

Q3 2023

Trzeci kwartał ukazał dalsze komplikacje, z dostawami do Wybrzeża Kości Słoniowej utrzymującymi się na stabilnym poziomie 2 340 000 ton, mimo braku oczekiwanych zmian w dostawach. Nadmierne deszcze przyczyniły się do rozprzestrzenienia się chorób na plantacjach kakao, co zagrażało przyszłym zbiorom. Ogłoszenie przez Ministerstwo odpowiedzialne za produkcję kakao o zaprzestaniu sprzedaży przyszłych plonów spowodowało znaczący wzrost cen na globalnym rynku kakao, co zostało dodatkowo spotęgowane przez decyzje o ograniczeniu eksportu ziaren na rzecz zwiększenia lokalnego przetwórstwa.

Q4 2023

Koniec roku przyniósł znaczące wyzwania, z 33% spadkiem dostaw do portów na Wybrzeżu Kości Słoniowej w porównaniu do poprzedniego roku. Problemy te były spowodowane przez szereg czynników, w tym zmiany klimatyczne, które doprowadziły do nadmiernych opadów deszczu, oraz przez brak inwestycji w infrastrukturę kakaową w poprzednich latach. Jakość dostarczanych ziaren kakaowych do fabryk czekolady znacząco spadła, co wskazywało na głębsze problemy strukturalne i środowiskowe wpływające na cały sektor.

Podsumowanie

Rok 2023 był okresem pełnym wyzwań dla globalnego rynku kakao, z niepewnością w zakresie podaży i znacznymi fluktuacjami cen. Problemy logistyczne, zmienność pogodowa, choroby roślin, oraz decyzje polityczne dotyczące eksportu i przetwórstwa lokalnego miały głęboki wpływ na dostępność i cenę kakao na światowych rynkach. Rok ten podkreślił również wagę inwestycji w infrastrukturę i adaptację do zmieniających się warunków klimatycznych w celu zapewnienia stabilności i zrównoważonego wzrostu w przyszłości.

Poznaj produkt „Kakao w Proszku”
Cocoa Powder
0%