Kompleksowy raport na temat handlu produktami mleczarskimi – pierwsza połowa 2021 r.

Autor
Foodcom Experts
14.09.2021
6 min czytania
Kompleksowy raport na temat handlu produktami mleczarskimi – pierwsza połowa 2021 r.

Przeczytaj nasz raport na temat dodatkowego handlu produktami mleczarskimi w UE w pierwszej połowie 2021 roku. Przyjrzyj się nieznacznie zmniejszonemu eksportowi i gwałtownie rosnącemu importowi masła. Dowiedz się o największych polskich wysyłkach OMP i produktów serowych do krajów trzecich. Zobacz również, które kraje stały się w ostatnim czasie kluczowymi importerami OMP pochodzącego z UE.

Eksport masła

W okresie od stycznia do czerwca 2021 r. eksport masła z UE do krajów trzecich wyniósł łącznie 92 618 ton, co stanowi spadek o 21% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Głównym europejskim sprzedawcą produktu była Irlandia z dostawami w wysokości 24 220 ton, a następnie Francja, która wysłała 20 524 tony. Inni główni dostawcy masła z UE do krajów trzecich to Holandia, Dania, Niemcy i Belgia.

Kluczowym nabywcą produktów pochodzących z UE w 2021 r. były Stany Zjednoczone z zamówieniami na 19 973 ton, co stanowi 10% spadek w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Irlandia dostarczyła 77% unijnych dostaw masła do USA w tym roku. Kilku azjatyckich partnerów zwiększyło swoje zamówienia na masło z UE w 2021 r., w tym Chiny, Korea Południowa, Tajwan i Indonezja. Największy wzrost zaobserwowano w tym ostatnim kraju, kupując łącznie 2 190 ton masła z UE – o 68% więcej niż w pierwszej połowie 2020 roku. Ponad 50% dostaw masła z UE do Indonezji pochodziło z Holandii. Chiny były drugim co do wielkości nabywcą z 41% większymi zakupami, które wyniosły łącznie 10 532 ton produktu.

Znaczące spadki zamówień od 30% do 60% pochodziły z Maroka, Izraela, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Egiptu. Arabia Saudyjska była drugim co do wielkości nabywcą masła z UE w 2020 r., ale obecnie spadła na czwartą pozycję z 60% spadkiem zamówień do 4 459 ton w pierwszej połowie 2021 r. Polska była kluczowym europejskim dostawcą masła do Serbii, dostarczając 1 401 ton produktu, co stanowi ponad 72% wszystkich serbskich zakupów tego unijnego produktu.

Import masła

UE zwiększyła import masła o 159% w pierwszej połowie 2021 r. do łącznie 1832 ton. Około 1136 ton produktu pochodziło z USA w porównaniu do 137 ton wysłanych do czerwca ubiegłego roku. Inni główni dostawcy do UE to Nowa Zelandia i Islandia z dostawami odpowiednio 329 ton i 249 ton.

Eksport SMP

W pierwszej połowie 2021 r. UE wysłała łącznie 414 771 ton OMP w porównaniu do 416 144 ton w tym samym okresie ubiegłego roku. Francja była głównym dostawcą produktu z 897 941 tonami OMP wysłanymi do krajów trzecich, następnie Belgia dostarczyła 76 086 ton, a Niemcy były odpowiedzialne za 66 045 ton.

Głównym nabywcą były Chiny, które zakupiły 70 844 ton OMP – o 27% więcej niż w tym samym czasie w 2020 roku. Głównymi europejskimi dostawcami Chin były Francja, Niemcy, Finlandia i Szwecja. Podobnie jak w 2020 roku, Algieria zajęła drugie miejsce pomimo 36% spadku zamówień z 48 039 tonami zakupionego OMP, z czego prawie połowa została dostarczona przez Polskę. Indonezja zajęła trzecie miejsce z 38 571 tonami zakupionego OMP i największym wzrostem o 91%. Głównymi dostawcami do Indonezji są Belgia, Francja i Niemcy. Filipiny zwiększyły swoje zamówienia na OMP o 59% do 23 621 ton, z czego 10 034 ton dostarczyła Belgia.

Zmniejszone zamówienia na OMP pochodzące z UE pochodziły z Egiptu, Malezji i Arabii Saudyjskiej. Polska była piątym co do wielkości dostawcą OMP do krajów trzecich, dostarczając łącznie 42 602 ton tego produktu. Spośród wszystkich producentów z UE, Polska dostarczyła największą całkowitą dostawę OMP do Algierii, wynoszącą około 23 950 ton. Inni kluczowi importerzy polskich produktów to Filipiny, Chiny, Wietnam i Arabia Saudyjska.

Eksport WMP

W okresie od stycznia do czerwca br. dostawy WMP do UE wyniosły 144 471 ton, co oznacza spadek o 8% w porównaniu z pierwszą połową 2020 roku. Największym europejskim eksporterem WMP była Holandia z łączną ilością 48 281 ton produktu dostarczonego do krajów trzecich, a następnie Dania, która w tym samym czasie wysłała 23 468 ton. Kluczowym nabywcą WMP pochodzącego z UE, podobnie jak w poprzednich latach, był Oman z zakupami na poziomie 25 827 ton, co stanowi niewielki wzrost zamówień wynoszący 3%. Głównymi dostawcami WMP do Omanu są Szwecja, Dania i Niemcy.

Po raz pierwszy od lat Chiny zajęły drugie miejsce po zwiększeniu zakupów WMP z UE o 67% do 11 508 ton. Kluczowe dostawy pochodziły z Holandii, Francji i Irlandii. Podobny wzrost o 65% odnotowano w Bangladeszu, gdzie dostarczono 3 842 ton WMP z UE. Senegal również zwiększył swoje zamówienia o 10% do 4 553 ton produktu. Jednak kilku kluczowych partnerów zmniejszyło swoje zamówienia na WMP pochodzący z UE. Największy spadek o 53% odnotowano w dostawach do Algierii. Podczas gdy Kuwejt zmniejszył swoje zakupy o 30%, jego niemal wyłącznym dostawcą była Holandia.

Spadek od 13% do 19% nastąpił w krajach takich jak Nigeria, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Singapur i Liban. W pierwszej połowie 2021 r.

Polska dostarczyła łącznie 2 977 ton WMP do krajów trzecich.

Eksport serwatki w proszku

W okresie od stycznia do czerwca 2021 r. UE dostarczyła łącznie 354 035 ton serwatki w proszku do krajów trzecich. Największym nabywcą produktu były Chiny, które zamówiły 140 898 ton, z czego ponad jedna czwarta pochodziła z Francji. Polska była drugim co do wielkości dostawcą z łączną ilością 28 580 ton serwatki w proszku wysłanej do Chin, co stanowi 45% całego polskiego eksportu tego produktu do krajów trzecich. Innymi głównymi dostawcami serwatki w proszku do Chin były Niemcy i Holandia, które dostarczyły odpowiednio 21 084 ton i 24 252 ton. Indonezja uplasowała się na drugim miejscu wśród największych nabywców serwatki w proszku pochodzącej z UE, kupując łącznie 45 458 ton, głównie z Niemiec, Francji i Polski. Inni główni nabywcy tego produktu to przede wszystkim kraje azjatyckie, takie jak Malezja, Tajlandia, Wietnam, Japonia, Korea Południowa, Singapur, Indie i Filipiny.

Eksport sera

W 2021 r. miesięczny eksport sera pochodzącego z UE był większy niż w roku poprzednim. Od stycznia do czerwca producenci z UE, z wyłączeniem Wielkiej Brytanii, dostarczyli łącznie 479 482 ton sera, co stanowi 7% wzrost w porównaniu z tym samym okresem w 2020 roku. Głównymi dostawcami sera pochodzącego z UE do krajów trzecich były Niemcy i Holandia z dostawami wynoszącymi odpowiednio 85 154 ton i 82 995 ton. Kolejne miejsca zajęły Francja i Włochy z dostawami po ponad 58 000 ton. Inni główni sprzedawcy odpowiedzialni za dostawy min. 10.000 ton to Dania, Irlandia, Hiszpania i Belgia.

W pierwszej połowie 2021 r. największym nabywcą sera pochodzącego z Europy były Stany Zjednoczone , a zamówienia wzrosły o 18% w porównaniu z tym samym okresem w 2020 r. i wyniosły 61 849 ton. Dostawy włoskiego sera do USA wyniosły 17 500 ton i były największym partnerstwem między europejskim dostawcą a nabywcą z kraju trzeciego. Drugim co do wielkości importerem produktu pochodzącego z UE była Japonia z zamówieniami na 59 585 ton, co stanowi spadek o 7% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Dostawy sera pochodziły głównie z Holandii i Niemiec, dostarczając łącznie prawie połowę dostaw do Japonii.

Największy wzrost zamówień na europejski ser pochodzi z Chin, gdzie dostarczono 21 708 ton, co stanowi 79% wzrost w porównaniu z tym samym okresem w 2020 roku. Głównym dostawcą z Chin była Dania, odpowiedzialna za prawie 40% importu sera z UE. Szwajcaria zajęła trzecie miejsce w imporcie serów pochodzących z UE z zamówieniami na poziomie 38 100 ton, co stanowi wzrost o 7% w porównaniu z zeszłorocznymi liczbami w tym samym czasie. Głównymi dostawcami tego kraju były Niemcy i Włochy, które dostarczyły ponad 12 000 ton w pierwszych sześciu miesiącach 2021 roku.

Ukraina, Libia i Kanada odnotowały dwucyfrowy wzrost zamówień na ser z UE. Jednak Korea Południowa i Maroko zmniejszyły dostawy odpowiednio o 9% i 5%. W okresie od stycznia do maja 2021 r. dostawy sera z Wielkiej Brytanii wyniosły łącznie 157 580 ton – o 11% mniej niż w ubiegłym roku. Polska była piątym co do wielkości dostawcą sera pochodzącego z UE do krajów trzecich, dostarczając łącznie 35 606 ton tego produktu. Głównymi odbiorcami z Polski były Ukraina odpowiedzialna za ponad 32% wszystkich zamówień sera i Arabia Saudyjska za ponad 17%.

Import serów

W okresie od stycznia do maja 2021 r. UE zakupiła łącznie 45 211 ton sera z Wielkiej Brytanii – spadek o 26% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. W pierwszej połowie roku zamówienia UE na sery z krajów trzecich wyniosły 32 229 ton, co stanowi 14% wzrost w porównaniu z zeszłorocznymi liczbami w tym samym czasie. Szwajcaria pozostaje kluczowym dostawcą sera do krajów UE, z 10% wzrostem i 28 257 tonami produktu dostarczonymi w pierwszej połowie 2021 r. Inni dostawcy sera pozostali daleko w tyle za tymi liczbami. Serbia uplasowała się na drugim miejscu z dostawami wyższymi o 25%, wynoszącymi łącznie 903 tony. W okresie od stycznia do czerwca 2021 r. odnotowano inne znaczące wzrosty dostaw z Australii i Bośni i Hercegowiny, odpowiednio o 94% i 99%.

Nowa Zelandia zwiększyła dostawy sera do UE z 76 ton w pierwszej połowie 2020 roku do 329 ton w pierwszych sześciu miesiącach 2021 roku. Jednak tegoroczne liczby są nadal ułamkiem tych dostarczonych w pierwszej połowie 2019 r., kiedy to Nowa Zelandia dostarczyła do UE 1286 ton sera.

Poznaj produkt „Mleko Przerzutowe Pełne”
Raw Milk
440 €
0%

Zapisz się do newslettera by dowiedzieć się więcej o naszych produktach