Perspektywy rynku rolnego: zakres na rynku globalnym i polskim

Autor
Foodcom Experts
18.10.2021
7 min czytania
Perspektywy rynku rolnego: zakres na rynku globalnym i polskim

Przeczytaj nasz raport na temat globalnych rynków rolnych ze szczegółowym wglądem w sytuację w Polsce. Przyjrzymy się bliżej sektorom, w tym zbożom, żywemu inwentarzowi i mleczarstwu. Zobacz najnowsze dane dotyczące produkcji, ostatnie zmiany cen i perspektywy rynkowe według ekspertów.

Gospodarka wciąż odradza się po tym, jak pandemia spowodowała bezprecedensowe utrudnienia w skali globalnej. Po miesiącach przeszkód wpływających na produkcję rolną i handel międzynarodowy, rynek odzyskuje siły, ale przed nami kolejne wyzwania. W naszym raporcie analizujemy globalną sytuację w rolnictwie i przyglądamy się bliżej również polskiemu rynkowi.

Światowy rynek zbóż

Najnowsze prognozy szacują, że globalna produkcja zbóż osiągnie 2 283,3 mln ton w roku gospodarczym 2021/2022 – o 3,2% więcej niż w poprzednim sezonie. W sezonie 2021/2022 prognozuje się produkcję pszenicy na poziomie 780,28 mln ton w porównaniu z 775,83 mln ton w poprzednim roku gospodarczym. Wyższe plony pszenicy spodziewane są w Unii Europejskiej – wzrost o ponad 10% i na Ukrainie o prawie 30% w porównaniu do ubiegłego sezonu. Indie, Chiny i Australia również spodziewają się wyższej produkcji pszenicy, przy czym ta ostatnia może pobić trzeci co do wielkości rekord na poziomie 31,5 mln ton pszenicy wyprodukowanej w jednym sezonie.

Zmniejszona produkcja zostanie prawdopodobnie odnotowana w Stanach Zjednoczonych – spadek o 7%, w Kanadzie o prawie 35%, a w Rosji o 15%. Pomimo wzrostu produkcji pszenicy, globalna konsumpcja wciąż rośnie, a szacowane zużycie pszenicy w sezonie 2021/2022 wynosi 789,6 mln ton.

W nadchodzącym sezonie globalne zbiory kukurydzy prognozowane są na 1 197,77 mln ton w porównaniu do 1 117,11 mln ton w roku gospodarczym 2020/2021. Wyższe plony spodziewane są na Ukrainie – wzrost o prawie 30%, w Argentynie i USA o 6%, a w Chinach o prawie 5%. Przewiduje się zmniejszenie zbiorów kukurydzy w regionie Azji Południowo-Wschodniej. Oczekuje się, że Chiny zwiększą wykorzystanie kukurydzy w sektorze pasz dla zwierząt.

Jednocześnie oczekuje się, że globalna produkcja soi osiągnie 384,42 mln ton w porównaniu do 363,27 mln ton w poprzednim sezonie. Wyższa produkcja prognozowana jest w Stanach Zjednoczonych i Argentynie, podczas gdy zmniejszona liczba najprawdopodobniej zostanie odnotowana w Brazylii i Paragwaju. Oczekuje się, że w roku gospodarczym 2021/2022 konsumpcja będzie wyższa niż wskaźniki produkcji, co spowoduje spadek globalnej podaży zbóż o 4,5 mln ton w porównaniu z rokiem ubiegłym do 589,2 mln ton. Eksperci przewidują, że ceny zbóż będą rosły w nadchodzących sezonach z powodu niekorzystnych warunków pogodowych podczas żniw.

Polski rynek zbóż

Ostatnie aktualizacje dotyczące produkcji zbóż w 2021 r. w Polsce zostały podniesione do 32,136 mln ton – o 3% więcej niż średnia z 5 lat, ale nadal o 7% poniżej ubiegłorocznych wartości. Z wyjątkiem pszenicy i żyta, oczekiwane plony zostały podniesione dla wszystkich zbóż. Produkcja pszenicy ma wynieść 10,75 mln ton. Jednak oczekuje się, że zbiory kukurydzy pobiją rekord na poziomie 6,8 mln ton ze względu na zwiększenie powierzchni upraw do 992 000 hektarów – wzrost o 66% rok do roku.

Globalny rynek bydła, trzody chlewnej i drobiu

Ceny trzody chlewnej spadają z powodu niższego popytu na import wieprzowiny w Chinach. Kraj ten odzyskuje liczbę świń po zwalczeniu epidemii ASF. Eksperci przewidują, że ceny będą nadal spadać do 2022 r. w związku z ożywieniem popytu ze strony sektora HoReCa i niższą liczbą świń w UE. Ceny na światowym rynku bydła wahały się w ostatnich tygodniach. W Australii, która jest głównym eksporterem bydła, ceny martwego bydła rosną, a ostatnie dane z września wyniosły ponad 7,50 USD za kilogram w porównaniu do około 5,70 USD rok wcześniej i poniżej 3,50 USD w 2019 roku. W tym samym czasie ceny za kilogram martwego bydła w Brazylii nieznacznie spadły do około 3,90 USD po gwałtownym wzroście w lipcu. W Nowej Zelandii liczby te stale rosną od marca do najnowszej ceny wynoszącej prawie 4,50 USD za kilogram martwej wagi. W ostatnich miesiącach ceny żywca wołowego rosły między innymi w Stanach Zjednoczonych, Paragwaju, Urugwaju, Argentynie i Wielkiej Brytanii.

Od początku 2021 r. międzynarodowe ceny drobiu gwałtownie wzrosły z powodu ograniczonej podaży spowodowanej wybuchem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Produkcja powoli się odbudowuje, a ceny w sierpniu spadły. Eksperci przewidują, że produkcja drobiu będzie nadal rosła, ale ceny będą spadać dość powoli, ponieważ popyt na drób w UE odbudowuje się, zwłaszcza w sektorze HoReCa.

Polski rynek bydła, trzody chlewnej i drobiu

W Polsce w pierwszych siedmiu miesiącach 2021 r. wartość eksportu wieprzowiny rok do roku spadła o 4,6%. Rentowność produkcji również spada wraz ze wzrostem kosztów paszy. Jednak polskie ceny bydła gwałtownie rosną – podaż maleje, podczas gdy międzynarodowy popyt pozostaje silny. W okresie od stycznia do lipca 2021 r. wartość eksportu bydła z Polski wzrosła o 8,9% rok do roku. Wzrost cen bydła przewyższył wzrost kosztów paszy, poprawiając tym samym rentowność produkcji. Eksperci przewidują, że wyższa produkcja w 2022 r. przełoży się na niższe ceny bydła. Polski rynek drobiu poniósł znaczne straty z powodu gwałtownego spadku popytu w 2020 roku, a także z powodu wybuchu ptasiej grypy, która spowodowała utylizację 14 milionów zwierząt w 2021 roku.

Sytuacja jednak stabilizuje się, a wartość polskiego rynku eksportu drobiu rośnie i wraca do poziomu sprzed pandemii. W sierpniu wzrosty cen drobiu przewyższyły skoki kosztów pasz, poprawiając tym samym opłacalność produkcji. Eksperci przewidują, że ceny drobiu będą spadać, a produkcja wzrośnie tylko umiarkowanie ze względu na rosnące koszty paszy.

Światowy rynek mleczarski

Zwiększona podaż mleka przyczyniła się do obniżenia cen produktów mlecznych w czerwcu i lipcu 2021 roku. Jednak najnowsze dane wskazują na ponowny wzrost cen produktów mlecznych, zwłaszcza serwatki – wzrost rok do roku o ponad 31%, OMP o prawie 19% i masła o prawie 16%. W okresie od stycznia do sierpnia 2021 r. produkcja mleka u kluczowych światowych producentów nieznacznie wzrosła. Stany Zjednoczone odnotowały produkcję na poziomie 69,34 mln ton – o 2,2% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Podobnie Argentyna wyprodukowała 7,24 mln ton – wzrost o prawie 4%, podczas gdy produkcja mleka w Australii wzrosła o 4,1% do 10,67 mln ton.

Kluczowi producenci mleka z półkuli południowej odnotowali już znaczące wzrosty produkcji mleka, ale szczyt sezonu dopiero nadejdzie. W UE w okresie od stycznia do lipca 2021 r. całkowita ilość mleka dostarczonego do mleczarni wyniosła 87,049 mln ton – o 0,1% mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Średnia cena mleka w UE stale rośnie od początku 2021 roku. Najnowsza średnia cena mleka dla UE-27 została odnotowana w sierpniu na poziomie 35,97 EUR za 100 kg w porównaniu do 33,08 EUR za 100 kg w tym samym miesiącu ubiegłego roku.

Polski rynek mleczarski

W pierwszej połowie 2021 r. Polska zwiększyła produkcję serów o 2,7%, a także jogurtów i WMP odpowiednio o 1,7% i 1,6% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Produkcja innych produktów mleczarskich spadła, zwłaszcza OMP o 8,2%. Jednak polskie dostawy świeżego i pakowanego mleka do partnerów spoza UE znacznie wzrosły, a mianowicie na Ukrainę, do Chin, Korei Południowej i RPA. Eksperci przewidują, że ceny mleka w Polsce mogą nieznacznie wzrosnąć ze względu na ograniczoną podaż i konkurencję między mleczarniami.

Poznaj produkt „Pełne Mleko w Proszku”
Full Cream Milk Powder
3700 EUR
1.33%

Zapisz się do newslettera by dowiedzieć się więcej o naszych produktach