World News: Inflacyjne tsunami uderza w Argentynę – stopy rosną do 211%

Autor
Foodcom Experts
15.01.2024
World News: Inflacyjne tsunami uderza w Argentynę – stopy rosną do 211%
Esencja
Spis treści
  • Roczna stopa inflacji w Argentynie przekroczyła w grudniu 211% i była najwyższa od początku lat 90. Miesięczna stopa inflacji wyniosła 25,5%.
  • Prezydent Javier Milei wprowadził surowe środki oszczędnościowe w celu kontrolowania hiperinflacji i przywrócenia równowagi w gospodarce, pomimo potencjalnych wyzwań krótkoterminowych.
  • Kryzys inflacyjny, charakteryzujący się rosnącymi cenami żywności, jest gorszy niż niedawna sytuacja w Wenezueli i stanowi poważne wyzwanie dla ludności Argentyny.

Inflacja w Argentynie gwałtownie rośnie do ponad 211% rocznie

Według oficjalnych danych, roczna stopa inflacji w Argentynie wzrosła w grudniu do ponad 211%, osiągając poziomy niespotykane od początku lat 90-tych. Wzrost ten jest spowodowany próbą ograniczenia hiperinflacji przez nowo wybranego liberalnego prezydenta Javiera Milei za pomocą surowych środków oszczędnościowych.

Oprócz danych rocznych, Argentyna odnotowała miesięczną stopę inflacji na poziomie 25,5%, nieco poniżej prognoz. Wzrost ten nastąpił po gwałtownej dewaluacji waluty peso po tym, jak rząd Milei objął urząd 10 grudnia, obiecując walkę z inflacją. Pomimo tych wysiłków, stopa inflacji w kraju przewyższyła obecnie stopę inflacji w Wenezueli, która wcześniej była znana jako kraj odstający pod względem inflacji w Ameryce Łacińskiej.

Środki oszczędnościowe prezydenta Milei w obliczu kryzysu gospodarczego

Prezydent Milei, polityczny outsider wybrany na fali społecznej frustracji warunkami gospodarczymi, wdraża surowe środki oszczędnościowe w celu walki z inflacją, rozwiązania znacznego deficytu budżetowego i reorganizacji finansów państwa. Milei ostrzega jednak, że proces ten będzie wymagał czasu, a sytuacja może się pogorszyć, zanim pojawią się jakiekolwiek oznaki poprawy.

Obecna inflacja w Argentynie jest najgorsza od początku lat 90-tych, okresu charakteryzującego się hiperinflacją. W szczególności ceny żywności szybko rosną, co dodatkowo pogarsza sytuację ekonomiczną ludności.

Podczas gdy Argentyna radzi sobie z tym wyzwaniem gospodarczym, środki zaproponowane przez prezydenta Milei stoją przed złożonym zadaniem ustabilizowania gospodarki i złagodzenia ciężaru rosnącej inflacji dla obywateli.

Udostępnij:
Poznaj produkt „Tłuszcz zwierzęcy”
Animal Fat
0%