Oleje roślinne – globalny raport rynkowy

Autor
Foodcom Experts
13.12.2021
9 min czytania
Oleje roślinne – globalny raport rynkowy

Przeczytaj nasz raport na temat globalnego handlu olejami roślinnymi w 2021 roku. Przyjrzyj się wyższej produkcji i spadającym cenom oleju palmowego, zwiększonej produkcji oleju sojowego i rekordowym plonom nasion słonecznika w Rosji. Dowiedz się również o obniżkach ceł na import olejów roślinnych do Indii, które zmieniają dynamikę globalnego rynku.

Olej palmowy

Przewiduje się, że globalna produkcja oleju palmowego osiągnie ponad 76,53 mln ton metrycznych w sezonie 2021/2022 – w porównaniu z 72,66 mln ton metrycznych odnotowanych w poprzednim roku. Oczekuje się, że Indie – największy globalny producent oleju palmowego – osiągną produkcję 44,5 mln ton metrycznych, co oznacza wzrost o 1 mln ton w porównaniu z poprzednim sezonem. Na drugim miejscu plasuje się Malezja z prognozowaną produkcją na poziomie 19,7 mln ton metrycznych – wzrost o ponad 10% w porównaniu z poprzednim sezonem. Przewiduje się, że całkowity import osiągnie 50,59 mln ton metrycznych, w porównaniu z 47,53 mln ton w poprzednim sezonie.

W Indiach rząd wprowadził obniżkę ceł w handlu olejem palmowym w celu obniżenia cen krajowych i inflacji. Cło importowe na surowy olej palmowy zostało obniżone we wrześniu do 2,5% z początkowych 15%. Oczekuje się, że krajowy koszt oleju może zostać obniżony o 15 rupii do 20 rupii za kilogram ze względu na cięcia ceł. Oczekuje się, że Indie pozostaną największym importerem oleju palmowego, z szacowanymi zakupami na poziomie 8,6 mln ton metrycznych w sezonie 2021/22. Zwiększone dostawy oleju palmowego do Indii zaobserwowano już w sierpniu i wrześniu, zwłaszcza z Indonezji, Malezji i Tajlandii. Chiny są drugim co do wielkości nabywcą oleju palmowego, z szacunkowym zamówieniem 7,2 mln ton metrycznych w sezonie 2021/2022 – wzrost z 6,81 mln ton w ubiegłym roku. Import oleju palmowego do Unii Europejskiej został zmniejszony do 6,2 mln ton metrycznych w sezonie 2021/22 ze względu na słabsze dostawy z Azji Południowo-Wschodniej.

W sezonie 2021/2022 oczekuje się, że całkowity eksport oleju palmowego na świecie wyniesie 52,18 mln ton metrycznych, w porównaniu z 47,95 mln ton w roku poprzednim. Eksport z Indonezji – największego światowego dostawcy oleju palmowego – ma wynieść 29,5 mln ton metrycznych, podczas gdy dostawy z Malezji mają wynieść 17,22 mln ton metrycznych.

Światowe ceny oleju palmowego gwałtownie wzrosły w październiku. Ceny w Indonezji wzrosły o 135 USD za tonę od września do 1316 USD za tonę w październiku, napędzane wyższym popytem eksportowym z Indii i Chin. W Malezji ceny oleju palmowego wzrosły o 125 USD za tonę we wrześniu do 1.338 USD za tonę w październiku, ze względu na ograniczoną produkcję spowodowaną niekorzystnymi warunkami pogodowymi i niedoborami siły roboczej. Jednak pod koniec listopada obawy związane z nowym wariantem koronawirusa Omicron spowodowały gwałtowną wyprzedaż na rynku olejów jadalnych, co doprowadziło do gwałtownego spadku cen oleju palmowego w Malezji do poziomu 1112 USD za tonę.

Olej sojowy

Najnowsze prognozy dotyczące globalnej produkcji soi w sezonie 2021/2022 przewidują, że produkcja osiągnie 384 mln ton metrycznych, w porównaniu z 366,23 mln ton w poprzednim sezonie. Globalne zapasy końcowe zostały skorygowane w dół do 102,78 mln ton metrycznych. Niższe plony spodziewane są w Argentynie i Stanach Zjednoczonych, podczas gdy wyższa produkcja prognozowana jest w Indiach. W Argentynie plony wyniosą 3,02 tony metryczne z hektara, ale wielu rolników zmniejszyło swój areał soi na rzecz kukurydzy. Niższa krajowa podaż soi w Argentynie, prognozy eksportu zostały zmniejszone o 1 mln ton metrycznych do 5,35 mln ton metrycznych. Zmniejszone dostawy z Argentyny i USA obniżyły prognozy importu do Chin o 1 mln ton do 100 mln ton. Oczekuje się, że Brazylia odnotuje rekordowy eksport soi na poziomie 94 mln ton wysłanych w sezonie 2021/2022.

Przewiduje się, że globalna produkcja oleju sojowego osiągnie 61,74 mln ton metrycznych, w porównaniu z 59,32 mln ton w poprzednim roku. Oczekuje się, że Chiny – największy światowy producent oleju sojowego – odnotują produkcję na poziomie 17,56 mln ton metrycznych w sezonie 2021/2022, w porównaniu z 16,66 mln ton w roku ubiegłym. Przewiduje się również, że Stany Zjednoczone i Brazylia zwiększą produkcję do odpowiednio 11,58 mln ton metrycznych i 9,18 mln ton metrycznych. Przewiduje się, że całkowity import nieznacznie spadnie w porównaniu z rokiem ubiegłym do 11,89 mln ton metrycznych, podczas gdy eksport ma wynieść 12,58 mln ton metrycznych w porównaniu z 12,24 mln w sezonie 2020/2021.

W Stanach Zjednoczonych pogarszające się warunki pogodowe spowalniają zbiory soi. Na początku listopada zebrano 87% upraw soi. Najnowsza prognoza produkcji soi w USA na sezon 2021/22 wynosi 4,42 mln buszli. Całkowita podaż krajowa została skorygowana w dół do 4,7 miliona buszli. Eksport soi wyniósł we wrześniu 79,6 mln buszli – znacznie mniej niż średnia z 5 lat wynosząca 167 mln buszli. Wysyłki są nadal słabe, pomimo niewielkiego wzrostu po ustąpieniu zakłóceń spowodowanych przez huragan Ida w Zatoce Perskiej. Eksport soi z USA w sezonie 2021/22 został skorygowany do 2,05 mln buszli. Przewiduje się, że zapasy końcowe wyniosą 340 milionów buszli. Wrześniowe ceny soi w USA były niższe o 1,50 USD za buszel, obniżając średnią sezonową cenę do 12,10 USD za buszel. Podaż oleju sojowego w USA szacowana jest na 27,2 mld funtów, podczas gdy popyt wynosi 25 mld funtów. Średnia cena w sezonie wynosi 0,57 USD za funt. Po gwałtownym wzroście cen w pierwszej połowie sezonu, zaczęły one spadać w drugiej połowie roku. Produkcja oleju sojowego wzrosła do ponad 25 miliardów funtów. Oczekuje się, że w nadchodzącym sezonie wykorzystanie oleju sojowego do produkcji biopaliw wzrośnie do 43% udziału w rynku. Wyższe ceny w USA i wykorzystanie krajowe spowodowały spadek eksportu oleju sojowego do 1,72 mld funtów – o 40% w porównaniu z sezonem 2019/20.

Wyższe plony soi w Indiach spowodowały wzrost prognoz produkcji upraw w sezonie 2021/22 o 0,9 mln ton metrycznych do 11,9 mln ton metrycznych. Poprawa warunków pogodowych doprowadziła do wzrostu rok do roku o 1,45 mln ton metrycznych, napędzając tym samym wzrost produkcji krajowej. Prognozy dotyczące zbiorów soi zostały skorygowane w górę o 0,4 mln do 10 mln ton metrycznych. Indyjskie ceny śruty sojowej i oleju sojowego biły rekordy przez cały 2021 rok. Oczekuje się, że import osiągnie 3,725 mln ton metrycznych z 3,65 mln w poprzednim sezonie. Indyjski eksport śruty sojowej jest prognozowany na 2,1 mln ton w sezonie 2021/2021 – niewielki spadek w porównaniu z rokiem poprzednim. Krajowa konsumpcja soi wzrosła o 11% w porównaniu z rokiem ubiegłym. W 2021 r. rząd obniżył cła importowe na oleje roślinne, aby złagodzić skoki cen. Efektywne cła importowe zostały obniżone o 33% dla surowego oleju sojowego do 5,5%.

Olej rzepakowy

Oczekuje się, że w sezonie 2021/2022 światowa produkcja oleju rzepakowego osiągnie 27,42 mln ton metrycznych, co oznacza spadek z 29,19 mln ton w poprzednim sezonie. Oczekuje się, że Unia Europejska będzie największym światowym producentem oleju rzepakowego z oczekiwaną produkcją 8,77 mln ton metrycznych, pomimo 6% spadku w porównaniu z poprzednim sezonem. Chiny zajmują drugie miejsce z 6,16 mln ton metrycznych, a następnie Kanada z 3,7 mln ton metrycznych, przy czym oba kraje odnotowały niższą produkcję niż w poprzednim sezonie. Jednak Indie zajmują czwarte miejsce ze wzrostem produkcji oleju rzepakowego – z 2,85 mln ton metrycznych w ubiegłym sezonie do ponad 2,96 mln w sezonie 2021/2022.

Światowy import jest prognozowany na 5,46 mln ton metrycznych – prawie 760 000 ton metrycznych mniej niż w sezonie 2020/2021, podczas gdy eksport jest prognozowany na 5,52 mln ton metrycznych w porównaniu z 6,38 mln ton w poprzednim sezonie. Największym globalnym nabywcą oleju rzepakowego są Chiny, a całkowity import ma wynieść 1,6 mln ton metrycznych, pomimo 30% spadku w porównaniu z ubiegłym rokiem. Największym światowym eksporterem oleju rzepakowego jest Kanada, która ma sprzedać 2,85 mln ton metrycznych, co oznacza spadek z 3,43 mln ton metrycznych w sezonie 2020/2021. Eksport oleju rzepakowego z Kanady jest obniżony ze względu na ograniczoną podaż krajową i zmniejszenie oczekiwanego importu do Japonii do 2 mln ton metrycznych.

Olej słonecznikowy

Oczekuje się, że globalna produkcja nasion słonecznika w sezonie 2021/2022 wyniesie 56,5 mln ton metrycznych – wzrost o 6,5 mln ton metrycznych w porównaniu z poprzednim sezonem. Wyższe liczby są napędzane przez wzrost rekordowej produkcji na Ukrainie i w Rosji, a także w UE i Argentynie. Przewiduje się, że światowa produkcja oleju słonecznikowego wyniesie ponad 21,79 mln ton metrycznych. Największym producentem ma być Ukraina z prognozowaną produkcją na poziomie 7,11 mln ton metrycznych, co oznacza wzrost z 5,91 mln ton metrycznych w poprzednim sezonie, podczas gdy Rosja szacuje produkcję na poziomie 5,74 mln ton metrycznych. Oba kraje spodziewają się również wzrostu eksportu. Na początku listopada cena oleju słonecznikowego na Ukrainie wynosiła 1370 USD za tonę metryczną, co oznacza wzrost o około 30% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Przewiduje się, że globalny import osiągnie łącznie 11,951 mln ton metrycznych, co stanowi wzrost o ponad 22% w porównaniu z poprzednim sezonem. Oczekuje się, że import oleju słonecznikowego do Unii Europejskiej wyniesie 2 miliony ton metrycznych, co oznacza wzrost z 1,6 miliona w poprzednim sezonie, ale poniżej wartości z sezonu 2019/2020. Oczekuje się, że krajowa konsumpcja oleju słonecznikowego w UE wzrośnie o ponad 5% do 5,06 mln, podczas gdy globalna konsumpcja wzrośnie o prawie 10% do 20,52 mln ton metrycznych w roku gospodarczym 2021/2022.

Ogólny wzrost importu oleju roślinnego do Indii będzie w dużej mierze napędzany wyższymi zakupami oleju słonecznikowego – wzrost z 1,88 mln ton metrycznych do szacowanej łącznej ilości 2,4 mln ton metrycznych w sezonie handlowym 2021/2022. Wzrost importu oleju słonecznikowego do Indii jest napędzany wyższą globalną produkcją i obniżonymi cłami – w przypadku surowego oleju słonecznikowego podatek został obniżony do 5%. Pod koniec października cena importowa oleju słonecznikowego wynosiła 1460 USD za tonę metryczną. Oczekuje się, że między październikiem a grudniem dostawy oleju słonecznikowego do Indii wyniosą 180 000 ton metrycznych. Na krajowym rynku detalicznym olej słonecznikowy jest znacznie droższy niż olej palmowy.

Poznaj produkt „Olej Rzepakowy”
Rapeseed Oil
0%

Zapisz się do newslettera by dowiedzieć się więcej o naszych produktach