Unijni producenci mleka wzywają do reform rynkowych w obliczu trudności finansowych

Autor
Foodcom Experts
01.03.2024
Unijni producenci mleka wzywają do reform rynkowych w obliczu trudności finansowych
Esencja
Spis treści
  • Europejska Rada Mleka (EMB) działa jako głos rolników mlecznych w całej Unii Europejskiej.
  • EMB wzywa do znaczących reform rynkowych w celu złagodzenia trudności finansowych, z jakimi borykają się rolnicy.
  • Organizacja podkreśla potrzebę zmian systemowych w celu zapewnienia sprawiedliwego wynagrodzenia i zrównoważonego rozwoju w hodowli bydła mlecznego.

Unijni producenci mleka domagają się reform rynkowych

Europejska Rada Mleka (EMB), reprezentująca producentów mleka w całej UE, wezwała do pilnych reform rynkowych w celu rozwiązania trudności finansowych, z jakimi borykają się rolnicy, zaostrzonych przez neoliberalną politykę. Pomimo pewnych ustępstw poczynionych w odpowiedzi na powszechne protesty, EMB twierdzi, że środki te są niewystarczające. Organizacja podkreśla potrzebę systemowego przeglądu w celu zapewnienia sprawiedliwej dystrybucji dochodów w całym łańcuchu wartości rolnictwa, podkreślając, że obecny stan zamienił rolnictwo w pułapkę finansową.

Wezwania do konkretnych zmian w polityce

Liderzy EMB, w tym duński rolnik Kjartan Poulsen i Adrien Lefevre z francuskiego stowarzyszenia producentów mleka, wyrazili swoje obawy dotyczące niezrównoważonego poziomu dochodów producentów i niekorzystnego wpływu na przyszłość rolnictwa w Europie. Wzywają oni decydentów UE do wdrożenia reform, które zapewnią producentom możliwość pokrycia kosztów i otrzymania sprawiedliwej rekompensaty. EMB opowiada się za ogólnounijnymi regulacjami zapobiegającymi cenom poniżej kosztów produkcji oraz za włączeniem „instrumentów kryzysowych” do polityki rolnej UE w celu wsparcia zrównoważonego rozwoju sektora.

Udostępnij:
Poznaj produkt „Mleko Organiczne”
Organic Raw Milk
620 €
1.61%