51 edycja Foodcom PLANT-BASED Newsletter

Autor
Foodcom Experts
29.02.2024
51 edycja Foodcom PLANT-BASED Newsletter
Esencja
Spis treści
  • Ceny skrobi ziemniaczanej mogą wzrosnąć z powodu niedoborów zbiorów.
  • Rosnący popyt na białka roślinne w paszach dla zwierząt, z potencjalną stabilizacją cen dzięki inwestycjom technologicznym.
  • Słabe zbiory kakao i wahania cen cukru z powodu nadwyżek i importu, z oczekiwanym wzrostem cen cukru przed latem.

Witam partnerów,

Czy są Państwo gotowi na najświeższe wiadomości z branży roślinnej?

Witamy w najnowszym wydaniu naszego biuletynu Plant-Based, w którym przyglądamy się zmieniającej się branży. Podczas gdy większość segmentów rynku produktów pochodzenia roślinnego zmierza w kierunku stabilności, sektor aminokwasów paszowych pozostaje szczególnie dynamiczny. W nadchodzących miesiącach kluczowe będzie monitorowanie zmian cen surowców, globalnych trendów konsumenckich i innowacji produktowych. W tym wydaniu ujawniamy wszystkie soczyste szczegóły.

Produkty tygodnia

Skrobie

W okresie poprzedzającym zbiory ziemniaków, do których pozostało jeszcze kilka miesięcy, rosnący popyt może doprowadzić do niedoborów, co z kolei może doprowadzić do wzrostu cen skrobi. Przedwczesne wyczerpanie zapasów ziemniaków stanowi potencjalne wyzwanie dla sektorów zależnych od skrobi ziemniaczanej, szczególnie w zakresie planowania kosztów produkcji. Ponadto już teraz obserwujemy wzrost cen sadzonek ziemniaków, co w najbliższej przyszłości może spowodować dalszy wzrost cen skrobi.

Z kolei sytuacja w przypadku skrobi kukurydzianej wydaje się być mniej napięta, ponieważ istnieje możliwość złagodzenia przyszłych wahań cen poprzez import. W rezultacie branża może oczekiwać większej stabilności cen skrobi kukurydzianej, co ma kluczowe znaczenie przy obecnej niepewności rynkowej.

Białka

Białka roślinne są coraz częściej stosowane w preparatach zastępczych mleka dla cielaków, dzięki ich korzystnemu profilowi aminokwasowemu i wpływowi na zdrowie zwierząt oraz środowisko. Wzrost popytu może prowadzić do wahania cen, szczególnie pod wpływem zmieniających się warunków klimatycznych. Jednak inwestycje w rozwój produkcji roślinnej i technologie przetwórstwa mogą przyczynić się do stabilizacji cen, czyniąc białka roślinne bardziej dostępnymi i konkurencyjnymi cenowo w porównaniu z tradycyjnymi źródłami białka.

Kakao

Rynek kakao osiągnął punkt, w którym pojawia się wysoka dynamika cen. Kolejny rok z gorszymi niż oczekiwano zbiorami kakao również się do tego przyczynia. Sytuacja ta ma bezpośredni wpływ na ceny podstawowych produktów kakaowych, takich jak miazga kakaowa i masło kakaowe, które cały czas znacząco rosną.

Cukier

W ostatnim czasie rynek cukru doświadczył znacznych wahań cen ze względu na nadwyżki wśród dużych producentów i wzrost importu z Ukrainy. W odpowiedzi na te okoliczności czołowi producenci pozbyli się swoich nadwyżek i tymczasowo wstrzymali produkcję, co może prowadzić do wzrostu cen w okresie przedwiośnia, kiedy wzrasta popyt na słodkie produkty. Tymczasem ceny cukru w Hiszpanii pozostają stabilne ze względu na mniejszą zmienność rynku, podczas gdy konsumpcja pozostaje wysoka.

Co jeszcze?

Brazylijski eksport kukurydzy osiągnął rekordowy poziom 54,6 mln ton w 2023 r., głównie ze względu na wysoki popyt ze strony Chin. Perspektywy na 2024 r. są jednak trudne, ponieważ globalna podaż i popyt ulegną zmianie i doprowadzą do spowolnienia brazylijskiego eksportu. Błędne interpretacje warunków rynkowych doprowadziły do nierealistycznych oczekiwań eksportowych. Ceny krajowe są obecnie wyższe niż ceny eksportowe, co utrudnia Brazylii eksport oczekiwanej nadwyżki. Przyszła dynamika rynku może zależeć od różnych czynników, w tym globalnych trendów w rolnictwie i wahań kursów walut.

Ministrowie rolnictwa UE zgodzili się złagodzić przepisy w obliczu powszechnych protestów rolników przeciwko obciążeniom biurokratycznym i nieuczciwej konkurencji ze strony krajów spoza UE. Rolnicy twierdzą, że nadmiar formalności odciąga ich od pracy w polu, a umowy o wolnym handlu stawiają ich w niekorzystnej sytuacji w porównaniu z tańszymi produktami rolnymi z krajów spoza UE. W centrum protestów, które były prowadzone przez 900 traktorów w Brukseli, znajdują się żądania uczciwych cen, zakończenia takich umów, regulacji rynku i sprawiedliwego wsparcia dla polityki rolnej UE. Pomimo ogłoszonych środków, rolnicy byli rozczarowani i wezwali do podjęcia bardziej konkretnych działań na rzecz uczciwej konkurencji i zrównoważonych praktyk rolniczych.

Ukraińskie Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywności proponuje strategię bezpieczeństwa żywnościowego w celu zwiększenia produkcji rolnej do 200 mln ton, z naciskiem na zwiększenie produkcji zbóż i nasion oleistych do 150 mln ton. Plan ten ma na celu podwojenie eksportu produktów rolnych i obejmuje promocję hodowli zwierząt gospodarskich oraz tworzenie produktów marek własnych na rynki światowe. Przy szacowanym potencjale inwestycyjnym wynoszącym 57 miliardów dolarów, obszary priorytetowe obejmują zieloną energię, logistykę, przetwarzanie produktów i inżynierię. Strategia ma na celu poprawę bezpieczeństwa żywnościowego, zapewnienie odpowiednich dostaw bezpiecznej żywności, wspieranie zrównoważonego rolnictwa i ograniczenie występowania chorób.

Kategorie:
Udostępnij:
Poznaj produkt „Koncentrat Białek Serwatkowych 80% Instant”
Whey Protein Concentrate Instant
9600 EUR
3.03%