Off Spec – co to jest?

Termin „Off Spec” pochodzi z języka angielskiego i oznacza „poza specyfikacją”. Jest używany w wielu branżach, w tym w przemyśle chemicznym, paliwowym, spożywczym oraz w handlu, by określić produkt, który nie spełnia ustalonych standardów lub specyfikacji jakościowych. Innymi słowy, jest to produkt, który nie spełnia pewnych ustalonych kryteriów i z tego powodu może być uznany za niższej jakości lub wymagać dalszej obróbki, aby spełnić te kryteria.

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego produkt staje się „Off Spec”?

Produkt może zostać sklasyfikowany jako „Off Spec” z różnych powodów, takich jak błędy w procesie produkcji, kontaminacja, błędy podczas przechowywania czy transportu, a także z powodu naturalnych zmian w składzie produktu. W wielu przypadkach przyczyna jest tymczasowa i może być korygowana poprzez dalszą obróbkę produktu.

Co robi się z produktami „Off Spec”?

Zależy to od konkretnej branży i produktu. W niektórych przypadkach produkty „Off Spec” mogą być ponownie przetworzone, aby spełnić wymagane specyfikacje. W innych sytuacjach mogą być one sprzedawane jako produkty niższej jakości lub z niższą ceną. W pewnych okolicznościach mogą też być one bezpiecznie utylizowane lub przekształcone w inne produkty.