GDT – co to jest?

GDT, czyli Global Dairy Trade, odnosi się do wiodącego wskaźnika handlu produktami mlecznymi będącymi przedmiotem światowego handlu. Jest to internetowa platforma aukcyjna ułatwiająca międzynarodowy handel produktami mleczarskimi, pomagająca w ustaleniu przejrzystości cen i rynkowych cen referencyjnych tych produktów. Biorąc pod uwagę znaczącą rolę mleczarstwa w różnych sektorach, GDT stało się istotnym punktem odniesienia dla przedsiębiorstw, handlowców i analityków chcących zrozumieć trendy i dynamikę rynku.

Najczęstsze pytania

1. Dlaczego GDT jest ważne dla firm z branży mleczarskiej?

GDT zapewnia przejrzysty, bezstronny mechanizm ustalania cen w czasie rzeczywistym dla produktów mlecznych znajdujących się w obrocie światowym. Firmy z branży mleczarskiej, w tym takie jak Foodcom SA, polegają na GDT w celu oceny popytu rynkowego, trendów cenowych i potencjalnych zmian w światowym krajobrazie mleczarskim. Informacje te są bezcenne przy podejmowaniu strategicznych decyzji, zakupach i prognozowaniu sprzedaży.

2. Jak często odbywa się aukcja GDT?

Aukcja GDT odbywa się zazwyczaj dwa razy w miesiącu i zapewnia regularny i aktualny wgląd w dynamikę światowego handlu produktami mlecznymi. Taka częstotliwość zapewnia uczestnikom aktualne informacje, na których mogą oprzeć swoje decyzje biznesowe.

3. Które produkty są zazwyczaj przedmiotem obrotu na GDT?

Na platformie GDT można handlować szeroką gamą produktów mlecznych, w tym między innymi pełnym mlekiem w proszku, odtłuszczonym mlekiem w proszku, masłem, serem i laktozą. Każdy z tych towarów ma kluczowe znaczenie dla różnych sektorów, od bezpośredniego spożycia żywności po pasze i zastosowania przemysłowe.

4. W jaki sposób Foodcom S.A. wykorzystuje dane GDT?

Foodcom S.A., będąc aktywnym uczestnikiem sektorów spożywczego, paszowego i przemysłowego, wykorzystuje dane GDT do strategicznych zakupów, podejmowania decyzji cenowych i analiz rynkowych. Spostrzeżenia uzyskane z GDT pomagają firmie Foodcom S.A. wyprzedzać trendy rynkowe, przewidywać potrzeby klientów i oferować konkurencyjne ceny klientom B2B.