Kontrola jakości – co to jest?

Kontrola jakości to zestaw działań mających na celu zapewnienie, że produkt lub usługa spełnia określone wymagania i jest wolna od wad czy błędów. Jest to proces systematycznego badania poziomu jakości produktu w różnych etapach produkcji, od surowców począwszy, aż po produkt końcowy. Kontrola jakości pomaga firmom zapewnić, że ich produkty są konsekwentnie wytwarzane na odpowiednim poziomie jakości i spełniają oczekiwania klientów.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są metody kontroli jakości?

Metody kontroli jakości są różnorodne i mogą zależeć od branży oraz rodzaju produktu. Najczęściej stosowane metody to:

 • Inspekcje wizualne.
 • Testy laboratoryjne.
 • Badania próbek.
 • Statystyczna kontrola jakości.
 • Testy wytrzymałościowe i funkcjonalne.
 • Recenzje i audyty jakości.

Jaka jest różnica między kontrolą jakości a zapewnieniem jakości?

Kontrola jakości skupia się na identyfikacji i eliminacji wad w gotowych produktach, podczas gdy zapewnienie jakości to zestaw procesów mających na celu zapobieganie błędom na etapie produkcji. W skrócie, kontrola jakości koncentruje się na wykrywaniu problemów, podczas gdy zapewnienie jakości na ich zapobieganiu.

Dlaczego kontrola jakości jest ważna?

Kontrola jakości jest kluczowym elementem w zarządzaniu produkcją i dostawami. Pomaga firmom:

 • Zwiększyć satysfakcję klientów poprzez dostarczanie produktów o odpowiedniej jakości.
 • Minimalizować straty wynikające z wadliwych produktów.
 • Zachować konkurencyjność na rynku.
 • Zapobiegać kosztownym powrotom i reklamacjom.
 • Promować kulturę ciągłego doskonalenia i doskonalenia jakości.