Rynek spotowy – co to jest?

Rynek spotowy, nazywany również rynkiem natychmiastowym, to rynek, na którym towary lub papiery wartościowe są sprzedawane i dostarczane natychmiast po zawarciu transakcji. W praktyce „natychmiast” zazwyczaj oznacza kilka dni roboczych, niezbędnych do sfinalizowania transakcji. Rynek spotowy różni się od rynków terminowych (futures), gdzie dostawa towaru lub realizacja transakcji odbywa się w określonej w przyszłości dacie.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są główne cechy rynku spotowego?

  • Terminowość: Towary lub papiery wartościowe są dostarczane natychmiast po zawarciu transakcji, zazwyczaj w ciągu kilku dni roboczych.
  • Cena: Cena ustalana jest w czasie rzeczywistym i odzwierciedla aktualną wartość towaru lub papieru wartościowego na rynku.
  • Brak standardyzacji: Kontrakty na rynku spotowym mogą być bardziej różnorodne niż na rynkach terminowych, co pozwala na większą elastyczność w negocjacjach.

Jak rynek spotowy różni się od rynku terminowego?

Na rynku spotowym transakcje są zawierane i realizowane niemal natychmiast, podczas gdy na rynku terminowym transakcje są ustalane na przyszłą datę. Rynek terminowy jest zatem bardziej spekulacyjny i często służy zabezpieczeniu przed ryzykiem cenowym, podczas gdy rynek spotowy służy głównie rzeczywistemu, bieżącemu handlowi.