Faktura – co to jest?

Faktura to oficjalny dokument finansowy, który zawiera szczegóły dotyczące sprzedaży lub dostawy towarów lub usług. Jest to dokument wydawany przez sprzedawcę lub dostawcę, a następnie przekazywany klientowi, aby potwierdzić zawarcie transakcji handlowej i określić warunki płatności. Faktura jest ważnym elementem w księgowości i procesie handlowym, ponieważ stanowi dowód na zakup lub sprzedaż towarów lub usług oraz służy do rozliczeń finansowych między stronami.

Podstawowe informacje zawarte na fakturze obejmują datę wystawienia, numer faktury, dane sprzedawcy (nazwa, adres, numer identyfikacyjny), dane klienta (nazwa, adres, numer identyfikacyjny), opis sprzedanych towarów lub usług, ich ilość, cenę jednostkową, łączną cenę, stawki podatku VAT (jeśli dotyczy) oraz łączną kwotę do zapłaty. Faktura może być również podzielona na pozycje lub kategorie towarów lub usług, a także może zawierać informacje dotyczące warunków płatności, terminów i rabatów.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są rodzaje faktur?

Istnieje kilka rodzajów faktur, z których najważniejsze to:

  • Faktura VAT: Faktura VAT jest dokumentem używanym w krajach, gdzie obowiązuje podatek od wartości dodanej (VAT). Zawiera ona szczegółowe informacje dotyczące podatku VAT od sprzedanych towarów lub usług.
  • Faktura pro forma: Faktura pro forma to dokument używany przed faktycznym dokonaniem transakcji handlowej. Nie jest to faktura rozliczeniowa, ale służy do przedstawienia klientowi informacji o planowanej transakcji i jej warunkach.
  • Faktura korygująca: Faktura korygująca, zwana również fakturą korygującą, jest używana do wprowadzenia poprawek lub korekt do wcześniejszych faktur. Może służyć do zmiany cen, ilości towarów lub usług, błędów w danych klienta itp.
  • Faktura uproszczona: Faktura uproszczona jest używana w przypadku mniejszych transakcji handlowych i zawiera podstawowe informacje dotyczące sprzedaży lub dostawy. Nie zawiera szczegółowych danych na temat VAT.

Jakie są cele wystawiania faktur?

Wystawianie faktur służy kilku celom:

  • Rejestrowanie transakcji: Faktury rejestrują oficjalnie dokonane transakcje handlowe, co jest ważne dla księgowości i kontroli finansowej firmy.
  • Podleganie podatkowi: Faktury zawierają informacje na temat podatku VAT, co umożliwia prawidłowe naliczanie i rozliczanie podatków od sprzedaży.
  • Ułatwianie rozliczeń: Faktury służą do ułatwienia rozliczeń finansowych między dostawcami a klientami, określając warunki płatności i terminy.
  • Zapewnienie zgodności prawnej: Faktury pomagają spełnić wymagania prawne dotyczące dokumentacji transakcji handlowych.

Czym różni się faktura od paragonu?

Faktura różni się od paragonu głównie tym, że jest bardziej szczegółowym i formalnym dokumentem. Paragon to prosty dokument potwierdzający zakup towarów lub usług, zawierający podstawowe informacje, takie jak data zakupu, nazwa sklepu i cena. Faktura natomiast jest bardziej kompleksowym dokumentem, który zawiera szczegółowe informacje na temat transakcji, w tym dane sprzedawcy i klienta, opis towarów lub usług, ceny jednostkowe, podatek VAT (jeśli dotyczy) itp. Paragon jest zazwyczaj wystawiany w przypadku transakcji detalicznych, podczas gdy faktura jest stosowana w transakcjach biznesowych i handlowych.