CPT – co to jest?

CPT, skrót od „Carriage Paid To” (Przewóz opłacony do), to jeden z terminów handlowych (Incoterms) używanych w międzynarodowym handlu. Określa on, że sprzedawca dostarcza towar do przewoźnika lub innej osoby wyznaczonej przez siebie i pokrywa koszty przewozu towaru do określonej lokalizacji. Odpowiedzialność za ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego, gdy towar jest przekazywany do pierwszego przewoźnika. W odróżnieniu od CIF, CPT nie obejmuje ubezpieczenia przewozu – koszt ubezpieczenia towaru jest odpowiedzialnością kupującego.

Najczęściej zadawane pytania

Czym różni się CPT od innych terminów handlowych?

Terminy handlowe, takie jak CPT, CIF czy FOB, określają odpowiedzialność za koszty i ryzyko pomiędzy sprzedawcą a kupującym w procesie dostawy towaru. Kluczową różnicą między CPT a, na przykład, CIF jest to, że w przypadku CPT sprzedawca nie jest odpowiedzialny za ubezpieczenie towaru podczas transportu do miejsca docelowego.

Czy CPT można stosować we wszystkich środkach transportu?

Tak. W przeciwieństwie do niektórych innych terminów Incoterms, takich jak FOB czy CIF, które są używane głównie w transporcie morskim, CPT jest uniwersalnym terminem i może być stosowany we wszystkich środkach transportu, w tym drogowym, kolejowym, lotniczym czy morskim.

Jakie informacje zawierane są w cenie CPT?

Cena CPT obejmuje koszt towaru oraz koszty przewozu do określonej lokalizacji. Nie obejmuje jednak kosztu ubezpieczenia towaru, opłat celnych, podatków czy kosztów rozładunku towaru w miejscu przeznaczenia.

Kim jest „pierwszy przewoźnik” w kontekście CPT?

„Pierwszy przewoźnik” to osoba lub firma, do której sprzedawca przekazuje towar w celu dalszego przewozu do miejsca docelowego. Może to być firma spedycyjna, przewoźnik drogowy, kolejowy czy lotniczy. W momencie przekazania towaru pierwszemu przewoźnikowi ryzyko utraty czy uszkodzenia przechodzi na kupującego.