Explained by Foodcom: Incoterms® EXW, czyli Ex Works: warunki i zasady dostawy

Autor
Joanna Sikorska
16.05.2023
9 min czytania
Explained by Foodcom: Incoterms® EXW, czyli Ex Works: warunki i zasady dostawy
Esencja
Spis treści
 • Nazwa Incoterms® EXW podchodzi od Ex Works, czyli “Z Zakładu”.
 • Zgodnie z nią, sprzedający jest odpowiedzialny tylko za dostarczenie towaru oraz wymaganych dokumentów do wcześniej ustalonego miejsca.
 • Moment przeniesienia ryzyka następuje, gdy towary zostaną udostępnione kupującemu przez sprzedającego.
 • Incoterms® EXW ma zastosowanie do wszystkich środków transportu.

Jednym z najbardziej popularnych Incoterms® jest Ex Works (EXW), który jest często wybierany przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Jakie są warunki i zasady dostawy? Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Incoterms® EXW, koniecznie czytaj dalej!

Czym są reguły Incoterms®?

Incoterms® (ang. International Commercial Terms) to międzynarodowe warunki handlowe, które określają zasady dotyczące umów handlowych między sprzedającym a kupującym. Są istotne, gdyż ułatwiają porozumiewanie się między partnerami handlowymi z różnych krajów, z powodu stosowania jednolitych terminologii i definicji. Istnieje kilka rodzajów Incoterms®, a wybór odpowiedniego zależy od specyfiki danego kontraktu i umowy między stronami.

EXW Incoterms®: co to oznacza?

Nazwa EXW Incoterms® podchodzi od Ex Works, czyli “Z Zakładu”. Ta reguła jest jedną z najprostszych – zgodnie z nią, sprzedający jest odpowiedzialny za dostarczenie towaru oraz wymaganych dokumentów do wcześniej ustalonego miejsca. Według tej reguły sprzedający jest mało zaangażowany, zaś kupujący ponosi największy ciężar związany z załadunkiem, ryzykiem i kosztami.

Reguła EXW: warunki dostawy

Incoterms® EXW, czyli Ex Works: warunki i zasady dostawy

Podział kosztów

 Sprzedający ponosi koszty:

 • przygotowania towaru do transportu, co obejmuje sprawdzenie jakości, mierzenie, ważenie, liczenie,
 • związane z potencjalnym uszkodzeniem towaru przed jego dostarczeniem,
 • opakowania i oznakowania towaru, jeśli wymaga tego wybrany środek transportu.

Zaś kupujący musi zapłacić za:

 • wszystko, co związane z importem, eksportem i tranzytem,
 • wszystko, co dotyczy towaru od chwili jego dostarczenia,
 • cło i podatki,
 • potencjalne koszty związane z nieodebraniem towaru.

Podział obowiązków

Sprzedający jest odpowiedzialny za: dostarczenie towaru w wyznaczone wcześniej miejsce, dostarczenie faktury handlowej i innych wymaganych dokumentów,  zawiadomienie kupującego o terminie, w którym towar został pozostawiony do jego dyspozycji, udzielenie kupującemu informacji niezbędnych do ubezpieczenia oraz udzielenie kupującemu – na jego żądanie, ryzyko i koszt – pomocy w uzyskaniu upoważnienia niezbędnego przy eksporcie i dokumentów niezbędnych do dopełnienia formalności.

Z kolei kupujący ma obowiązek: pozyskania na własne ryzyko i koszt dokumentacji pozwalającej na dokonanie wszystkich formalności, zadbać o import, eksport i tranzyt, zorganizować transport towaru z miejsca dostawy, przejąć towar i dostarczyć dowód odbioru do sprzedającego, zająć się rozładunkiem i załadunkiem, ponieść wszelkie koszty i ryzyko związane z towarem od momentu dostarczenia.

Moment przekazania ryzyka

Ryzyko przechodzi na kupującego w chwili, gdy towary (bez załadunku) zostaną udostępnione mu przez sprzedającego. Od tamtej pory to kupujący ponosi ryzyko utraty, kradzieży lub uszkodzenia towaru.

Formy transportu

EXW Incoterms® nie odnosi się wyłącznie do jednego środka transportu, może być wykorzystywany we wszystkich rodzajach.

O czym należy pamiętać przy wyborze Incoterms® EXW?

Przy wyborze Incoterms® EXW należy pamiętać o tym, że kupujący i sprzedający nie są zobowiązani do podpisywania umowy ubezpieczenia towaru. Co więcej, w EXW to kupujący ponosi wszelkie koszty i ryzyko eksportu, transportu i importu ładunku. Choć inne reguły pozwalają na podzielenie się tą odpowiedzialnością, w EXW nie wymaga się przejęcia części obowiązków przez sprzedającego.

EXW a inne reguły

Zamiast EXW czasem wybiera się Incoterms® FOB. Różni je to, że w EXW ​​sprzedający musi dostarczyć produkt do określonego miejsca, a koszty transportu ponosi kupujący. W przypadku FOB, sprzedający jest odpowiedzialny za towar aż do momentu załadowania go. Po tym czasie, odpowiedzialność przechodzi na kupującego. Należy jednak podkreślić, że FOB odnosi się wyłącznie do transportu wodnego.

Handel z Foodcom S.A.

Zasady Incoterms® mogą początkowo wydawać się skomplikowane, ale współpraca z Foodcom S.A. znacząco usprawni cały proces handlu. Nasi handlowcy wybierają najlepszy sposób transportu, korzystając z konsultacji z doświadczonymi specjalistami z naszego działu logistyki. Współpraca z naszym zespołem wsparcia sprzedaży gwarantuje, że transakcja przebiegnie w optymalnych warunkach, a oczekiwania Partnerów Biznesowych zostaną spełnione. W Foodcom S.A. jesteśmy w stanie kompleksowo realizować nawet najbardziej wymagające transakcje, a cały proces przebiega sprawnie i zgodnie z planem.

Poznaj produkt „Mąka Kukurydziana”
Corn Flour
0%

Zapisz się do newslettera by dowiedzieć się więcej o naszych produktach