World News: Budżet Indii przeznacza 48 mld USD na kluczowe dotacje w obliczu wyzwań roku wyborczego

Autor
Foodcom Experts
17.01.2024
World News: Budżet Indii przeznacza 48 mld USD na kluczowe dotacje w obliczu wyzwań roku wyborczego
Esencja
Spis treści
  • Indie przeznaczą 48 miliardów dolarów na dopłaty do żywności i nawozów w nadchodzącym roku podatkowym.
  • Dopłaty do żywności wzrosną o 10% do 26,52 mld USD, podczas gdy dopłaty do nawozów spadną nieznacznie do 21,10 mld USD.
  • W obliczu wyborów rząd Modiego trzyma się dotacji i priorytetowo traktuje odpowiedzialność fiskalną, aby osiągnąć docelowy deficyt w wysokości 5,9% PKB.

Indie przeznaczają 48 miliardów dolarów na dotacje do żywności i nawozów w planowaniu finansowym

Indie przeznaczą około 4 bilionów rupii (48 miliardów dolarów) na dopłaty do żywności i nawozów w przyszłym roku podatkowym, zachowując ostrożność w związku ze zbliżającymi się wyborami powszechnymi. Dotacje te stanowią obecnie około jednej dziewiątej całkowitych nakładów budżetowych Indii, które wynoszą 45 bilionów rupii w bieżącym roku podatkowym kończącym się 31 marca.

Ministerstwo Spraw Konsumenckich, Żywności i Dystrybucji Publicznej szacuje, że wydatki na subsydia żywnościowe wzrosną o 10% do 2,2 bln rupii (26,52 mld dolarów) w przyszłym roku finansowym. Ponadto oczekuje się, że dotacje na nawozy wyniosą 1,75 biliona rupii (21,10 miliarda dolarów), co stanowi spadek w porównaniu z szacunkami wynoszącymi prawie 2 biliony rupii w bieżącym roku podatkowym.

Źródła zaangażowane w podejmowanie decyzji w sprawie dotacji podkreślają znaczenie utrzymania odpowiedzialności budżetowej, zwłaszcza że minister finansów Nirmala Sitharaman przygotowuje się do ujawnienia budżetu na rok 2024/25 1 lutego.

Wyzwania w obliczu wyborów i celów budżetowych

Pomimo nietypowej decyzji o utrzymaniu dotacji w roku wyborczym, premier Narendra Modi, który ma zapewnić sobie rzadką trzecią kadencję, podkreśla zaangażowanie rządu w dyscyplinę fiskalną. Posunięcie to ma kluczowe znaczenie dla walki z indyjskim deficytem fiskalnym, który w tym roku ma wynieść 5,9% PKB i powinien zostać zmniejszony o co najmniej 50 punktów bazowych do roku budżetowego 2024/25.

Oczekiwany wzrost dopłat do żywności w przyszłym roku podatkowym jest związany z rozszerzeniem flagowego programu bezpłatnej pomocy żywnościowej Modiego. Ogromna indyjska inicjatywa pomocy żywnościowej, uważana za największą na świecie, polega na kupowaniu podstawowej żywności od krajowych rolników i rozdawaniu jej za darmo 800 milionom Hindusów. Ostrożne podejście fiskalne rządu ma kluczowe znaczenie, biorąc pod uwagę wyzwania związane z zarządzaniem dotacjami i zwalczaniem deficytu budżetowego przy jednoczesnym wypełnianiu bieżących zobowiązań socjalnych.

Udostępnij:
Poznaj produkt „Octan N-Propylu”
N-Propyl Acetate
0%