Numer E – co to jest?

Numer E oznacza kod przypisany substancjom stosowanym jako dodatki do żywności w Unii Europejskiej (UE) i Europejskim Porozumieniu o Wolnym Handlu (EFTA). Kody te stanowią ustandaryzowany sposób identyfikacji różnych dodatków, takich jak między innymi barwniki, konserwanty, przeciwutleniacze, emulgatory i wzmacniacze smaku. Rozpoznawanie i zrozumienie numerów E ma kluczowe znaczenie, aby zapewnić zgodność produktów z normami regulacyjnymi oraz spełniać oczekiwania w zakresie bezpieczeństwa i jakości zarówno przedsiębiorstw, jak i konsumentów końcowych.

Najczęstsze pytania

1. Dlaczego zamiast pełnej nazwy dodatku używa się numerów E?

Numery E oferują zwięzły i ujednolicony sposób oznaczania dodatków do żywności. Stosowanie tych kodów eliminuje bariery językowe i potencjalne niejasności, które mogą wynikać ze stosowania nazw zwyczajowych lub naukowych, zapewniając przejrzystość i jednolitość w różnych regionach i językach w UE.

2. Czy wszystkie substancje posiadające numer E są bezpieczne do spożycia?

Tak, jeśli dodatkowi przypisano numer E, oznacza to, że przeszedł rygorystyczną ocenę bezpieczeństwa przeprowadzoną przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i został uznany za bezpieczny do spożycia w określonych granicach. Jednak niektóre osoby mogą mieć nadwrażliwość lub alergię na niektóre dodatki, dlatego zawsze zaleca się sprawdzanie etykiet produktów.

3. W jaki sposób Foodcom S.A. zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi numeru E?

Foodcom S.A. Rygorystycznie przestrzega wytycznych Unii Europejskiej dotyczących stosowania i etykietowania dodatków do żywności. Firma ściśle współpracuje z dostawcami w celu sprawdzenia zgodności składników, przeprowadza regularne audyty i na bieżąco śledzi zmieniające się standardy regulacyjne, aby mieć pewność, że wszystkie produkty spełniają najwyższe kryteria bezpieczeństwa.

4. Czy produkt bez numerów E można uznać za „naturalny”?

Niekoniecznie. Chociaż brak numerów E może wskazywać na brak niektórych dodatków, nie kwalifikuje to automatycznie produktu jako „naturalnego”. Niektóre naturalne składniki mogą mieć również numery E. Aby określić „naturalny” status produktu, niezbędna jest znajomość konkretnych składników i ich źródeł.

5. Czy istnieją numery E specyficzne dla sektora paszowego lub przemysłowego?

Numery E kojarzą się przede wszystkim z dodatkami do żywności. Jednakże w sektorach paszowym i przemysłowym mogą istnieć analogiczne systemy kodowania lub etykietowania w celu identyfikacji dodatków lub substancji. Foodcom SA zapewnia przejrzystość we wszystkich sektorach, w których działa, zapewniając przejrzystość wszystkich używanych składników i substancji.