FAS – co to jest?

FAS, skrót od „Free Alongside Ship”, to konkretny międzynarodowy termin handlowy stosowany w wysyłce i frachcie. FAS oznacza umowę, w której sprzedawca jest odpowiedzialny za dostarczenie towarów wzdłuż statku nabywcy w określonym porcie załadunku. Wskazuje to, że ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów przechodzi od sprzedawcy do nabywcy, gdy towary są umieszczone wzdłuż statku. Poza tym wszystkie koszty, w tym załadunek na statek i dalszy transport, ponosi nabywca.

Najczęściej zadawane pytania

1. Dlaczego FAS jest ważne w handlu międzynarodowym?

FAS dostarcza jasności w zakresie obowiązków i kosztów między sprzedawcami a nabywcami. Określając wyraźny punkt, w którym ryzyko się przenosi, obie strony mogą lepiej zarządzać swoimi układami logistycznymi i odpowiedzialnością finansową, zapewniając płynniejsze transakcje międzynarodowe.

2. Jak FAS różni się od innych warunków handlowych takich jak FOB czy CIF?

Podczas gdy FAS wymaga od sprzedawcy dostarczenia towarów wzdłuż statku, FOB (Free On Board) zobowiązuje sprzedawcę do załadunku towarów na statek. CIF (Cost, Insurance, and Freight) z kolei obejmuje koszt towarów, ubezpieczenia i frachtu w obowiązkach sprzedawcy. Każdy termin określa inny podział kosztów, ryzyk i zadań między sprzedawcą a nabywcą.