Najważniejsze informacje z globalnego rynku zbóż – październik 2021 r.

Autor
Foodcom Experts
07.11.2021
6 min czytania
Najważniejsze informacje z globalnego rynku zbóż – październik 2021 r.

Przeczytaj nasz raport na temat najnowszych wydarzeń na globalnym rynku zbóż. Przyjrzyj się kurczącym się zapasom kukurydzy na Ukrainie, rekordowym dostawom pszenicy z Rosji do Algierii, złym warunkom pogodowym podczas zbiorów kukurydzy w Chinach i obawom o spadek produkcji roślinnej w UE.

Ukraina: wyższy limit eksportu pszenicy, ceny kukurydzy rosną wraz ze spadkiem zapasów

Limit eksportowy pszenicy dla Ukrainy na lata 2021/2022 został podniesiony w stosunku do zeszłorocznych liczb do 25,3 mln ton, zgodnie z ustaleniami ministerstwa rolnictwa i eksporterów. W poprzednim sezonie limit został ustalony na poziomie 17,5 mln ton, podczas gdy rzeczywisty eksport został zgłoszony poniżej tego poziomu. Pomimo wyższego limitu eksportowego, ukraińskie ceny spotowe pszenicy rosną, a ostatnie liczby wyniosły 313 USD za tonę pszenicy FOB 11,5%. Październikowe zapasy pszenicy w kraju zostały zgłoszone na poziomie 14,46 mln ton, co oznacza wzrost o 4,65 mln ton w porównaniu z zeszłorocznymi danymi w tym samym okresie. Ceny kukurydzy również rosną z powodu opóźnionych zbiorów, spadających zapasów i wyższych kosztów suszenia.

Mokre warunki pogodowe doprowadziły do odroczenia zbiorów i rekordowo niskiej podaży wynoszącej 1,88 mln ton – o 819 000 ton mniej niż w ubiegłym roku. Kolejnym czynnikiem wpływającym na wzrost cen był wzrost cen gazu, co zwiększyło koszty suszenia ziarna. W związku z tym ostatnie ceny kukurydzy na Ukrainie odnotowano na poziomie 274,50 USD za tonę kukurydzy fob. W skali globalnej ceny pszenicy paszowej były znacznie wyższe niż kukurydzy paszowej, co prawdopodobnie zwiększy popyt na tę ostatnią w nadchodzących tygodniach.

Brazylia: wysoka płynność na rynku soi, niska konkurencyjność dostawców kukurydzy

Rynek papieru Paranagua odnotowuje zwiększony ruch w październiku, przy coraz większej liczbie zamykanych transakcji. We wrześniu kupujący zwracali się do Brazylii w celu zakupu soi pomimo wyższych cen, ponieważ przeważają obawy o opóźnienia w dostawach z USA. Terminale na amerykańskim wybrzeżu Zatoki Perskiej w Luizjanie doznały poważnych uszkodzeń podczas huraganu Ida pod koniec sierpnia, a uszkodzenia ograniczały zdolność operacyjną portu. W październiku kontrakty na soję ostatnio spadły ze względu na prognozy deszczu w Ameryce Południowej, w tym w Brazylii i Argentynie, które mają być korzystne dla upraw soi. Na rynku kukurydzy Brazylia obserwuje brak nabywców. Ceny kukurydzy są zbyt wysokie, aby konkurować z dostawcami z regionu Morza Czarnego i RPA.

Rosja: wykorzystana szansa na dostawy pszenicy do Algierii

Globalne zapasy pszenicy kurczą się, otwierając tym samym możliwości eksportowe dla Ukrainy i innych rynków Morza Czarnego. Międzynarodowi nabywcy zwrócili się do dostawców takich jak Rumunia i Rosja ze względu na ograniczoną dostępność pszenicy klasy młynarskiej w UE i malejący kurs wymiany euro do dolara. Algierski rynek importu pszenicy jest ograniczony przez specyfikacje jakościowe, które w tym roku nie zostały spełnione przez zwykłego dostawcę, Francję. W związku z tym Rosja skorzystała z okazji i zapewniła największą pojedynczą dostawę pszenicy do Algierii od 2016 roku. Rekordowa dostawa została dostarczona przez firmę Demetra Trading, która dostarczyła 60 000 ton pszenicy przemiałowej o klasie białkowej 12,5. Kolejny znaczący eksport do Algierii został zrealizowany przez firmę Viterra w ilości 88 200 ton, co daje rosyjskie dostawy pszenicy do Algierii w łącznej ilości 144 200 ton.

Chiny: plony kukurydzy stabilne pomimo opóźnionych zbiorów na północy

Ulewne deszcze w północnych regionach Chin ostatnio spowolniły zbiory kukurydzy i sadzenie na zimę. Jesienne zbiory kukurydzy i niełuskanego zboża zakończyły się na poziomie 75%, czyli 4% poniżej średniej z tego okresu. Opady deszczu spowodowały również obniżenie jakości kukurydzy i skutkowały niższymi plonami, szacowanymi obecnie na 270,96 mln ton. Oczekuje się jednak, że północno-wschodni region Chin odnotuje rekordową produkcję, co zrównoważy obniżone prognozy na obszarach dotkniętych deszczem. Prognozy dotyczące produkcji kukurydzy w Chinach w latach 2021/2022 są stabilne pomimo zakłóceń pogodowych i oczekuje się, że osiągną 273 mln ton.

UE: produkcja zbóż spadnie do 2030 r. w ramach strategii F2F

Strategia UE Farm to Fork (F2F) jest częścią Europejskiego Zielonego Ładu, którego celem jest uczynienie rolnictwa bardziej zrównoważonym, zapewnienie bezpieczeństwa żywności i zmniejszenie wpływu na środowisko. Wymusza ona ograniczenia w stosowaniu nawozów i pestycydów, a także zmniejszenie powierzchni upraw. Jednak zdaniem ekspertów, pełne wdrożenie celów F2F może spowodować znaczny spadek produkcji roślinnej w UE. Do 2030 r. produkcja pszenicy miękkiej może spaść o 15%, kukurydzy o 1%, jęczmienia o 16%, a nasion oleistych o 17%.

Poznaj produkt „Gluten Pszenny Witalny”
Vital Wheat Gluten
1820 EUR
0%

Zapisz się do newslettera by dowiedzieć się więcej o naszych produktach