Explained by Foodcom: Incoterms® DPU, czyli Delivered at Place Unloaded: warunki i zasady dostawy

Autor
Joanna Sikorska
16.10.2023
6 min czytania
Explained by Foodcom: Incoterms® DPU, czyli Delivered at Place Unloaded: warunki i zasady dostawy
Esencja
Spis treści
 • DPU (Delivered at Place Unloaded) to zasada Incoterms® zastępująca DAT.
 • Zgodnie z DPU, obowiązek dostarczenia i wyładowania towaru spoczywa na sprzedającym.
 • Ryzyko przechodzi na kupującego po rozładunku w miejscu docelowym.
 • Reguła DPU może być stosowana w różnych formach transportu.

Incoterms® DPU to jedna z zasad, którą warto znać zawierając umowy handlowe. W tym artykule dowiesz się, jakie są jej główne założenia, podział kosztów i obowiązków. Czytaj dalej, aby poznać szczegóły!

Czym są reguły Incoterms®?

Reguły Incoterms® to międzynarodowe standardy regulujące umowy handlowe dotyczące dostawy towarów. Pomagają one klarownie określić prawa i obowiązki kupujących oraz sprzedających w międzynarodowym handlu.

DPU Incoterms®: co to oznacza?

DPU, czyli Delivered at Place Unloaded (Dostarczone do miejsca, wyładowane) to nowa reguła Incoterms®, która w 2020 roku zastąpiła DAT (Delivered At Terminal). Przynależy do kategorii D, co oznacza, że sprzedający ma obowiązek dostarczyć towar do wyznaczonego miejsca lub portu docelowego.

Reguła DPU: warunki dostawy

Zgodnie z zasadą DPU, obowiązek dostarczenia i wyładowania towaru w określonym miejscu spoczywa na sprzedającym.

Podział kosztów

Sprzedający ponosi koszty:

 • związane z wysyłką i transportem towaru do momentu wyładowania,
 • czynności kontrolnych, takich jak kontrola jakości czy ważenie towaru,
 • związane z eksportem i tranzytem, takie jak cła i podatki,
 • potrzebne do uzyskania dokumentów eksportowych i tranzytowych,
 • związane z zawarciem umowy przewozu.

Z kolei kupujący musi opłacić koszty:

 • związane z towarem od momentu jego dostarczenia,
 • związane z importem, takie jak cła, podatki i koszty uzyskania wszystkich zezwoleń,
 • potrzebne do uzyskania dokumentów importowych,
 • ewentualnego niedotrzymania warunków umowy.

Podział obowiązków

Do obowiązków sprzedającego należy: dostarczenie towaru zgodnie z umową, rozładowanie go, zapewnienie niezbędnych dokumentów, takich jak umowa przewozu i wszystkie dokumenty potrzebne kupującemu do odbioru towaru, pomoc kupującemu w uzyskaniu dokumentów przy imporcie, opakowanie i oznaczenie towarów oraz poinformowanie kupującego o sprawach związanych z odbiorem.

Obowiązki kupującego to: organizacja transportu od momentu wyładunku w miejscu dostarczenia, udzielanie pomocy sprzedającemu (na jego prośbę) w uzyskiwaniu dokumentów potrzebnych do eksportu i tranzytu towarów, odpowiedzialność za formalności importowe, a także powiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem o wymogach dotyczących bezpieczeństwa transportu.

Moment przekazania ryzyka

Zgodnie z DPU, ryzyko związane z towarem przechodzi ze sprzedawcy na nabywcę w momencie, gdy towary zostają dostarczone i rozładowane w miejscu przeznaczenia.

Formy transportu

Reguła DPU jest elastyczna i może być stosowana w różnych formach transportu, takich jak drogowy, morski, lotniczy czy kolejowy.

O czym należy pamiętać przy wyborze Incoterms® DPU?

Sprzedający powinien zwrócić uwagę na to, że jest to jedyna zasada Incoterms, która nakłada na niego obowiązek wyładunku towarów w miejscu przeznaczenia. W związku z tym, sprzedający powinien upewnić się, że ma możliwość zorganizowania wyładunku. Warto też pamiętać, że zasada DPU nie wymaga od żadnej ze stron zawarcia umowy ubezpieczenia.

DPU a inne reguły

W przypadku, gdy sprzedający nie jest w stanie zorganizować rozładunku w określonym miejscu, sugeruje się unikanie zasady DPU i zamiast niej korzystanie z DAP (Delivered at Place). Wtedy rozładunek leży po stronie kupującego.

Handel z Foodcom S.A.

Handlowcy z Foodcom S.A. wybierają najlepszy sposób transportu, korzystając z konsultacji z doświadczonymi specjalistami z naszego działu logistyki. Współpraca z naszym Zespołem Wsparcia Sprzedaży gwarantuje, że transakcja przebiegnie w optymalnych warunkach, a oczekiwania Partnerów Biznesowych zostaną spełnione. W Foodcom S.A. jesteśmy w stanie kompleksowo realizować nawet najbardziej wymagające transakcje, a cały proces przebiega sprawnie i zgodnie z planem.

Poznaj produkt „Kapsułki do Kawy Starbucks®”
Starbucks® Coffee Capsules
0%

Zapisz się do naszego Newslettera i wyprzedź swoją konkurencję.