Kontrakty futures – co to jest?

Kontrakt futures to standardowy, giełdowy kontrakt zawierany pomiędzy dwiema stronami, które zobowiązują się wymienić określony towar lub instrument finansowy w przyszłości po ustalonej wcześniej cenie. Jest to instrument pochodny, co oznacza, że jego wartość pochodzi od wartości innego aktywa bazowego, takiego jak surowce, akcje, obligacje czy indeksy giełdowe.

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego inwestorzy korzystają z kontraktów futures?

Kontrakty futures są wykorzystywane zarówno do celów spekulacyjnych, jak i zabezpieczających. Inwestorzy mogą korzystać z futures, aby spekulować na temat przyszłych cen aktywów bazowych i próbować osiągnąć zysk. Przedsiębiorstwa często wykorzystują je w celu zabezpieczenia się przed niekorzystnymi wahaniami cen, na przykład rolnicy mogą zabezpieczyć się przed spadkiem cen zbóż.

Jaka jest różnica między kontraktem futures a kontraktem forward?

Obydwa są to instrumenty pochodne, które umożliwiają kupno lub sprzedaż aktywa bazowego w przyszłości po ustalonej cenie. Główna różnica polega na tym, że kontrakty futures są standardowe i są notowane na giełdach, co zapewnia im większą płynność i przejrzystość cen. Kontrakty forward są indywidualnie dostosowywane do potrzeb stron i zazwyczaj nie są notowane na giełdzie.