Ruszają próby uprawy sorgo jako alternatywnej rośliny pastewnej w Wielkiej Brytanii

Autor
Foodcom Experts
10.06.2024
3 min czytania
Ruszają próby uprawy sorgo jako alternatywnej rośliny pastewnej w Wielkiej Brytanii
Esencja
Spis treści
 • Sorgo to popularna roślina pastewna na terenach podatnych na występowanie suszy.
 • Roślina ta może przynieść szereg korzyści, jeśli zastąpi lub uzupełni popularne w Europie uprawy kukurydzy.
 • Rolnicy z Wielkiej Brytanii przeprowadzają badanie pilotażowe sprawdzające korzyści z uprawy sorgo na terenie Europy.

Czym jest sorgo?

Sorgo to roślina pastewna znajdująca się w pierwszej piątce tego typu upraw na świecie. Jej popularność jest duża na terenach suchych, natomiast w Europie uprawa sorgo nie jest jeszcze mocno rozpowszechniona. Jako rośliny pastewne wykorzystuje się takie rośliny, jak owies, jęczmień, kukurydzę czy buraki pastewne. Wartość odżywcza sorgo jest najbardziej porównywalna do kukurydzy. Ze względu na zmiany klimatyczne obejmujące okresy susz i wysokich temperatur, coraz częściej wspomina się o przejściu z upraw kukurydzy na sorgo.

Korzyści z uprawy sorgo mogą obejmować:

 • mniejszą podatność na choroby grzybowe i szkodniki,
 • mniejszy wpływ na niszczenie i erozję gleby niż kukurydza (ze względu na głębsze ukorzenienie, co zapewnia lepsze przenikanie wody i wytwarzanie węgla w glebie),
 • możliwość wczesnego zbioru (w sierpniu, a nie na przełomie września i października, jak w przypadku kukurydzy),
 • potencjalnie mniejsze zachwaszczenie (dzięki szerszemu baldachimowi i głębszym korzeniom),
 • większa tolerancja nie tylko na suszę, ale także na wilgoć i na małą ilość składników odżywczych – a więc mniejsze wymagania, jeśli chodzi o nawozy,
 • potencjał do uprawy międzyplonowej z inną rośliną uprawną (zaobserwowano wzrost plonów o 5% w przypadku podsiewu jęczmieniem).

Badanie potencjalnych możliwości uprawy sorgo w Wielkiej Brytanii

Grupy Innovative Farmers i Cotswold Seeds przeprowadzą badanie polowe badające opłacalność sorgo jako alternatywnej rośliny pastewnej i ewentualne korzyści wynikające z jego uprawy. W badaniu weźmie udział 5 organicznych, ekologicznych farm zlokalizowanych w Wielkiej Brytanii – od północnej Szkocji po południowo-zachodnią Anglię.

Ocenie będą podlegać:

 • potencjalne zwiększenie zawartości węgla w glebie,
 • odporność na suszę, stosowanie wsiewek i wczesne żniwa,
 • ilość chwastów,
 • smakowitość paszy dla bydła,
 • wpływ na wydajność mleczną krów,
 • wpływ na wydajność plonu,
 • zawartość składników odżywczych w paszy.

Grupa będzie oceniać możliwości stosowania sorgo w postaci kiszonki wytwarzanej z całej rośliny. Każde z gospodarstw zastosuje inny rodzaj uprawy – międzyplon sorgo z pszenżytem, podsiew koniczyną białą, siew rzutowy, siew pasowy, a także porównanie upraw z owsem.

Poznaj produkt „Kukurydza DDGS”
Corn DDGS
0%