Perspektywy gospodarcze Indonezji w obliczu wyzwań 2023 r. i prognoza wzrostu na 2024 r.

Autor
Foodcom Experts
05.02.2024
Perspektywy gospodarcze Indonezji w obliczu wyzwań 2023 r. i prognoza wzrostu na 2024 r.
Esencja
Spis treści
  • PKB Indonezji wzrósł o 5,05%, na co wpływ miały spadające ceny surowców i zaostrzona polityka pieniężna.
  • Spadek wartości eksportu i podwyżki stóp procentowych banku centralnego spowolniły konsumpcję krajową.
  • Rząd przewiduje wzrost o 5,2%, przy optymizmie związanym z nadchodzącymi wyborami i dużymi inwestycjami, mimo że niektórzy ekonomiści spodziewają się stabilnego lub niższego wzrostu.

Wzrost PKB Indonezji o 5,05% w 2023 r. pod wpływem cen surowców i polityki pieniężnej

Wzrost PKB Indonezji w 2023 r. wyniósł 5,05%, nieco mniej niż w 2022 r., ale blisko rządowej prognozy 5%. Spowolnienie to przypisywano spadającym cenom surowców, które wpłynęły na eksport, oraz restrykcyjnej polityce pieniężnej, która wpłynęła na popyt krajowy. Kluczowe towary, takie jak olej palmowy, węgiel i nikiel, odnotowały spadki cen. Podwyżki stóp procentowych przez bank centralny, które wyniosły łącznie 250 punktów bazowych od sierpnia 2022 r. do października 2023 r., również przyczyniły się do spowolnienia konsumpcji krajowej.

Indonezja 2024 – optymistyczne perspektywy wzrostu pomimo przeszkód w eksporcie i inwestycjach

Pomimo tych wyzwań, rząd spodziewa się stopy wzrostu na poziomie 5,2% w 2024 r., ponieważ wybory parlamentarne w lutym mają zwiększyć PKB. Niektórzy ekonomiści przewidują jednak stabilne lub nieco niższe tempo wzrostu ze względu na trwające wyzwania w handlu i konsumpcji krajowej. Inwestycje rosły szybciej w 2023 r. niż w 2022 r., napędzane przez projekty rządowe, takie jak nowa stolica na Borneo i rozwój infrastruktury. Jednak wzrost eksportu znacznie spowolnił, wraz z gwałtownym spadkiem wartości wysyłek. W czwartym kwartale 2023 r. gospodarka wzrosła o 5,04% rok do roku, zgodnie z prognozami i poprawą w stosunku do poprzedniego kwartału.

Kategorie:
Udostępnij:
Poznaj produkt „Olej Palmowy”
Palm Kernel Oil
0%