Łukasz
Klażyński
Członek Zarządu, Partner, Kierownik Działu Chemicznego

Overview

Dział

Dział sprzedaży

Atrybuty

Ogromna wiedza o produktach