Kamila
Kozłowska
Szefowa Działu Logistyki

Overview

Dział

Dział Logistyki

Atrybuty

Świetna zdolność adaptacji