49 edycja Foodcom PLANT-BASED Newsletter

Autor
Foodcom Experts
01.02.2024
49 edycja Foodcom PLANT-BASED Newsletter

Witam partnerów,

Witamy w naszym roślinnym newsletterze!

Witamy w naszym biuletynie ze stycznia 2024 roku! W tym wydaniu zagłębiamy się w zawiłą dynamikę kluczowych sektorów: niezachwianą stabilność rynku skrobi, odporność białek roślinnych, stale ewoluujący krajobraz cukru i szybki wzrost branży olejów roślinnych. Proszę do nas dołączyć, aby przeanalizować te sektory, ujawniając ich obecne trendy i poruszając się po wyzwaniach, przed którymi stoją.

Zapraszamy do lektury!

Produkty tygodnia

Skrobie

Rynek skrobi utrzymuje stabilność, dzięki zwiększającemu się zapotrzebowaniu na naturalną skrobię pozyskiwaną z pszenicy, kukurydzy oraz ziemniaków, szczególnie w sektorze produkcji papieru i tektury. Ponadto, widoczne jest silne zainteresowanie zmodyfikowaną skrobią ziemniaczaną ze strony przemysłu serowarskiego.
Warto zaznaczyć, że popyt na bezglutenową skrobię pszenną rośnie, reagując na zwiększającą się popularność produktów bezglutenowych. Jednocześnie, skrobia tapiokowa cieszy się gwałtownym wzrostem zainteresowania.

Białka

W styczniu 2024 roku rynek białek pochodzenia roślinnego pozostawał w dobrej kondycji, pomimo braku niektórych składników. Innowacje objęły szeroki zakres źródeł, w tym algi, grzyby, konopie, owoce chlebowca, jak również tradycyjne opcje, takie jak soja i groch. Niemniej jednak wyzwaniem pozostaje niedobór mączki kukurydzianej z glutenu, spowodowany niskimi cenami kukurydzy, co ma wpływ na sektor paszowy dla zwierząt. Ponadto, krytyczny brak hydrolizowanego glutenu pszennego ma wpływ zarówno na przemysł bydlęcy, jak i na branżę żywienia sportowców. Nabywcy pasz są zmuszeni inwestować w żywność wysokiej jakości ze względu na te braki. Zakłócenia w łańcuchu dostaw mogą wywierać presję na dostępność produktów oraz ceny zarówno w sektorze białek roślinnych, jak i w sektorze paszowym dla zwierząt.

Cukier

Rynek cukru w styczniu 2024 roku odzwierciedla dynamiczną sytuację, a ceny zarówno cukru białego, jak i surowego wzrosły z powodu uszkodzonych upraw w Azji. Mimo ostatnich rekordowych cen kontraktowych, prognozy na skalę globalną wskazują na potencjalne problemy z dostawami i deficytem cukru w sezonie 2023/24. Znaczące zmiany cen można zaobserwować w Unii Europejskiej, zwłaszcza w porównaniu do poprzednich miesięcy i roku ubiegłego. Z drugiej strony, europejski cukier stanowi wyzwanie dla cukru pochodzącego z Ukrainy, stając się coraz bardziej konkurencyjnym graczem na rynku.

Oleje

Od stycznia 2024 roku rynek olejów roślinnych charakteryzuje się stabilnymi cenami i szybkim wzrostem, zwłaszcza w regionie Azji i Pacyfiku. Wzrost ten jest napędzany przez zwiększony popyt w przemyśle spożywczym, napojów oraz sektorze biopaliw. Przewiduje się, że do 2028 roku rynek olejów roślinnych osiągnie wartość 82,02 mld EUR, co podkreśla jego globalne znaczenie gospodarcze.

Co jeszcze?

Rumunia przeżywa niezwykły sezon nasion oleistych, na czele z rzepakiem, który stanowi 32% całkowitej powierzchni upraw. Ukraiński import rzepaku został objęty zakazem w styczniu 2023 r., a Komisja Europejska nałożyła ograniczenia, które będą obowiązywać do czerwca 2025 r.

Belgijscy planują zablokować drogi dojazdowe do portu kontenerowego Zeebrugge, drugiego co do wielkości w kraju. Nastąpiło to po wcześniejszych akcjach, w których zablokowano autostrady i zaparkowano traktory w pobliżu Parlamentu Europejskiego w Brukseli. W kilku krajach europejskich odbyły się protesty rolników wyrażających swoje obawy związane z nadmierną biurokracją, wysokimi kosztami paliwa i nieuczciwą konkurencją wynikającą z polityki handlowej UE.

Ameryka Południowa zmaga się z problemami związanymi z klimatem. Jednym z przykładów jest susza w Argentynie, która zagraża produkcji soi. Brazylia stoi w obliczu zmian w opadach deszczu w styczniu, z mniejszą ilością deszczu na południu i większą ilością deszczu w północnym stanie Mato Grosso. Te niepewności mogą prowadzić do opóźnień w siewach i zbiorach soi.

Kategorie:
Udostępnij:
Poznaj produkt „Octan N-Propylu”
N-Propyl Acetate
0%